MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра психології" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Article

Katkova, T. A. and Tsarkova, O. V. (2018) Modern forms of career guidance with senior pupils. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 2 (9). pp. 38-48. ISSN ISSN 2474-9397

Єремко, К. О. and Варіна, Г. Б. (2018) Психологічні особливості прояву депривації в період підліткової кризи. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали Всеукр. Internet-конф.. pp. 86-93.

Ахтирська, К. Р. and Варіна, Г. Б. (2018) Психологічні особливості виникнення маніпулятивних патернів поведінки у дитини молодшого шкільного віку. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали Всеукр. Internet-конф.. pp. 9-14.

Варіна, Г. Є (2018) Психологічні умови розвитку професійної стійкості особистості психолога в процесі професійного становлення. Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства : матеріали VI міжнар. наук.-практ.конф.. pp. 29-30.

Варіна, Г. Б. (2018) Психологічні особливості розвитку саногенного потенціалу як чинника професійної стійкості особистості майбутнього психолога. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2 (9)). pp. 9-13.

Варіна, Г. Б. (2018) Життєстійкість особистості як чинник психологічного благополуччя майбутніх психологів. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали Всеукр. Internet-конф.. pp. 28-34.

Варіна, Г. Б. (2018) Психологічні детермінанти комунікативно-діалогічної компетентності майбутніх психологів. Психолінгвістика в сучасному світі – 2018. pp. 79-81.

Варіна, Г. Б. (2018) Концептуальні засади дослідження мотиваційного компоненту професійної стійкості майбутнього психолога в умовах сучасної вищої освіти. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. (5). pp. 96-100. ISSN ISSN 1813-3405., ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online)

Варіна, Г. Б. (2018) Psychological aspects of the examination of emotional-volitional component of professional sustainability of the future practical psychologist. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 27 (3). pp. 106-117.

Варіна, Г. Б. and Прокоф'єва, О. О. (2018) Психологічні особливості формування соціальної стійкості майбутнього психолога в процесі професійної підготовки. Академічна студія (1). pp. 24-27.

Варіна, Г. Б. and Царькова, О. В. (2018) Психологічні умови патологізації переживання провини батьками, які виховують дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Міжнародний журнал загальної і медичної психології (1 (1)). pp. 68-78.

Ганзіна, Я. Д. and Варіна, Г. Б. (2018) Психологічні детермінанти впливу мікроклімату в родині на психологічне благополуччя дитини. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали Всеукр. Internet-конф.. pp. 46-53.

Гузь, Н.В and Гузь, В. В. and Джемела, О. С. (2018) Дослідження особливостей соціально-психологічної адаптації молоді з особливими потребами до культурно-освітнього простору вищої школи. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. (3). pp. 118-122. ISSN ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online)

Каткова, Т. А. (2018) Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді. Психолінгвістика в сучасному світі – 2018: абстракти XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 жовт. 2018 р.. pp. 116-119.

Каткова, Т. А. (2018) Психологічні особливості розвитку професійно значущих якостей у студентів-психологів. Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: зб. наук. робіт Міжнар. наук.-практ. конф. (1). pp. 38-41.

Каткова, Т. А. (2018) Захист психічного здоровʼя педагогів засобом формування ефективних копінг-стратегій. Психологічні проблеми молоді у сучасному світі: XII Всеукраїнська наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених (1). pp. 44-46.

Каткова, Т. А. and Денисов, І. Г. (2018) Психологічні особливості становлення ділових відносин в колективі. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. (3). pp. 87-91. ISSN ISSN 1813-3405

Каткова, Т. А. and Мельнікова, С. В (2018) Особливості прояву рівня тривожності, фрустрованості, агресивності та ригідності в соціальній групі «студенти-психологи». Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. (3). pp. 97-101. ISSN ISSN 1813-3405

Прокоф'єва, О. А. and Прокоф'єва, О. О. (2018) Чому ми стаємо об'єктами маніпуляцій, або як не попасти на гачок? Школа юного вченого, 5-6. pp. 25-28.

Прокоф'єва, О. О. and Прокоф'єва, О. А. (2018) Чому ми стаємо об'єктами маніпуляцій, або як не попасти на гачок. Школа юного вченого (5-6). pp. 25-28.

Прокоф'єва, О. О. and Прокоф'єва, О. А. (2018) Розмова про війну з дітьми. Психологія і педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: міжнародна науково-практична конференція, 21-22.12.2018. pp. 92-94.

Прокоф'єва, О. О. and Царькова, О. В. (2018) Маніпуляція негатив чи позитив. Школа юного вченого (4 (54)). pp. 19-20.

Прокоф’єва, О. О. and Аносова, Д. І. (2018) Психологічні детермінанти розвитку адаптаційних можливостей студентської молоді. Особистіно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14-16 черв. 2018 р.. pp. 202-205.

Прокоф’єва, О. О. and Прокоф'єва, О. А. (2018) Розмова про війну з дітьми. Психологія і педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 грудня 2018 р.. pp. 92-94.

Фантаз, А. and Прокоф’єва, О. О. (2018) Формування психологічних меж в онтогенезі. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали Всеукр. Internet-конф. молодих учених, 14-17 трав. 2018 р.. pp. 233-238.

Царькова, О. В. and Варіна, Г. Б. (2018) Психологічні детермінанти ресоціалізації засуджених як один із важливих напрямів профілактики рецидивної злочинності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2 (9)). pp. 87-90.

Царькова, О. В. and Варіна, Г. Б. (2018) Генезис особливостей психологічного супроводу засуджених на етапі ресоціалізації. Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 158-160.

Царькова, О. В. and Прокоф'єва, О. О. and Варіна, Г. Б. (2018) Self-Harm (Самоушкодження): долаємо разом. Країна знань (9-10). pp. 50-53.

Шевченко, С. В. (2018) Психологічні особливості винекнення агресії особистості. Теорія і практика сучасної психології (5). pp. 180-183. ISSN 1813-3405

Шевченко, С. В. (2018) Психологічні особливості реабілітації та адаптації особ з особливими потребами. Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience» (2). pp. 139-148.

Шевченко, С. В. (2018) Аналіз емоційних проявів у контексті вікових особливостей студентів: теоретико-практичний аспект вивчення. Академічна студія (1). pp. 102-105.

Monograph

Гузь, Н. В. and Фалько, Н. М. (2018) Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. Збереження психічного здоров’я здобувачів вищої освіти як умова гармонійного становлення особистості. Other. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків.

Прокоф’єва, О. О. and Варіна, Г. Б. (2018) Сучасні здоровʼязбережувальні технології. Психологічні аспекти супроводу сімей, що виховують дитину з синдромом раннього дитячого аутизму. Other. ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харків.

Царькова, О. В. and Каткова, Т. А. (2018) Сучасні здоровʼязбережувальні технології. Психічне здоров’я як фактор професійного зростання студентської молоді. Other. Видавництво ТОВ «ДІСА ПЛЮС», Харків.

Шевченко, С. В. (2018) Сучасні здоров’язбережувальні технології. Дослідження психологічних умов актуалізації адаптаційного потенціалу студентів як шлях до створення здоров’язбережувального освітнього простору. Documentation. ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Харків.

Шевченко, С. В. (2018) Modern Management: Logistics and Education. The role of innovative technologies in the management of the scientific and educational process of higher education. Documentation. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole.

Conference or Workshop Item

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. (2018) Особливості ставлення суб’єкта спілкування до комунікативної дійсності: психологічний аспект. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

This list was generated on Mon May 20 21:34:52 2024 EEST.