MDPU Repository

Items where Subject is "AZ Історія науки і навчання. Гуманітарні науки"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: F | K | S | T | Б | Г | К | П | Р | Т | Ч | Я
Number of items at this level: 42.

F

Fedorenko, Olena and Pletenytska, Lidia and Averina, Kateryna and Honcharuk, Valentyna and Danilevich, Larisa (2020) The algorithm for applying the rating system of evaluation as an effective method of influencing the activation of cognitive activity of students. Journal of Critical Reviews, 7 (13). pp. 106-108. ISSN 2394-5125

K

Korobchenko, Anhelina (2019) The value of the Naturalists Society at Kharkiv University (1869-1930) in the development of scientific research and the popularization of scientific knowledge in Ukraine. Історія науки і техніки, 9 (2(15)). pp. 211-224. ISSN e-ISSN 2415-7430

S

Strelko, Oleh and Pylypchuk, Oleh and Berdnychenko, Yuliia and Hurinchuk, Svitlana and Korobchenko, Anhelina and Martyian, Yuliia (2019) Historical Milestones of Creation of Computers Technology Automated System for Passenger Transportations Management “Express” on the Railway Transport in the USSR. 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (Lviv, Ukraine July 2 – 6, 2019). pp. 1214-1220.

T

Taravska, Yana (2015) Features and characteristics of social and political activities Andrey Zhuk (1900-1919). Oxford Journal of Scientific Research. pp. 712-719. ISSN 0305-4882

Б

Батарейна, І. О. (2019) Виховна робота з учнями початкових шкіл України. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. pp. 29-34.

Батарейна, І. О. (2019) Методи і засоби формування моральної культури учнів. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали Ⅳ Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 6-10.

Батарейна, І. О. and Коробченко, А. А. (2019) Педагогічні умови реалізації морального виховання в початкових школах України. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали ІІ Всеукр. Internet-конф.. pp. 13-17.

Г

Георгадзе, Т. О. (2021) Сформованість сімейних цінностей в учнів основної школи. Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 28-29 травня 2021 року). pp. 44-46. ISSN 978-966-992-513-8

Георгадзе, Т. О. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83264 "Наукова стаття "Сім’я як джерело захисту і впливу на формування сімейних цінностей сучасної української молоді". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Горбань, В. and Таравська, Я. В. (2019) Вплив публіцистичної спадщини Д. Донцова на формування національної свідомості сучасної молоді. Донцовський альманах Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (1). pp. 15-18.

Гудзь, В. В. (2019) Науковий дискурс з проблеми Голодомору в контексті формування української та російської моделей державного патріотизму. In: Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość. Międzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, Warszawa; Toruń, pp. 214-228. ISBN 978-966-638-126-5

Гудзь, В. В. (2019) Голодомор 1932-33 років в Україні у дослідженнях польських науковців. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету., 1 (52). pp. 197-204. ISSN 2076-89-82

К

Коробченко, А. А. and Батарейна, І. О. (2018) Підготовка майбутніх учителів до морального виховання учнів в умовах реформування освіти. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 83-89.

Крилова, А. М (2010) Описово-статистичні документи подвірного обстеження землевпорядкованих господарств в Бердянському повіті. Південний архів. Серія: Історичні науки (31-32). pp. 100-105.

П

Пачев, С. І. (2014) Историческая болгаристика в Украине на рубеже тысячелетий: факторы и тенденции. Кръгла маса «Българистика»: трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.. pp. 155-167.

Пачев, С. І. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №86421 "Наукова стаття «Болгарський переселенський рух до Приазов’я: підсумки півторастолітнього вивчення». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Пачев, С. І. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90249 "Наукова стаття «Листи родини Дринових до В.Н.Златарського як джерело вивчення історичної болгаристики». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Пачева, В. М. and Пачев, С. І. (2018) Наукова серія „Болгари Північного Приазов’я: історія, мова та культура“. «Дзяло»: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век., ХІІ. pp. 1-6. ISSN 1314-9067

Р

Раткова, В. О. (2019) Мотивація як провідний детермінант успішного навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладів. Еврика, 1 (9). pp. 45-48.

Рибалко, Н. М. (2016) Організація навчання іноземних мов учнівської молоді як історико-педагогічна проблема. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр., 214 (54). pp. 61-69.

Романенко, Я. В. (2020) Галицький період еміграції А.Жука:головні здобутки та перспективи. Гілея: науковий вісник, 154 (3). pp. 110-114. ISSN 2076-1554

Романенко, Яна Володимирівна (2020) Головні здобутки Андрія Жука у кооперативній галузі. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень, 2. pp. 125-126.

Т

Таравская, Я. В. (2019) Эффективность инновационных методов обучения в преподавании курса "История и культура Украины". In: Науково-практична конференція "Прикладні наукові розробки та теоретичні дослідження ХХІ століття", Вінниця.

Таравська, Я. В. (2015) Особливості пороцесу формування української національної ідеології в освітніх закладах України. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 3 (26). pp. 279-280.

Таравська, Я. В. (2013) Особливості формування морально-ціннісних орієнтацій студентів засобами дистанційної освіти. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (43). pp. 281-284.

Таравська, Я. В. (2015) Визначальні шляхи становлення та подальшого розвитку української державності у публіцистичній спадщині Андрія Жука. Держава у теорії і практиці українського націоналізму: матеріали VІ Всеукр. наук. конф.. pp. 460-465.

Таравська, Я. В. (2015) Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Історія релігії та церкви в Україні" (для студентів магістратури спеціальності "Історія"). [Teaching Resource]

Таравська, Я. В. (2019) Умови перебування українських військовополонених у Румунії. In: XXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Зимові наукові підсумки 2019 року", 20.12.2019, Суми.

Таравська, Я. В. (2019) Патріотичне виховання студентів: проблеми, реалії, перспективи. Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку: Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 19 лют. 2019 р.. pp. 154-156.

Таравська, Я. В. (2019) Використання дистанційних форм навчання у процесі викладання дисциплін гуманітарного циклу. In: Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти: Всеукр. наук.-практ. конф..

Таравська, Я. В. (2019) Становище українських емігрантів в Польщі у міжвоєнний період (1920–1939 рр.). Гілея (143). pp. 200-204.

Таравська, Я. В. (2015) Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Історія української культури" (для студентів I-их курсів неісторичних спеціальностей). [Teaching Resource]

Таравська, Я. В. (2015) Методичні рекомендації до лекційних і семінарських занять з курсу "Озхорона праці в галузі" (для студентів V курсу спеціальності "Історія"). [Teaching Resource]

Таравська, Я. В. (2019) Українська політична еміграція першої половини XX століття: причини та умови виникнення. Актуальні наукові дослідження: теоретичні та практичні аспекти: тези доп. ХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 50-55.

Таравська, Я. В. and Мусна, А. С. (2019) Військова стратегія видатного гетьмана України Богдана Хмельницького. In: Теорія і практика сучасної науки: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2019 р., Київ.

Таравська, Яна (2015) Специфіка формування історичної свідомості студентської молоді в Україні. Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. pp. 49-50.

Таравська, Яна (2019) Українська військова еміграція в Чехословаччині, Румунії та балканських країнах (1921-1939 рр.): історіографічний нарис. Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość. pp. 229-233. ISSN 978-966-638-126-5

Ч

Черняк, Є. Б. (2019) К вопросу о психологических аспектах синестезии. WayScience. Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2-3 груд. 2019 р., 3. pp. 563-566.

Чорна, В. and Яковенко, І. (2019) Нормативно-правове забезпечення психолого-педагогічного супроводу родин, у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами. In: Довідник для педагогічних працівників і батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. Люкс, Мелітополь, pp. 6-17. ISBN 978-617-7218-84-4

Я

Яковенко, І. О. and Чорна, В. В. (2020) Особливості проведення логопедичного масажу для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Інноваційна педагогіка, 1 (27). pp. 112-115. ISSN 2663-6085

Яковенко, І. О. and Чорна, В. В. (2021) Конспекти занять, вправи і завдання для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: мовлення, комунікація (для батьків та фахівців). Зміст. In: Конспекти занять, вправи і завдання для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: мовлення, комунікація (для батьків та фахівців). Люкс, Мелітополь, pp. 1-3.

Яковенко, І. О. and Чорна, В. В. and Москальова, Л. Ю. (2019) Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами. Особливості організації навчально-виховної діяльності дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії. Other. Люкс, Мелітополь.

This list was generated on Thu May 30 06:50:12 2024 EEST.