MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра теорії і методики музичної освіти та хореографії" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | К | М | Н | П | Р | С | Т | Х
Number of items: 22.

А

Антоненко, Маргарита Муратівна (2015) Духовна пісня православної традиції в контексті розвитку культури України періоду незалежності. Питання культурлогії, теорії та історії культури. pp. 122-130.

В

Василенко, Л. М. (2015) Концептуальні основи гедоністичного спрямування вокальної підготовки студентів музикантів. Педагогічний дискурс (18). pp. 14-20.

Василенко, Л. М. (2015) Педагогічні підходи та принципи формування вокально-методичної майстерності вчителя музичного мистецтва. Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (1). pp. 119-125.

Василенко, Людмила (2015) Концептуальні основи гедоністичного спрямування вокальної підготовки студентів-музикантів. Педагогічний дискурс (18). pp. 14-20.

Врубель, Г. Ф. (2015) Специфіка підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до педагогічної взаємодії в концертмейстерському класі. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 черв. 2015 р., 1. pp. 133-135. ISSN 978-617-7055-96-8

К

Коваленко, Л. В. (2015) Основні труднощі виконавського втілення художньої інтерпретації музичного твору студентами-паністами початкових курсів. Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro: zbiór artykułów naukowych, 30.05.2015-31.05.2015. pp. 51-54. ISSN 978-83-65207-17-3

Коваленко, Л. В. (2015) Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до концертно-виконавської діяльності. Nauka I Utworzenie XXI stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje: zbior raportow naukowych. pp. 8-10. ISSN 978-83-63620-19-6

Колоніна, Л. Г. (2015) Творча самореалізація особистості як чинник самовдосконалості майбутніх викладачів музичного мистецтва. Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф., 29-30 жовт. 2015 р.. pp. 48-52.

Колоніна, Л. Г. (2015) Музична пам’ять як провідна складова діяльності музиканта-виконавця. Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro: zbiör raportöw naukowych, 30.05.2015-31.05.2015. pp. 64-67.

М

Митева, А. Н. (2015) Основні фактори гуманітарної експертизи, у формуванні педагогічних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва. Педагогика. Актуальньіе научньіе проблемьі,рассмотрение, решение, практика: сб. науч. докл., 29.06.2015-30.06.2015 (2). pp. 58-59. ISSN 978-83-65207-23-4 (1.2)

Н

Назаренко, І. М. (2015) Педагогічне керівництво музичним сприйманням в процесі професійної підготовки майбутного вчителя мистецьких дисциплін. Науковий вісник Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (14). pp. 192-197.

П

Пащенко, І. М. and Червонська, Л. М. (2015) Значення вокальних вправ у процесі співацького розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва. The Unity of science. pp. 62-65.

Переверзєва, О. В. (2015) Професійна діяльність концертмейстера в школі мистецтв: навички підбору по слуху та імпровізації. In: Nauka, problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria: zbiór artykułów naukowych/ Наука, проблематика, наработки, инновации, практика, теория: сб. науч. докладов, 29.04.2015-30.04.2015, Łódź/ Лодзь.

Р

Ришкевич, О. В. (2015) Теоретико-методические аспекты актуализации синтеза искусств в процессе вокальной подготовки будущих учителей музыкального искусства. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. pp. 53-57.

С

Сегеда, Наталя (2015) Розвиток креативності особистості як метапринцип педагогічного супроводу виявлення творчої активності школяра на інтегративних уроках мистецтва. Збірка наукових доповідей. Найновіші наукові дослідження. Теорія, практика, 1. pp. 12-17. ISSN 978-83-65207-09-8 (t.1)

Сегеда, Наталя (2015) Акмеориентированные образовательные технологии формирования индивидуально-творческого ресурса личности в процессе профессиональной подготовки учителя музыкального искусства. Мистецька освіта: історія, теорія, технології. pp. 91-97. ISSN 978-617-7298-08-2

Сегеда, Наталя (2015) Особистісне зростання як акмекритерій людиномірності освітнього середовища майбутнього педагога. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти (43). pp. 81-88. ISSN 2078-7812

Сегеда, Наталя (2015) Акмеологічні критерії концептуалізації якості професійної педагогічної освіти. Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів. pp. 6-8. ISSN 978-966-931-042-2

Т

Терещенко, С. В. (2015) Використання інноваційних технологій у формуванні креативної компетентності підлітків. Сборник научных докладов. Педагогика. Проблематика, наработки, инновации, практика, теория, 1. pp. 68-71. ISSN 978-83-65207-11-1

Терещенко, С. В. (2015) Креативна компетентність як передумова формування особистості учнів-підлітків на уроках музичного мистецтва. Проблемы современного педагогического образования, 47 (4). pp. 156-162.

Терещенко, С. В. (2015) Формування креативної компетентності підлітків на уроках художньо-естетичного циклу. In: Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства: І Міжнар. конф. молодих учених та студентів, 16-17 лют. 2015 р., м. Одеса.

Х

Харченко, Юлія (2015) Теоретико-методологічна стратегія професійного саморозвитку концертмейстера вищого навчального закладу. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. (18). pp. 254-258. ISSN 2309-9127 / 2313-8769.

This list was generated on Fri Jul 19 22:04:45 2024 EEST.