MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра географії та туризму" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | G | I | N | P | S | І | В | Г | Ж | З | К | Л | Н | О | П | С | Т
Number of items: 110.

D

Donchenko, L. M. and Nepsha, О. V. and Zav'yalova, T. V. (2020) Basic qualities of the modern teacher of geography on the background of the professiogram. Herald pedagogiki. Nauka i praktyka (52). pp. 12-13. ISSN 2450-8160

Donchenko, L. M. and Zavyalova, T. V. (2020) Model of the modern geography teacher as a competitive specialist. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 19-24.

G

Gryshko, S. V. and Prokhorova, L. A. (2020) Formation of ecological thinking and ecological outlook of students-geographers while studying the course «Рhysical geography of continents and oceans». Herald pedagogiki. Nauka i praktyka (51). pp. 10-12. ISSN 2450-8160

I

Ivanova, Valentina and Zavyalova, Tatyana and Nepsha, Oleksandr (2020) Management and administration in the field of services: selected examples. 3.3. Management problems of the quality of education in a higher educational establishment. Other. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

N

Nepsha, Oleksandr and Hryshko, Svitlana (2020) Current hydroecological condition of the North-Western Pryazovie rivers. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020, (8-11 December, 2020), 20 (1.3). pp. 95-102. ISSN 1314-2704

Nepsha, Oleksandr and Hryshko, Svitlana and Prokhorova, Larysa and Ivanova, Valentina and Zavyalova, Tatyana (2020) The formation and the structure of the banks of the accumulative compositions of the North-Western coast of the Sea of Azov. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020, 1.1 (20). pp. 325-334. ISSN 1314-2704

Nepsha, Oleksandr and Levada, Olga and Arsenenko, Iryna and Donchenko, Larysa and Prokhorova, Larysa (2020) Theoretical and applied aspects of sustainable development. Part 3. Environmental aspects of sustainable development. Other. Publishing House of Katowice School of Technology, Katowice, Poland.

Nepsha, Oleksandr and Prokhorova, Larysa and Hryshko, Svitlana (2020) Management and administration in the field of services: selected examples. 3.4. System and management mechanism of quality of education in a higher educational institution. Other. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Nepsha, Oleksandr and Prokhorova, Larysa and Hryshko, Svitlana and Ivanova, Valentina and Zavyalova, Tatyana (2020) Contemporary Issues of Digital Economy and Society. Higher education in an information society environment. Other. Publishing House of Katowice School of Technology, Katowice, Poland.

Nepsha, Ya. Yu. and Hryshko, S. V. (2020) Influence of irrigated irrigation on the geo-ecological status of soils of Southern Ukraine. In: Модернизация профессиональной подготовки специалистов в области естественнонаучного образования, 24 апреля 2020 года, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка.

Nepsha, О. V. and Zav'yalova, T. V. (2020) Willingness of future teachers for ecological education of student youth in modern conditions. Herald pedagogiki. Nauka i praktyka (51). pp. 13-14. ISSN 2450-8160

P

Prokhorova, L. A. (2020) Psychological and pedagogical conditions of formation of geographical concepts of pupils of secondary schools. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 24-28.

S

Sazhniev, Mykhailo and Sułkowska, Joanna (2020) Russian culture and management of meaning in introduction of political influence in Ukraine. Journal of International Studies, 1 (13). pp. 310-323. ISSN 2306-3483

І

Іванова, В. М. (2020) Екологічне виховання студентів при вивченні курсу «Загальне землезнавство». Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет- конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 138-139.

Іванова, В. М. (2020) Методичні підходи до виконання індивідуальних завдань на навчальній практиці з гідрології бакалаврів-географів. ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання": зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. p. 105.

Іванова, В. М. and Непша, Я. Ю. and Шелудько, О. М. (2020) Гідрогеологічні умови формування ресурсів підземних вод з метою водопостачання міста Мелітополь. Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference Amsterdam, (Netherlands, November 30 – December 03 2020). pp. 111-116.

Іванова, В. М. and Шелудько, О. М. and Непша, Я. Ю. (2020) Геоекологічний вплив гірничо-видобувної промисловості на довкілля Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (4(60)). pp. 53-58. ISSN 2524-0986

В

Варфоломеєва, Є. Ю. and Стегареску, Х. І. and Непша, О. В. (2020) Деградація земель в Запорізькій області в результаті сільськогосподарського природокористування. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 90-93.

Вінніченко, Д. В. and Непша, О. В. (2020) Проблема забруднення водних об’єктів Запорізької області. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 106-109.

Вінніченко, Д. В. and Непша, О. В. (2020) Вплив металургійної промисловості на навколишнє природне середовище в Запорізькій області. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали VIІI Міжнар. наук. конф. молодих вчених. pp. 44-46.

Вінніченко, Д. В. and Непша, О. В. (2020) Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси та ґрунти Запорізької області. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку: зб. матеріалів третьої Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 115-117.

Вінніченко, Д. В. and Непша, О. В. (2020) Cучасний стан та перспективи розвитку сонячної енергетики в Херсонській області. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, (Харків, 19–20 листопада 2020 р.). pp. 360-363.

Г

Гришко, С. В. (2020) Самостійна робота студентів-географів при вивченні курсу «Фізична географія материків і океанів». ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання": зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. p. 100.

Гришко, С. В. and Безгинська, А. О. (2020) Геоекологічне значення лісосмуг для степів Північно-Західного Приазов’я. MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE PROCESSES OF SOCIAL AND TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT: abstracts of IV International Scientific and Practical Conference Boston, (USA, 17-18, February 2020). pp. 84-87.

Гришко, С. В. and Зав’ялова, Т. В. and Тамбовцев, Г. В. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100603 "Наукова стаття «Сучасний геоекологічний стан ґрунтів м. Мелітополь та Мелітопольського району Запорізької області». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Гришко, С. В. and Непша, О. В. (2020) Природоформуюча та екологічна роль малих річок для степових ландшафтів. Еко Форум – 2020: збірка тез доповідей ІV спеціалізованого Міжнар. Запорізького екологічного форуму, 15 – 17 жовтня 2020 р.. pp. 217-218.

Гришко, С. В. and Непша, Я. Ю. (2020) Освітньо-виховне значення шкільного курсу географії у розвитку всебічно розвиненої особистості. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 41-45.

Гришко, С. В. and Непша, Я. Ю. (2020) Основні екологічні показники питного водоспоживання та водовідведення в місті Мелітополь. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку: зб. матеріалів третьої Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 183-186.

Гришко, С. В. and Непша, Я. Ю. and Стегареску, Х. І. (2020) Сучасний стан атмосферного повітря міста Запоріжжя та його вплив на здоров’я населення. Здоров’я та суспільство: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ.конф.. pp. 24-31.

Гришко, С. В. and Ордян, Л. Л. and Цацуріна, А. В. (2020) Сучасний стан та перспективи розвитку вітрової енергетики Запорізької області (на прикладі Ботієвської ВЕС). Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 123-124.

Гришко, С. В. and Шелудько, О. М. (2020) Сучасна геоекологічна оцінка Ботієвської зсувної ділянки. MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE PROCESSES OF SOCIAL AND TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT: abstracts of IV International Scientific and Practical Conference Boston, (USA, 17-18, February 2020). pp. 87-90.

Гришко, С. В. and Янєва, М. О. (2020) Алтагирський лісовий масив як лісокультурний ландшафт степового Приазов’я. The XII th International scientific and practical conference «Advancing in research and education» (December 07 - 10, 2020 La Rochelle, France). pp. 148-152.

Гришко, Світлана and Іванова, Валентина and Тамбовцев, Геннадий (2020) Антропогенні ландшафти Мелітопольського району Запорізької області. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи, 3. pp. 90-98.

Грищенко, І. В. and Грищенко, В. Ф. (2020) Інноваційний кадровий потенціал: теоретичний аспект. Economic innovations, 22 (4 (77)). pp. 48-60. ISSN 2524-003X

Ж

Жук, Д. В. and Зав’ялова, Т. В. (2020) Якість атмосферного повітря в містах Донецької області. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали VIІI Міжнар. наук. конф. молодих вчених. pp. 63-65.

З

Зав’ялова, Т. В. (2020) Вплив теплових електростанцій на довкілля Запорізького регіону. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 132-133.

Зав’ялова, Т. В. (2020) Практико-орієнтоване навчання студентів-географів під час проходження навчальної практики з географії ґрунтів. ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання": зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. p. 102.

Зав’ялова, Т. В. and Донченко, Л. М. (2020) Геоінформаційні системи як засіб формування інформаційної компетентності студентів-географів під час вивчення фахових дисциплін. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку: зб. матеріалів третьої Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 828-830. ISSN ISBN 978-966-289-438-7

Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. and Передерій, Д. М. and Блищик, M. В. (2020) Гідрогеолого-меліоративний стан зрошуваних земель Великобілозерського та Кам’янсько-Дніпровського районів Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (2(58)). pp. 43-49. ISSN 2524-0986

Зав'ялова Т. В., Непша О. В. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 100606 на твір навчально-методичний посібник «Глосарій термінів та понять з курсу «Основи наукових досліджень». 100606.

К

Каргін, Д. В. and Прохорова, Л. А. (2020) Території та об’єкти екологічної мережі як основа екологічної безпеки Харківської області. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, (Харків, 19–20 листопада 2020 р.). pp. 160-163.

Крылова, А. Н. and Крылов, Н. В. and Гришко, С. В. (2020) У истоков Алтагирского леса. Мелитопольский краеведческий журнал (15). pp. 17-22.

Л

Левада, О. М. and Сажнєв, М. Л. (2020) Місце навчальної практики з топографії у підготовці майбутніх учителів географії. ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання": зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. p. 110.

Лемішко, Р. Ю. and Непша, О. В. (2020) Сучасний геоекологічний стан поверхневих вод Полтавської області. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 93-100.

Н

Непша, О. В. (2020) Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів географії під час педагогічної практики. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 32-36.

Непша, О. В. (2020) Роль і місце курсу «Загальне землезнавство» в системі підготовки майбутнього вчителя географії. ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання": зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. p. 122.

Непша, О. В. (2020) Екологічні аспекти стійкого розвитку Запорізької області. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку: зб. матеріалів третьої Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 862-865. ISSN ISBN 978-966-289-438-7

Непша, О. В. and Блищик, M. В. and Передерій, Д. М. (2020) Михайлов В.Д. – видатний дослідник геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Кам’яна могила над р. Молочна». The XII-th International scientific and practical conference «Advancing in research and education» (December 07 - 10, 2020 La Rochelle, France). pp. 157-160.

Непша, О. В. and Вінніченко, Д. В. and Жук, Д. В. (2020) Стан водопостачання в місті Мелітополь та його вплив на здоров’я населення. Здоров’я та суспільство: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 36-45.

Непша, О. В. and Гришко, С. В. (2020) Роль навчальних практик у формуванні професійних компетентностей майбутніх учителів географії. Філософські обрії сьогодення: зб. тез за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листопада 2020 р.. pp. 91-93.

Непша, О. В. and Гришко, С. В. and Блищик, M. В. and Передерій, Д. М. (2020) Гідрогеологічні умови Мирненського родовища підземних вод (Мелітопольський район Запорізької області). Актуальные научные исследования в современном мире, 7 (10(66)). pp. 96-100. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Гришко, С. В. and Блищик, M. В. and Передерій, Д. М. (2020) Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя географії в процесі виробничої практики. Актуальные научные исследования в современном мире, 8 (11(67)). pp. 134-139. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Гришко, С. В. and Блищик, M. В. and Передерій, Д. М. (2020) Методичні підходи до вивчення природно-антропогенних комплексів міста в шкільному курсі географії. Актуальные научные исследования в современном мире, 8 (11(67)). pp. 140-145. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Гришко, С. В. and Блищик, M. В. and Передерій, Д. М. (2020) Питання екологізації шкільного курсу географії. Актуальные научные исследования в современном мире, 8 (11(67)). pp. 146-151. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Гришко, С. В. and Опашко, Г. І. and Рішко, А. Р. (2020) Роль шкільного курсу географії в розвитку географічної культури учнів. Актуальные научные исследования в современном мире, 5 (10(66)). pp. 79-84. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Гришко, С. В. and Опашко, Г. І. and Рішко, А. Р. (2020) Мотивація до використання сучасних інформаційних технологій на уроках географії. Актуальные научные исследования в современном мире, 5 (10(66)). pp. 85-89. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Гришко, С. В. and Опашко, Г. І. and Рішко, А. Р. (2020) Деякі аспекти проведення позаурочної діяльності школярів з географії. Актуальные научные исследования в современном мире, 5 (10(66)). pp. 90-95. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Гришко, С. В. and Опашко, Г. І. and Рішко, А. Р. (2020) Екскурсії як форма позаурочної роботи з вивчення географії свого краю. Актуальные научные исследования в современном мире, 8 (11(67)). pp. 152-157. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Гришко, С. В. and Опашко, Г. І. and Рішко, А. Р. (2020) Формування картографічної компетентності учнів в курсі географії загальноосвітньої школи. Актуальные научные исследования в современном мире, 8 (11(67)). pp. 158-161. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Гришко, С. В. and Опашко, Г. І. and Рішко, А. Р. (2020) Cучасні небезпечні екзогенні геологічні процеси на території Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 4 (11(67)). pp. 145-150. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Гришко, С. В. and Передерій, Д. М. and Блищик, M. В. (2020) Деякі прийоми роботи з картографічними посібниками як джерелом географічних знань. Актуальные научные исследования в современном мире, 7 (4(60)). pp. 131-136. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Дьячкова, А. В. and Непша, О. М. (2020) Фізико-хімічні властивості чорноземних ґрунтів на лесових породах території Запорізької області. Modern issues of practice and theory: abstracts of ІІ International Scientific and Practical Conference. pp. 126-131.

Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. and Блищик, M. В. and Передерій, Д. М. (2020) Гідрогеологічні умови залягання ґрунтових та підземних вод міста Мелітополь. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (2(58)). pp. 50-54. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. and Блищик, M. В. and Передерій, Д. М. (2020) Сучасна оцінка та прогнозні ресурси підземних вод Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (4(60)). pp. 65-71. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Непша, Я. Ю. (2020) Проведення інтегрованого моніторингу підземних вод, згідно Водної рамкової директиви (2000/60/ЄС). Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 184-185.

Непша, О. В. and Непша, Я. Ю. and Вінніченко, Д. В. (2020) Гідрогеолого-меліоративний стан зрошуваних земель Вільнянського, Запорізького та Оріхівського районів Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 7 (1(57)). pp. 119-125. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Опашко, Г. І. and Рішко, А. Р. (2020) Формування картографічних знань в шкільному курсі географії. Актуальные научные исследования в современном мире, 6 (2(58)). pp. 111-115. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Опашко, Г. І. and Рішко, А. Р. (2020) Актуалізація екологічної освіти і екологічної культури в сучасному соціумі. Актуальные научные исследования в современном мире, 5 (3(59)). pp. 87-90. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Опашко, Г. І. and Рішко, А. Р. (2020) Сучасний розвиток небезпечних екзогенних геологічних процесів на території Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (4(60)). pp. 72-79. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Передерій, Д. М. (2020) Вклад чистих технологій у зменшення обсягу викидів парникових газів у світі. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 183-184.

Непша, О. В. and Передерій, Д. М. and Блищик, M. В. (2020) Історичний нарис досліджень Мелітопольського відділу Географічного товариства минулого століття. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (3(59)). pp. 60-63. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Передерій, Д. М. and Блищик, M. В. (2020) Сучасний агрохімічний стан ґрунтів Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (4(60)). pp. 59-64. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Передерій, Д. М. and Блищик, M. В. (2020) Алєксєєв М. О. - викладач, гідрохімік, краєзнавець Запорізького краю. The XII-th International scientific and practical conference «Advancing in research and education» (December 07 - 10, 2020 La Rochelle, France). pp. 161-164.

Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Гришко, С. В. and Іванова, В. М. and Зав’ялова, Т. В. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100604 "Наукова стаття "Higher education in an information society environment". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Передерій, Д. М. and Блищик, M. В. (2020) Психолого-педагогічні умови формування геолого-геоморфологічних знань та умінь при вивченні географії у загальноосвітніх закладах. Актуальные научные исследования в современном мире, 5 (10(66)). pp. 96-101. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Підлозний, І. В. (2020) Основні показники деградації земель в Запорізькій області. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку: зб. матеріалів третьої Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 469-471. ISSN ISBN 978-966-289-438-7

Непша, Олександр (2020) Погляди на інтеграційні процеси в сучасній освіті. Вільна Країна – Хто, якщо не ми!.

Непша, Олександр (2020) Значення шкільного курсу географії у вихованні особистості. Вільна Країна – Хто, якщо не ми!.

Непша, Олександр (2020) Природні екологічні катастрофи в геологічній історії Землі. Вільна Країна – Хто, якщо не ми!.

Непша, Олександр and Іванова, Валентина and Зав’ялова, Тетяна (2020) Особливості організації та проведення перспективного туристсько-екскурсійного маршруту «Долиною річки Берда». In: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Зміни та синергія в розвитку науки та освіти: колективна монографія, 4 . Посвіт, Конін – Ужгород – Херсон – Київ, pp. 147-157. ISBN 978-617-7835-89-8

Непша, Олександр Вікторович and Передерій, Дар’я Миколаївна and Блищик, Маргарита Валеріївна (2020) Новітні технології в освіті у сучасному інформаційному суспільстві. Актуальные научные исследования в современном мире, 4 (9 (65)). pp. 56-61. ISSN 2524-0986

Непша О. В., Прохорова Л. А. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100605 навчально-методичний посібник «Словник-довідник до вивчення назв мінералів і гірських порід». 100605.

Непша, Я. Ю. and Гришко, С. В. (2020) Сучасний стан забруднення поверхневих вод Запорізької області. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали VIІI Міжнар. наук. конф. молодих вчених. pp. 93-95.

Непша, Я. Ю. and Гришко, С. В. (2020) Формування екологічної мережі як умова екологічної рівноваги території Запорізької області. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, (Харків, 19–20 листопада 2020 р.). pp. 224-227.

Ніколов, А. А. and Левада, О. М. (2020) Шляхи оптимізації меліоративного землекористування у Веселівському районі Запорізької області. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 77-84.

О

Овчинникова, М. С. and Непша, О. В. (2020) Природні передумови створення мережі заповідних територій Західного Волино-Поділля. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 84-89.

П

Парінцев, Д. К. and Прохорова, Л. А. (2020) Екологічний вплив підприємств гірничодобувної промисловості Запорізької області на довкілля. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали VIІI Міжнар. наук. конф. молодих вчених. pp. 100-102.

Прохорова, Л. А. (2020) Сучасний розвиток альтернативної енергетики в Запорізькій області. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 191-193.

Прохорова, Л. А. (2020) Основні положення проведення навчальної практики з геоморфології зі студентами-географами. ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання": зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. p. 127.

Прохорова, Л. А. (2020) Нові педагогічні технології: система дистанційного навчання Moodle у викладанні природничих дисциплін. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку: зб. матеріалів третьої Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 886-889.

Прохорова, Л. А. and Варфоломєєва, Є. Ю. (2020) Еколого-меліоративний стан зрошуваних земель в Мелітопольському районі Запорізької області. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку: зб. матеріалів третьої Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 519-522.

Прохорова, Л. А. and Вінніченко, Д. В. (2020) Розвиток суфозійних процесів на території Херсонської області в умовах антропогенного навантаження. Актуальные научные исследования в современном мире, 7 (10(66)). pp. 106-110. ISSN 2524-0986

Прохорова, Л. А. and Гостєв, С. П. (2020) Стан земельних ресурсів та грунтів Якимівського району. Наукове сьогодення: стан та перспективи регіональних досліджень: матеріали наук.-практ. конф. 4-5 листопада 2020 р.. pp. 26-29.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. (2020) Сучасний стан водопостачання та якість води в місті Мелітополь. Еко Форум – 2020 : збірка тез доповідей ІV спеціалізованого Міжнар. Запорізького екологічного форуму, 15 – 17 жовтня 2020 р.. pp. 267-269.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. (2020) Геологічне середовище та техногенез. Філософські обрії сьогодення: зб. тез за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листопада 2020 р. pp. 98-100.

Прохорова, Лариса and Гришко, Світлана and Непша, Олександр (2020) Підземні води району курорту «Кирилівка» (Запорізька область): гідрогеологічні умови залягання, використання та охорона. In: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Зміни та синергія в розвитку науки та освіти: колективна монографія, 4 . Посвіт, Конін – Ужгород – Херсон – Київ, pp. 206-219. ISBN 978-617-7835-89-8

Прохорова, Лариса and Каргін, Дмитро (2020) Стан і перспективи розвитку природно-заповідного фонду Харківської області. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. (64). pp. 28-32.

Прохорова, Лариса Анатоліївна and Непша, Олександр Вікторович and Дьячкова, Анастасія Василівна (2020) Гідрогеолого-меліоративний стан зрошуваних земель по Мелітопольському міжрайонному управлінню водного господарства Запорізької області. Advancing in research and education: the XII-th International scientific and practical conference, December 07 - 10, 2020. pp. 166-169.

С

Сажнєв, М. Л. (2020) Причини та наслідки забруднення земної орбіти. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 21-23 січня, 2020 року). pp. 202-203.

Сажнєв, М. Л. and Стецько, А. Л. (2020) Сучасний стан запасів та видобутку торфової сировини в Україні. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 49-54.

Сажнєв, М. Л. and Фісанов, Р. В. (2020) Агрокліматична оцінка та природно-сільськогосподарське районування території Херсонської області. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 59-66.

Сажнєв, Михайло (2020) Україна – колоніальний стан, наслідки примусової міграції та етноциду. Вільна Країна – Хто, якщо не ми!.

Сажнєв, Михайло (2020) Знову про мову. Вільна Країна – Хто, якщо не ми!.

Сажнєв, Михайло (2020) Сценарії розвитку епідемії SARS CoV 2 в Україні. Вільна Країна – Хто, якщо не ми!.

Сапун, Т. О. and Непша, О. В. (2020) Формування екологічної компетентності учнів загальноосвітніх шкіл в процесі вивчення географії. Актуальні питання науки: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2020 року). pp. 142-144.

Скупий, І. О. and Федосєєв, О. П. and Левада, О. М. (2020) Надрокористування в Запорізькій області в умовах сталого розвитку (на прикладі Васинівського родовища залізних руд). Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 55-58.

Т

Тамбовцев, Г. В. (2020) Заходи у сфері скорочення антропогенових викидів парникових газів та адаптації до зміни клімату. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 21-23 січня, 2020 року). pp. 220-221.

Тамбовцев, Г. В. and Балабатько, Н. В. (2020) Європейське законодавство щодо управління водними ресурсами. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 99-102.

Тамбовцев, Г. В. and Кірічок, М. О. (2020) Напрями боротьби із забрудненням важкими металами ґрунтів м. Маріуполь та прилеглих територій. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 109-113.

Тамбовцев, Г. В. and Макєєва, І. А. (2020) Особливості поширення абразії берегів Азовського та Чорного морів в межах території України. Географія та туризм: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків). pp. 114-120.

This list was generated on Tue Apr 16 09:33:56 2024 EEST.