MDPU Repository

Items where Subject is "NX Мистецтво в цілому"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: O | S | А | Б | Е | М | О | Р | У | Ч
Number of items at this level: 22.

O

Osadchyi, V. V. and Valko, N. V. and Kuzmich, L. V. (2021) Using augmented reality technologies for STEM education organization. Journal of Physics: Conference Series, 1840 (012027). pp. 1-9.

S

Seheda, Natalia and Panchenko, Halyna and Chervonska, Liliia and Uskova, Alona (2019) Developing Creative Abilities of Future Musical Art Teachers by Means of Choreography: An Experimental Study. Journal of History Culture and Art Research, 8 (2). pp. 293-300. ISSN ISSN: 2147-0626

А

Антоненко, О. М. (2017) Театральна культура Запоріжжя: шляхи становлення (Радянський період). Мистецтвознавчі записки (32). pp. 160-169. ISSN 2226-2180

Б

Береговий, Артем Дмитрович (2023) Використання додатку Tinkercad для розвитку творчого мислення. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць. (13). pp. 216-219.

Брянцев, О. А. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79106 Художнє оформлення книжки "Іван-Богатир". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Брянцев, О. А. and Брянцева, Г. В. (2019) Розвиток творчих здібностей бакалаврів засобами паперової інженерії у контексті професійного навчання. Сучасна педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 52-56.

Е

Еремеев, В. С. and Чемерис, Г. Ю. (2015) Проблема якiсної підготовки фахівців з книжкового дизайну та основи створення інтерактивного навчального комплексу з дисципліни “Макетування”. Молодь і ринок, 131 (12). pp. 27-30. ISSN 2308-4634

М

Мержева, Л. Ф. (2015) Формування артистизму як особистісного виміру музично-педагогічного професіоналізму майбутнього вчителя мистецтв в умовах фахової підготовки. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (139). pp. 187-190. ISSN 2521–1919

О

Осадча, К. П. (2021) Організація змішаного навчання цифровому малюванню майбутніх фахівців цифрових технологій. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 12. pp. 111-116. ISSN 978-617-7346-69-1

Осадча, К. П. and Савлук, О. О. (2021) Сучасні аспекти викладання комп’ютерної графіки у професійній підготовці фахівців з цифрових технологій. Цифрові гуманітарні дослідження та цифрові трансформації у сфері культури: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 64-67.

Осадча, Катерина Петрівна and Балута, Вікторія Сергіївна (2021) Вплив сучасних тенденцій цифрового мистецтва на зміст підготовки з комп’ютерної графіки та цифрового дизайну. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 9 (1). pp. 1-12. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Р

Ратко, М. В. (2014) Музично-естетична та виконавська система японського традиційного театру Но. Мистецтво та освіта (3). pp. 43-49. ISSN 2308-8885

У

Ускова, А. Л. (2020) Методичні рекомендації «Вимоги до оформлення кваліфікаційної творчої роботи. Запис хореографічного твору» для студентів четвертого року навчання спеціальності: 024 Хореографія з дисципліни «Мистецтво балетмейстера». [Teaching Resource]

Ускова, Альона (2020) Огляд літератури з виховних проблем розвитку духовно-морального світогляду здобувачів хореографічної освіти: теоретичний аспект. Молодь і ринок. pp. 120-125. ISSN 2308-4634

Ускова, Альона (2020) Огляд літературних джерел з проблем розвитку морально-духовного світогляду майбутніх хореографів: теоретичний аспект. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки (1). pp. 476-483. ISSN 2412-9208

Ч

Чемерис, Г. Ю. (2018) Дизайн мислення та графічна культура майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук. Актуальні проблеми журналістики, соціології та дизайну: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 319-325.

Чемерис, Г. Ю. (2018) Графічна компетентність майбутніх бакалаврів з компʼютерних наук як умова розвитку творчої особистості. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2018», 2. pp. 67-70.

Чемерис, Г. Ю. (2017) Анализ современного состояния формирования умений в области компьютерной графики. Университетская наука. University science. “Достижения, исследования, практика вузовской науки”: журнал по материалам ХХV-ой Междунар. науч.-практ. конф. (1). pp. 115-119.

Чемерис, Г. Ю. (2016) Художньо-творчий розвиток особистості засобами комп'ютерної графіки. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали регіональної наук.-практ. конф. студентів і молодих учених. pp. 265-267.

Чемерис, Г. Ю. (2019) Застосування принципів композиції у проектуванні користувацького інтерфейсу Веб-сайтів. Інформаційні технології в освіті та науці (11). pp. 323-326.

Червонська, Л. М. and Ускова, Альона (2019) Запобігання травматизму на уроках класичного танцю у процесі професійної підготовки студентів-хореографів. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квітня 2019 р.. pp. 66-68.

Червонська, Л. М. and Ускова, Альона (2019) Значення форми adagio на уроках класичного танцю у процесі професійної підготовки студентів-хореографів у вищих закладах освіти. Наукові запискиБДПУ. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. (1). pp. 369-376. ISSN 2412-9208

This list was generated on Wed May 22 23:10:11 2024 EEST.