MDPU Repository

Items where Subject is "GF Екологія людини. Антропогеографія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: E | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Н | О | П | С | Т
Number of items at this level: 36.

E

Emelyanov, V. O. and Prokhorova, L. A. (2007) Urbogeoecosystems and their position in organization of biosphere. In: II International conference "BIOSPHERE ORIGIN AND EVOLUTION", October 28 - November 2, 2007, Loutraki, Greece.

І

Іванова, В. М. and Гопенюк, В. П. and Чеберяк, А. О. (2016) Сучасна оцінка територіальної структури рекреаційного комплексу Херсонської області. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.. pp. 129-134.

Іванова, В. and Шелудько, О. and Оболенська, Д. (2018) Радіаційне забруднення атмосферного повітря в Запорізькій області та його наслідки. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів ІІ-ї Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю. pp. 76-79.

Б

Бондарець, Д. С. and Воровка, В. П. (2008) Напрями раціонального ресурсокористування в агроландшафтах Запорізької області. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 21(60) (3). pp. 88-93.

В

Воровка, В. П. (2019) Морські порти як каркасні ландшафти (на прикладі північного узбережжя Азовського моря). Каркасні (селитебні і дорожні) антропогенні ландшафти: теоретичні та прикладні аспекти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 1 (1). pp. 55-59.

Воровка, В. П. (2003) Культурний антрополандшафтогенез у світлі ноосферного розвитку (на прикладі степової зони). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія, 1 (6). pp. 20-24.

Воровка, В. П. (2013) Антропогенізація ландшафтів Східного Сивашу і Присивашшя та її екологічні наслідки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 8 (1054). pp. 111-116.

Воровка, В. П. (2013) Ландшафти Східного Сивашу: антропогенне перетворення та його результат. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Географія (25). pp. 53-59.

Воровка, В. П. (1999) Геоэкологический подход к определению понятия экологическая инфраструктура. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 1 (12). pp. 55-59.

Воровка, В. П. and Петкова, А. Д. (2010) Туристсько-рекреаційне використання штучного Старобердянського лісу. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 23(62) (3). pp. 192-196.

Воровка, Володимир and Непша, Олександр (2003) Роль навчальних географічних практик у системі підготовки вчителя-географа. In: Всеукраїнський науково-практичний семінар, 23-24 жовтня 2003 року, Полтава.

Г

Гришко, С. В. and Непша, Я. Ю. and Стегареску, Х. І. (2020) Сучасний стан атмосферного повітря міста Запоріжжя та його вплив на здоров’я населення. Здоров’я та суспільство: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ.конф.. pp. 24-31.

Д

Донець, І. А. and Арсененко, І. А. and Іванюта, Л. В. and Хомотюк, Д. М. (2016) Екологічні проблеми малих річок (на прикладі р. Молочної Запорізької області). Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.. pp. 26-31.

Донченко, Л. М. and Іванова, В. М. (2021) Адаптаційні заходи з метою зниження наслідків глобальної зміни клімату для антропогенних систем. Еко Форум – 2021: збірка тез доповідей V спеціалізованого Міжнар. Запорізького екологічного форуму, 14 – 16 вересня 2021 р.. p. 93.

Ж

Жук, Д. В. (2019) Діяльність місцевих органів влади з питань охорони навколишнього природного середовища в місті Волноваха Донецької області. Актуальні проблеми вітчизняної науки: зб. стат. студентів природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького. (21). pp. 44-47.

Жук, Д. В. and Зав’ялова, Т. В. (2020) Якість атмосферного повітря в містах Донецької області. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали VIІI Міжнар. наук. конф. молодих вчених. pp. 63-65.

З

Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2016) Екологічне виховання при вивченні дисципліни "Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства". Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріал. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6). pp. 13-15.

Завьялова, Т. В. and Арапан, А. П. and Тутова, А. С. (2021) Ключові геоекологічні проблеми міста Мелітополь. Наукове сьогодення: стан та перспективи регіональних досліджень: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 травня 2021 р.. pp. 37-41.

К

Костенко, Ю. М. (2019) Забруднення екосистеми м. Пологи. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (3(47)). pp. 26-28. ISSN 2524-0986

Кілімова, О. А. and Ярошенко, Я. С. and Іванова, В. М. (2020) Екологічний вплив теплових електростанцій на навколишнє середовище в Запорізькій області. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали VIІI Міжнар. наук. конф. молодих вчених. pp. 70-72.

Н

Непша, О. В. (2017) Природоохоронні території, як фактор збереження і стабільності Бердянської коси. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року): зб. тез. pp. 30-31.

Непша, О. В. (2017) Коси Північного Приазов’я в системі природно-заповідного фонду України. Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя створення надморських заповідників: праці Всеукр. наук.-практ. конф., 2 (1). pp. 172-177.

Непша, О. В. and Бессараб, В. А. (2019) Формування здорового способу життя учнівської молоді в Україні. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 трав. 2019 р.. pp. 238-241.

Непша, О. В. and Вінніченко, Д. В. and Жук, Д. В. (2020) Стан водопостачання в місті Мелітополь та його вплив на здоров’я населення. Здоров’я та суспільство: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 36-45.

Непша, О. В. and Передерій, Д. М. (2020) Вклад чистих технологій у зменшення обсягу викидів парникових газів у світі. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 183-184.

О

Осадчий, В. В. and Єремєєв, В. С. and Мацюра, О. В. (2017) Cluster analysis, fuzzy sets, and fuzzy logic models in bird identification. Ukrainian Journal of Ecology, 7 (2). pp. 96-103.

П

Прохорова, Л. А. (2006) До питання про моніторингові дослідження здоров’я населення в урбанізованих геосистемах. Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, 27-28 верес. 2006 р.. pp. 59-64.

Прохорова, Л. А. (2012) До питання формування екологічної регіональної політики. Мій рідний край Мелітопольщина: матеріали Міжнар. наук. конф. присвяченої 100-річчю М. О. Алексеева. pp. 156-157.

Прохорова, Л. А. (2000) Урбанізовані геосистеми - проблеми ситуаційного аналізу (медико-екологічний аспект). Географічні проблеми розвитку півдня України у XXI столітті: зб. наук. пр. Одеського державного університету імені І.І.Мечникова та Мелітопольського державного педагогічного університету, 1. pp. 111-114.

Прохорова, Л. А. (2021) Адаптація до глобальних змін клімату в світлі положень Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату. Еко Форум – 2021: збірка тез доповідей V спеціалізованого Міжнар. Запорізького екологічного форуму, 14 – 16 вересня 2021 р.. pp. 106-108.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Заходи по зниженню впливу автотранспорту на довкілля міста Мелітополь. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (м. Херсон, 3-4 жовтня 2019 р.). pp. 205-207.

Прохорова, Л. А. and Садова, Т. О. (2016) Еколого-геологічні умови для розвитку Пологівського родовища. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (30.03.2016 - 31.03.2016 ). pp. 34-36. ISSN 978-83-65207-74-6

Прохорова, Лариса and Калякін, Дмитро (2017) Чинники ризикового впливу на стан здоров’я населення в межах урбанізованих ландшафтів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (31). pp. 16-19.

С

Сапун, Т. О. (2016) Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну р. Молочна як результат сукупної дії антропогенних чинників. Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы: матер. VII Междунар. науч.-практ. интернет-конф. (7). pp. 19-28.

Сажнєв, М. Л. and Колесник, В. О. (2012) Еколого-енергетичний баланс гармонiйного розвитку природи та суспiльства. Формирование экологической культуры и среда обитания на территории урбоэкосистем: Сборник материалов Всероссийской науч. конф., 27-28 сент. 2012 г.. pp. 96-98.

Т

Тамбовцев, Г. В. and Довженко, Ю. В. (2016) Екологічне становище Каховського водосховища. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.. pp. 19-21.

This list was generated on Fri Jul 19 22:05:51 2024 EEST.