MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра інформатики і кібернетики" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 26.

Єремєєв, В. С. and Кузьминов, В. В. (2015) Геометрична модель коливальних процесів в двовимірній гратці математичних маятників. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 41-45.

Крысько, А. А. and Конопацкий, Е. В. and Чураков, А. Я. (2015) Геометрические основы конструирования одномерного обвода через k наперед заданных точек в БН-исчислении. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 76-81.

Шаров, С.В. and Осадчий, В.В. (2015) Проблема подготовки будущих администраторов баз данных к сертификации знаний и трудоустройству. Educational Technology & Society, 1 (18). pp. 364-376. ISSN 1436-4522

Шаров, С.В. and Земляна, І. М. (2015) Розробка програмного комплексу навчальних тренажерів з дисципліни «Архітектура ЕОМ». Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і освіти (7). pp. 56-60.

Шаров, С. В. and Близнюк, Я. А. (2015) Вибір інструментального засобу для розробки довідково-інформаційної системи. Всеукраїнська Internet-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (14). pp. 12-15.

Шаров, С. В. and Петровський , В. В. (2015) Огляд нереляційних баз даних. Всеукраїнська Internet-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (14). pp. 16-18.

Осадчий, В. and Єремєєв, В. and Сіохін, В. and Горлов, П. and Сердюк, І. and Васильєв, І. (2015) Проектування web порталу формування інформаційної бази даних з міграції птахів в Азово-чорноморському регіоні України. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях (46). pp. 98-103.

Чорна, А. В. (2015) Автоматизований навчально-контролюючий комплекс з дисципліни «Операційні системи та системне програмування». Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (7). pp. 214-221. ISSN 978-617-7055-91-3

Наумук, Ірина (2015) Педагогічні аспекти формування медіакомпетентності майбутніх вчителів інформатики. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: матеріали науч. конф.. pp. 178-179.

Наумук, Ірина (2015) Розвиток медіаосвіти в Україні: сучасний стан та вимога сьогодення. Людинознавчі студії: зб. наук. пр. ДДПУ. Педагогіка. pp. 162-166.

Осадчий, В. В. and Наумук, Ірина (2015) Анализ проблемы профессиональной подготовки медиаграмотных учителей информатики в Украине. Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society), 18 (2). pp. 428-440.

Наумук, Ірина (2015) Медіаосвіта як необхідна складова у підготовці майбутніх медіакомпетентних вчителів інформатики. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. (19). pp. 141-145. ISSN 2309-9127 / 2313-8769.

Наумук, Ірина (2015) Формування медіакомпетентності майбутніх вчителів в контексті інтегрованого підходу до медіаосвіти. Інформаційні технології в освіті та науці: матер. VII-ї Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 127-132.

Наумук, Ірина (2015) Медіакомпетентність майбутнього вчителя інформатики як необхідна умова його готовності до професійної діяльності. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. (46). pp. 43-48. ISSN 2074-8922

Наумук, Ірина (2015) Розвиток медіакомпетентності майбутніх учителів інформатики, як необхідна умова до професійної діяльності. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2015": матер. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф.. pp. 48-50. ISSN 978–966–473–176–5

Шаров, С. В. and Деньгуб, А. В. (2015) Значення інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні інформатики. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (7). pp. 225-229.

Eremeev, V. S. and Kurbatov, V. L. and Gulynina, E. V. (2015) Determination of unknown parameters of mathematical model using the experimental design theory. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 78 (3). pp. 464-472. ISSN 1992-8645

Єремєєв, В. С. and Жарков, В. Я. and Риженко, А. А. (2015) Математична обробка заміру параметрів магнітної системи індукційного перетворювача енергії вітру в теплоту. Нові виміри сучасного світу: зб. наук. пр. (7). pp. 104-108.

Балута, В. С. (2015) Підготовка магістрів педагогічного напряму в умовах неперервної освіти. Лабіринти реальності: зб. наукових праць ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 12-20 жовтня 2015 року. pp. 182-185.

Кулібаба, Є. С. and Єремєєв, В. С. (2015) Визначення впливу обсягу вибірки на чутливість статистичного критерію при статистичному аналізу педагогічного експерименту. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук.пр. (7). pp. 89-93. ISSN 978-617-7055-91-3

Осадчий, В. В. and Єремєєв, В. С. and Конюхов, С. Л. and Печерський, П. І. and Васильєв, В. М. (2015) Аналіз програмних засобів для створення інформаційної системи обліку та моніторингу міграції птахів. Системи обробки інформації, 11 (136). pp. 93-96. ISSN 1681-7710

Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. (2015) Эффективная организация содержания профессиональной подготовки для повышения уровня квалификаций будущих веб-программистов. Educational Technology & Society, 18 (4). pp. 540-558. ISSN 1436-4522

Осадчий, В. В. and Осадча, К. П. (2015) Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Інформаційні технології і засоби навчання, 48 (4). pp. 47-57. ISSN 2076-8184

Осадчий, В. В. and Осадча, К. П. and Єремєєв, В. С. and Шаров, С. В. (2015) Концепція інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування Національної рамки кваліфікацій. Системи обробки інформації, 12 (137). pp. 88-92. ISSN 1681-7710

Шаров, С. В. (2015) Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Розробка та супровід баз знань». [Teaching Resource]

Шаров, С. В. and Деньгуб, А. В. (2015) Використання студентами-філологами інформаційно-комунікаційних технологій. Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки: матеріали I Міжнар. наук.-практ. е-конф. (MARGIHSS, м. Київ, 10-11 вересня 2015 р.). pp. 245-249.

This list was generated on Mon Mar 4 07:56:01 2024 EET.