MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра початкової і спеціальної освіти" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | V | В | Г | Д | К | М | С | Ф | Ч | Ш
Number of items: 53.

S

Shevchenko, Ylia and Moskalyova, Luydmyla and Kanarova, Olga and Poznanska, Olga (2019) Development of a System for Improving Future Teachers’ Readiness for the Child’s Spiritual and Moral Development in a Cross-Cultural Space. Journal of History Culture and Art Research, 8 (4). pp. 251-261. ISSN 2147-0626

V

Varenychenko, A. B. (2019) Preparing future teachers for fostering a human attitude of primary school children towards living nature. WORLD SCIENCE, 4 (44). pp. 4-8. ISSN 2413-1032

В

Варениченко, A. Б. (2019) Виховний потенціал екологічних казок в початковій школі. Інноваційні педагогічні технології в загальноосвітній школі: теорія та практика. pp. 200-205.

Варениченко, А. Б. and Мелаш, В. Д. (2019) Особливості формування екологічних цінностей у молодших школярів Нової української школи. WayScience, 1. pp. 200-205. ISSN 2664-4819

Г

Гузь, В. В. and Тарасова, В. (2019) Особливості формування навичок міжкультурної комунікації в закладах середньої освіти. Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 65-68.

Гузь, Володимир Васильович and Молодиченко, Валентин Вікторович and Молодиченко, Наталія Алімджанівна (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93115 Літературний твір наукового характеру "Методичні матеріали до самостійної підготовки з навчальної дисципліни "Методика навчання освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта ". Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. and Дубяга, С. М. (2019) Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами. Психолого-педагогічний супровід родини, яка виховує дитину з особливими потребами як умова забезпечення гармонійного інклюзивного освітнього середовища початкової школи. Project Report. Люкс.

Гузь, Н. В. and Джемела, О. С. (2019) Психологічний супровід процесу міжкультурної комунікації учнів у закладах середньої та позашкільної освіти. Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи, 19 верес. 2019 р.. pp. 59-63.

Д

Дубяга, В. І. (2019) Технологія розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках української мови. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (4). pp. 177-180.

Дубяга С. М. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на збірка творів «Авторські казки до уроків літературного читання (1-4 класи)». 84485.

Дубяга, С. М. and Фефілова, Т. В. (2019) Педагогічна інноватика : досвід та перспективи Нової української школи. Технологія інтерактивного навчання в початковій школі. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Дубяга, С. М. and Фефілова, Т. В. (2019) Педагогічна інноватика : досвід та перспективи Нової української школиТехнологія розвитку критичного мислення молодших школярів. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Дубяга, С. М. and Фефілова, Т. В. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи нової Української школи. Розділ 3. Сучасні технології навчання в початковій школі. Working Paper. МДПУ ім. Богдана Хмельницького.

Дубяга, С. М. and Фефілова, Т. В. and Фалько, Н. М. (2019) Педагогічна інноватика : досвід та перспективи Нової української школи. Формування творчої особистості молодшого школяра засобами методичної системи «Щоденні 3 (5)». Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

К

Кравченко, О. В. and Руденко, Ю. А. and Саєнко, Ю. О. (2019) Роль гри в житті та вихованні учнів початкових класів. Розвиток особистості молодшого школяра : сучасні реалії та перспективи : матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів (6). pp. 44-46.

М

Мелаш, В. Д. and Варениченко, А. Б. (2019) Екологічна етика і народні традиції як основа цінностно-смислової орієнтації сучасного полікультурного суспільства. Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи. pp. 91-93.

Мелаш, В. Д. and Варениченко, А. Б. (2019) Підготовка майбутнього вчителя нової української школи до формування культурної компетентності учнів початкових класів. Сучасні технології соціально-педагогічного супроводу особистості в освітньому простор. pp. 26-29.

Мелаш, В. Д. and Кубрак, А. А. (2019) Екологічне виховання молодших школярів засобами проєктної діяльності. Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід.. pp. 86-88. ISSN 978-617-7433-92-6

Мелаш, В. Д. and Михайлова, Н. О. (2019) Методичні підходи до організації пошуково-дослідницької діяльності молодших школярів. WayScience, 2. pp. 469-472. ISSN 2664-4819

Молодиченко, В. В. and Молодиченко, Н. А. (2019) Моделювання процесу формування навичок міжкультурної комунікації учнів в системі полікультурної освіти. Vzdelavanie a spolocnostiv: medzinarodny neconferencny zbornic. pp. 139-147.

Молодиченко, В. В. and Молодиченко, Н. А. (2019) Професійна підготовка вчителя початкової школи до реалізації завдань міжкультурної комунікації учнів. In: ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities», February 22th, 2019, Kaunas.

Молодиченко, В. В. and Молодиченко, Н. А. and Кучина, К. О. and Орлов, А. В. (2019) Повышение гражданской активностилюдей с инвалидностью. Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy (19). pp. 223-241.

Молодиченко, В. В. and Молодиченко, Н. А. and Павлова, Л. (2019) Формування навичок міжкультурної комунікації учнів в закладах освіти. In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи».

Молодиченко, Валентин Вікторович and Молодиченко, Наталія Алімджанівна (2019) Концептуальні засади формування навичок міжкультурної комунікації учнів початкової школи. «Дзяло»: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век (13). ISSN 1314-9067

Молодиченко, Валентин Вікторович and Молодиченко, Наталія Алімджанівна and Гузь, Володимир Васильович (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру № 93114"Інструктивно-методичні матеріали до самостійної підготовки з навчальної підготовки з навчальної дисципліни "Порівняльна педагогіка" для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта". Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Молодиченко, Валентин Вікторович and Молодиченко, Наталія Алімджанівна and Гузь, Володимир Васильович (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93117 Письмовий твір "Робоча програма навчальної дисципліни "Основи науково-педагогічних досліджень" для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта". Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Молодиченко, Валентин Вікторович and Молодиченко, Наталія Алімджанівна and Гузь, Володимир Васильович (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93118 Письмовий твір "Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія і методика виховання у початковій школі" для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Молодиченко, Валентин Вікторович and Молодиченко, Наталія Алімджанівна and Гузь, Володимир Васильович (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93119 Письмовий твір "Робоча програма навчальної дисципліни "Організація та управління у початковій школі" для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

С

Саєнко, Ю. О. and Забарюща, А. А. (2019) Важливість екологічного виховання учнів молодших класів. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук : актуальні питання теорії і практики, зб. наук. робіт. учасників міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 груд. 2019 р.. pp. 80-82.

Саєнко, Ю. О. and Кравченко, О. В. (2019) Екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку. Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав.-1 черв. 2019 р.. pp. 112-113.

Саєнко, Ю. О. and Кірчева, Ю. О. (2019) Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови. Тенденції розвитку психології та педагогіки. pp. 49-52.

Саєнко, Ю. О. and Кірчева, Ю. О. (2019) Розвиток творчих здібностей молодших школярів за допомогою гри LEGO. Modernization of the education system: word trends and national peculiariarities : II International scientific conference, February 22th, 2019. pp. 234-237.

Саєнко, Ю. О. and Махсма, Я. (2019) Розвиток комунікативної особистості учня в умовах міжкультурної взаємодії. Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи: зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 123-125.

Саєнко, Ю. О. and Махсма, Я. В. and Руденко, Ю. А. and Кравченко, О. В. and Забарюща, А. А. (2019) Використання QR-коді на уроках у початковій школі. Psychology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality, International scientific and practical conference, December 27-28, 2019. pp. 100-103.

Саєнко, Ю. О. and Руденко, Ю. А. (2019) Екологічне виховання учнів початкових класів. Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього: зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 трав.2019 р. (2). pp. 58-60.

Саєнко, Ю. О. and Шульга, Ю. Р. (2019) Важливість екологічного виховання учнів початкових класів. Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 6-7 черв. 2019 р.. pp. 1511-1514.

Саєнко, Юлія Олександрівна and Руденко, Олександра Володимирівна and Кравченко, Юлія Андріївна (2019) Використання технології розвитку критичного мислення в початкових класах на уроках читання. Передові освітні практики: Україна, Європа, світ: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 155-159.

Сердюк, Алла and Антоненко, Віталій and Василюк, Людмила (2019) Екологічне виховання учнів на уроках географії та в позаурочній діяльності. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2019 р.) (22). pp. 16-20. ISSN 2523-4900

Ф

Фефілова Т. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Фізкультхвилинки та руханки в початковій школі». 86369.

Фефілова Т. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір "Методична розробка на тему «Лепбук». 86366.

Фефілова Т. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір "Математичний світ українського народознавства". 86370.

Фефілова Т. В., Саєнко Ю. О. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Методичні рекомендації на тему "Досліджуємо медіа". 86367.

Фефілова Т. В., Саєнко Ю. О. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Методична розробка на тему "Ранкові зустрічі"". 86368.

Ч

Чорна, В. В. and Яковенко, І. О. (2019) Довідник вчителя інклюзивного класу початкової школи і батьків, що виховують дітей з особливими освітніми потребами. Люкс, Мелітополь.

Ш

Шевченко, Ю. М. (2019) Принципи та методи духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. Znanstvena misel journal, 2 (30). pp. 43-47. ISSN 3124-1123

Шевченко, Ю. М. (2019) Наукові підходи в удосконаленні готовності студентів педвишів щодо духовно-морального розвитку молодших школярів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 294. pp. 268-273. ISSN 2518-7813

Шевченко, Ю. М. (2019) Психолого-педагогічна характеристика рівнів готовності студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів. Slovak international scientific journal (30). pp. 22-26. ISSN 5782-5319

Шевченко, Ю. М. (2019) Готовність студентів закладів вищої освіти до духовно-морального розвитку молодших школярів. Other. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Шевченко Ю. М. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Програма «Мелодія душі» з духовно-морального розвитку учнів 1-го класу загальноосвітньої школи під час проведення уроків з англійської мови. 88445.

Шевченко, Ю. М. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88446 "Науковий твір «Glossary понять та термінів духовно-моральної спрямованості». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Шевченко, Ю. М. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №95061 «Науковий твір "Веб-додаток: “Матеріали для удосконалення здатностей майбутнього вчителя до духовно-морального розвитку молодших школярів”». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Шевченко, Ю. М. (2019) Digital economy and digital society. 2.16. Філософсько-педагогічній аналіз формування і розвитку культурних цінностей в інформаційному суспільстві. Documentation. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Шевченко, Ю. М. (2019) The teacher’s activity peculiarities in the future teachers’ system preparation for the spiritual and moral development of elementary school pupils in the cross-cultural space. International academy journal Web of Scholar. pp. 25-33.

This list was generated on Fri Jun 14 10:06:18 2024 EEST.