MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра початкової і спеціальної освіти" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | В | Г | Д | К | Л | М | О | С | Ч | Ш
Number of items: 39.

M

Molodychenko, Valentin and Molodychenko, Nataliia and Kirsanova, Svitlana (2018) Modern management: logistics and education. 2.1. The role of educational policy in Ukrainian society transformation during an epoch of globalization changes. Other. Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji, Opole.

В

Варениченко, A. Б. and Мелаш, В. Д. (2018) Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до проведення екологічних акцій. Theory and practice: proceedings of XVІІІ International scientific conference. pp. 87-90.

Варениченко, A. Б. and Мелаш, В. Д. and Гріднєвська, Г. О. (2018) Інноваційні технології навчання в початковій школі (на прикладі технології інтерактивного навчання). Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід.. pp. 149-152. ISSN 978-617-7433-92-6

Варениченко, А. Б. and Михайлова, Н. О. (2018) Технології формування екологічних цінностей у молодших школярів. Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід: матеріали II міжнар. конф., 12-15 листоп. 2018 р.. pp. 53-57. ISSN 978-617-7433-64-3

Варениченко, Анастасія (2018) Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до впровадження тренінгових технологій в Новій українській школі. Освітній простір України. pp. 64-69. ISSN 2409-9244

Г

Гузь, В. В. and Жейнова, С. С. (2018) Сучасні здоровʼязбережувальні технології. Здоровязбережувальні технології як чинник збереження здоров’я дітей та учнівської молоді. Other. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків.

Д

Дубяга, С. and Протас, В. (2018) Комплексний підхід до вивчення слова на уроках української мови в початкових класах. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 14–16 черв. 2018 р.. pp. 103-108.

Дубяга, С. М. and Дубяга, В. І. (2018) Використання ІКТ у навчанні дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 107-109.

Дубяга С. М. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник «Читаночка для дітей 5-7 років». 83958.

Дубяга, Світлана Миколаївна and Дмитрієнко, Ірина Петрівна (2018) Формування орфографічної компетентності учнів початкової школи. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 14–16 черв. 2018 р.. pp. 100-103.

К

Кравченко, Г. Є. (2018) Мотиваційний компонент розвитку творчої пізнавальної активності молодших школярів. Становлення і розвиток педагогіки: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 188. pp. 14-16.

Л

Ляпунова, В. А. and Сєводнєва, К. О. (2018) Історико-педагогічний досвід підготовки майбутніх учителів у Запорізькому краї другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Innovative solutions in modern science, 5 (24). pp. 67-76. ISSN 2414-6714

М

Мелаш, В. Д. and Варениченко, A. Б. (2018) Випереджаюча екологічна освіта для сталого розвитку суспільства. GlobeEdit, pp. 1-76.

Мелаш, В. Д. and Варениченко, А. Б. and Безталанна, К. С. (2018) Методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної компетентності в умовах нової української школи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 1 (151). pp. 262-265. ISSN 2518-7465

Мелаш, В. Д. and Щербак, І. В. (2018) Формування природознавчої компетентності у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь, Україна). pp. 176-178. ISSN ISBN 978-617-7566-25-9

Мелаш, Валентина and Варениченко, Анастасія (2018) Ноосферний підхід у формуванні культурно-освітнього простору особистості майбутнього педагога. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Мелаш, Валентина and Варениченко, Анастасія (2018) Моральний аспект сучасного екологічного виховання майбутніх педагогів. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Молодиченко, В. В. (2018) Роль цінностей демократії в процесі розвитку українського суспільства. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Молодиченко, В. В. and Молодиченко, Н. А. (2018) Цінності як духовна складова самовизначення сучасної молоді. In: XXIII науково-технічна конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА, 23-26, Запоріжжя.

Молодиченко, В. В. and Молодиченко, Н. А. and Балашова, К. (2018) Філософсько-методологічні аспекти морального виховання молодших школярів. Versus. pp. 87-94. ISSN 2310-4562

Молодиченко, Валентин and Молодиченко, Наталія (2018) Европейські цінності в системі формування аксіологічного поля Українського суспільства. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

О

Олексенко, Р. І. and Молодиченко, В. В and Щербакова, Ніна (2018) Neoliberalism in Higher Education as a Challenge for Future Civilization. Philosophy and Cosmology (20). pp. 113-119.

С

Саєнко, Ю. О. (2018) Впровадження технології критичного мислення при підготовці майбутніх вчителів початкових класів до екологічного виховання учнів. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27 квітня, Запоріжжя.

Саєнко, Ю. О. (2018) Впровадження технології критичного мислення підчас вивчення навчальної дисципліни «Організація екологічного виховання в початковій школі» у майбутніх вчителів початкових класів. Молодий вчений (2 (54)). pp. 640-645. ISSN 2304-5809

Саєнко, Ю. О. and Кірчева, Ю. О. (2018) Критичне мислення у початковій школі. MATERIALS OF THE XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE MODERN SCIENTIFIC POTENTIAL - 2018 (7). pp. 22-24.

Саєнко, Ю. О. and Махсма, Я. В. (2018) Рухлива гра у вихованні лідерських якостей учнів початкових класів. Millennium science: proceedings of XV International scientific conference, Feb 16, 2018. pp. 167-169.

Саєнко Ю. О., Фефілова Т. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права науковий твір "Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні розробки семінарськах та самостійних занять". 78658.

Саєнко, Ю. О. and Чистобородова, В. О. (2018) Взаємозв’язок ігрової,мовленнєвої діяльності та спілкування у дітей молодше шкільного віку. Київський науково-педагогічний вісник (13). pp. 71-75.

Саєнко, Юлія Олександрівна and Князева, Дар’я Федорівна (2018) Екологічне виховання учнів початкових класів на уроках української мови. Science in 2018: Proceedings of XIV International scientific conference, Jan 26, 2018. pp. 108-112.

Свириденко, А. В. (2018) Екологічне виховання учнів початкових класів в процесі гурткової діяльності. Science, research, development: Miedzynarodna naukovi-praktycznej konferencji, 5. pp. 100-104.

Сердюк, А. М. and Кожаєва, А. С. (2018) Ресурсний потенціал Криворізького залізорудного басейну. Актуальные научные исследования в современном мире (9 (41)). pp. 133-138. ISSN 2524-0986

Сердюк, А. М. and Семіч, М. С. (2018) Духовно-моральне виховання молодших школярів — один з головних критеріїв навчання. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2). pp. 72-78.

Ч

Чорна, В. В. and Яковенко, І. О. (2018) Діалог між представниками релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов'я. Контекстуальний вимір релігійних відносин народів Північного Приазов'я: історія та сучасність. Other. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Ш

Шевченко, Ю. М. (2018) Сучасний стан готовності студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. WORLD SCIENCE, 4 (32) (7). pp. 11-16. ISSN 2413-1032

Шевченко, Ю. М. (2018) Педагогічна деонтологія. для студ. спеціальності «Початкова освіта» . Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», Мелітополь. ISBN 978-617-7218-58-5

Шевченко, Ю. М. (2018) Діяльнісний підхід як методологічне джерело у вдосконаленні готовності майбутніх учителів до духовно-морального розвитку молодшого школяра. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. pp. 244-257.

Шевченко, Ю. М. (2018) Аналіз концепту поняття «готовність» у словниковій літературі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 176. pp. 154-161. ISSN 2308-4863

Шевченко, Ю. М. (2018) Сучасний стан готовності студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. World science (4 (32)). pp. 11-19. ISSN 2413-1032

Шевченко, Ю. М. and Коваленко, В. А. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83320 "Науковий твір "Програма “Сходинками серця” з духовно-морального розвитку учнів 3-го класу загальноосвітньої школи". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

This list was generated on Fri Jun 14 10:13:09 2024 EEST.