MDPU Repository

Items where Subject is "A Загальні роботи > AZ Історія науки і навчання. Гуманітарні науки"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: T | Г | К | П | Р | Т
Number of items at this level: 16.

T

Taravska, Yana (2015) Features and characteristics of social and political activities Andrey Zhuk (1900-1919). Oxford Journal of Scientific Research. pp. 712-719. ISSN 0305-4882

Г

Горбань, В. and Таравська, Я. В. (2019) Вплив публіцистичної спадщини Д. Донцова на формування національної свідомості сучасної молоді. Донцовський альманах Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (1). pp. 15-18.

К

Крилова, А. М (2010) Описово-статистичні документи подвірного обстеження землевпорядкованих господарств в Бердянському повіті. Південний архів. Серія: Історичні науки (31-32). pp. 100-105.

П

Пачев, С. І. (2014) Историческая болгаристика в Украине на рубеже тысячелетий: факторы и тенденции. Кръгла маса «Българистика»: трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.. pp. 155-167.

Пачева, В. М. and Пачев, С. І. (2018) Наукова серія „Болгари Північного Приазов’я: історія, мова та культура“. «Дзяло»: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век., ХІІ. pp. 1-6. ISSN 1314-9067

Р

Рибалко, Н. М. (2016) Організація навчання іноземних мов учнівської молоді як історико-педагогічна проблема. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр., 214 (54). pp. 61-69.

Т

Таравська, Я. В. (2015) Особливості пороцесу формування української національної ідеології в освітніх закладах України. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 3 (26). pp. 279-280.

Таравська, Я. В. (2013) Особливості формування морально-ціннісних орієнтацій студентів засобами дистанційної освіти. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (43). pp. 281-284.

Таравська, Я. В. (2015) Визначальні шляхи становлення та подальшого розвитку української державності у публіцистичній спадщині Андрія Жука. Держава у теорії і практиці українського націоналізму: матеріали VІ Всеукр. наук. конф.. pp. 460-465.

Таравська, Я. В. (2015) Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Історія релігії та церкви в Україні" (для студентів магістратури спеціальності "Історія"). [Teaching Resource]

Таравська, Я. В. (2019) Становище українських емігрантів в Польщі у міжвоєнний період (1920–1939 рр.). Гілея (143). pp. 200-204.

Таравська, Я. В. (2015) Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Історія української культури" (для студентів I-их курсів неісторичних спеціальностей). [Teaching Resource]

Таравська, Я. В. (2015) Методичні рекомендації до лекційних і семінарських занять з курсу "Озхорона праці в галузі" (для студентів V курсу спеціальності "Історія"). [Teaching Resource]

Таравська, Я. В. (2019) Українська політична еміграція першої половини XX століття: причини та умови виникнення. Актуальні наукові дослідження: теоретичні та практичні аспекти: тези доп. ХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 50-55.

Таравська, Яна (2015) Специфіка формування історичної свідомості студентської молоді в Україні. Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. pp. 49-50.

Таравська, Яна (2019) Українська військова еміграція в Чехословаччині, Румунії та балканських країнах (1921-1939 рр.): історіографічний нарис. Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość. pp. 229-233. ISSN 978-966-638-126-5

This list was generated on Fri Feb 28 08:11:06 2020 EET.