MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра теорії і методики музичної освіти та хореографії" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | К | М | П | С | Т | Х | Ч
Number of items: 18.

Б

Багрій, Тетяна (2016) Специфічні особливості професійної підготовки майбутнього музиканта-педагога у виконавській хоровій діяльності. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки (143). pp. 136-139. ISSN 2415-7988

Брежнєва, С. Б. (2016) Гуманістичні погляди українських педагогів-просвітителів на музичне виховання школярів у ХХ ст.: історично-педагогічний та регіональний підходи. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України (233). pp. 32-38. ISSN ISSN (online) 2413-5321

В

Врубель, Г. Ф. (2016) Роль дистаційного навчання у формуванні мистецьких компетентностей майбутніх педагогів музичного мистецтва. Педагогіка музичного мистецтва та хореографії у контексті інтернаціоналізації професійної освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 листоп. 2016 р.. pp. 27-30. ISSN 978-617-7346-52-3

Врубель, Г. Ф. (2016) Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогика. приоритетные научные направлення: от теории к практике: сб. науч. ст., 30.05.2016-31.05.2016 (1). pp. 28-31.

К

Колоніна, Л. Г. (2016) Психолого-педагогічні чинники формування уміння саморегуляції у виконавській діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Педагогіка музичного мистецтва та хореографії у контексті інтернаціоналізації професійної освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 листоп. 2016 р.. pp. 39-43.

Колоніна, Л. Г. (2016) Методологія формування професійних компетенцій концертмейстерської майстерності майбутніх викладачів музичного мистецтва. Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki: zbior artykulow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 97-99.

М

Майба, Ольга (2016) Зміст, форми і методи навчання церковному співу молодших школярів в умовах недільної школи. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки, 2 (1). pp. 86-91. ISSN 2309-9771

Митева, А. Н. (2016) Аспекти формування професійної компетентності майбутніх вчителів музичної освіти. Педагогіка музичного мистецтва та хореографії у контексті інтернаціоналізації професійної освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 листоп. 2016 р.. pp. 73-75. ISSN 978-617-7346-52-3

Митева, А. Н. (2016) Основні аспекти формування моделі педагогічних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у сучасній музично-педагогічній літературі. Педагогика. Приоритетные научньте направлення: от теории к практике, 30.05.2018-31.05.2016 (1). pp. 123-127. ISSN 978-83-65207-88-3

П

Переверзєва, О. В. (2016) Формування професійних компетенцій майбутнього вчителя музичного мистецтва: хоровий спів. In: Pedagogika. Współczesne tendencje w nauce i edukacji: zbiór artykułów naukowych, 30.10.2016-31.10.2016, Kraków.

Переверзєва, О. В. (2016) Самореализация духовных устремлений школьников как основа содержания педагогической деятельности. In: Pedagogika.Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki: zbiór artykułów naukowych/ Педагогика. Обсуждения современной науки: сб. науч. статей, 30.05.2016-31.05.2016, Lublin/ Лю́блин.

Переверзєва, О. В. (2016) Психолого-педагогічні умови мотивації до професійного саморозвитку у процесі диригентськоі підготовки маибутнього вчителя музичного мистецтва. In: Педагогіка музичного мистецтва та хореографії у контексті інтернаціоналізаціі професійної освіти, 03.11.2016-05.11.2016, Мелітополь.

С

Сопін, О. І. (2016) Визначальні історіологеми розвитку музично-виконавської діяльності як модусу самореапізації особистості. Педагогіка музичного мистецтва та хореографії у контексті інтернаціоналізації професійної освіти: матерыали Мыжнар. наук.-практ. конф., 3-5 листоп. 2016 р.. pp. 135-139. ISSN 978-617-7346-52-3

Т

Терещенко, С. В. (2016) Художньо-естетичний потенціал інтегрованих уроків музики у розвитку креативності підлітків. In: Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства: ІІ Міжнар. конф. молодих учених і студ., 6-7 жовт. 2016, м. Одеса.

Х

Харченко, Ю. Т. (2016) Дослідження проблеми формування художнього смаку підлітків засобами мистецтва. Pedagogika.nauka wczoraj, dziś, jutro: zbiór artykułów naukowych, 28.02.2016 (1). pp. 16-20. ISSN 978-83-65207-70-8

Харченко, Ю. Т. (2016) Педагогічні орієнтири формування художнього смаку підлітків. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали XXIV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 78-80.

Харченко, Ю. Т. (2016) Ціннісно-смислові орієнтації концертмейстера щодо творчого саморозвитку в системі сучасної освіти. Педагогіка і психологія: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 берез. 2016 р.. pp. 113-115.

Ч

Червонська, Л. М. and Пащенко, І. М. (2016) Значення музичного супроводу на уроках класичного танцю. Pedagogika. Badania podstavvowe i stosowane: wyzwania i wvniki, 30.08.2016-31.08.2016. pp. 94-96. ISSN 978-83-65608-07-9

This list was generated on Mon Dec 11 14:26:08 2023 EET.