MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра початкової і спеціальної освіти" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | В | Д | К | М | Р | Ч | Ш | Я
Number of items: 20.

M

Molodychenko, V. and Oleksenko, R. and Taranenko, G. (2016) Spiritual and moral development of the personality in modern educational space. In: International scientific-practical conference Theory and practice: problems and prospects, 20-22, Литва.

Molodychenko, V. V. and Oleksenko, R. I. and Troitska, T. S. and Fedorova, O. V. and Taranenko, G. G. (2016) Axiological survey of the modern cultural-educational practices of personality. Other. Melitopol Bohdan Khmelnytsky State Pedagogical University Press, Melitopol.

В

Варениченко, А. Б. and Сидорчук, А. Е. (2016) Формування екологічних цінностей майбутнього вчителя початкової школи. Наука та освіта: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: зб. тез доповідей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 трав. 2016 р.. pp. 38-40. ISSN 978-966-97506-8-6

Варениченко, Анастасія (2016) Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної праці. Людина в умовах мінливості соцюкулътурного простору : духовно-практичний вимір : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 черв. 2016 р. (2). pp. 32-34. ISSN 978-617-7346-44-8

Д

Дубяга, С. М. and Кучина, К. О. (2016) Упровадження ідей морального виховання особистості в підготовку майбутнього вчителя початкових класів. Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати – 2016: матер. міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 89-90. ISSN 978-617-696-440-7

Дубяга, С. М. and Кучина, К. О. (2016) Формування соціальної активності майбутніх учителів засобами соціальних проектів. Стан, проблеми та перспективи педагогічних досліджень і соціальної роботи: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 177-180.

Дубяга С. М. (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір "Щоденник науково-практичного стажування студента-практиканта". 69451.

К

Кучина, К. О. and Кубрак, А. А. (2016) Волонтерство як діяльність молоді. Роль освіти у формування життєвих цінностей молоді: зб. пр. Регіональної наук.-практ. конф. студ. і молод. учених. pp. 142-144. ISSN 978-617-7346-15-8

М

Молодиченко, Валентин and Афанасьєва, Людмила (2016) Міжкультурна компетенція і компетентність у сучасній соціальній комунікації. Versus (8). pp. 24-31. ISSN 2310-4562

Молодиченко, Валентин (2016) Міжнародні дні освіти дорослих у Запорізькій області: виклики і стратегії. Територія успіху, 2 (3). pp. 35-38.

Мелаш, В. Д. and Варениченко, A. Б. (2016) Формирование биоэтической составляющей экологической культуры будущего педагога. Глобальная биоэтика в социальном измерении: материалы науч.-практ. конф., 16-18 дек. 2015 г.. pp. 99-102. ISSN 978-985-7152-01-8

Мелаш, В. Д. and Старшова, С. К. (2016) Підготовка вчителя до формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів через організацію проектної діяльності. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 251-254.

Р

Рибалко, Н. М. (2016) Організація навчання іноземних мов учнівської молоді як історико-педагогічна проблема. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр., 214 (54). pp. 61-69.

Ч

Чорна, В. В. and Москальова, Л. Ю. and Яковенко, І. О. (2016) Діалогічна взаємодія релігійних меншин у національно-державному поступі народів Північного Приазов'я. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві. pp. 326-330.

Чорна, В. В. and Яковенко, І. О. (2016) Особливості сенсорного виховання дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах сучасної інклюзивної освіти. Вісник науково-дослідної лабораторії інклюзивної освіти (2). pp. 82-84.

Ш

Шевченко, Ю. М. (2016) Особливості крос-культурної грамотності майбутнього вчителя. Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: international scientific-practical conference. pp. 138-139.

Шевченко, Ю. М. (2016) Духовно-моральне виховання в крос-культурному просторі. Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results -2016: materials of international scientific and practical conference, 15-18 march 2016. pp. 150-151.

Шевченко, Ю. М. (2016) Використання інтерактивної гри в умовах навчання дітей з особливими потребами в початковій школі. Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії. pp. 360-363.

Шевченко, Ю. М. and Свириденко, Г. (2016) Кінезеологічні вправи в корекції психомовного й моторного розвитку учнів початкової школи. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: XIV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. праць (14). pp. 283-285.

Я

Яковенко, І. О. and Чорна, В. В. and Канарова, О. В. (2016) Основы христианской этики в творческом наследии Дмитрия Туптала. Инновационная наука. pp. 282-284.

This list was generated on Fri Jun 14 07:54:08 2024 EEST.