MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра географії та туризму" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | I | S | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | Н | О | П | С | Т | Х | Ш
Number of items: 115.

D

Datcenko, L. and Hryshko, S. and Ganchuk, M. and Tarusova, N. and Chebanova, Y. and Scherbina, V. and Skyba, V. and Anhelovska, A. (2019) Problems of soil boning in Zaporizhzhia region in modern land resources assessment. Agroecological Journal (3). pp. 53-61. ISSN 2077-4893

I

Ivanova, V. M. and Nepsha, О. V. and Sheludko, O. M. (2019) Formation of pedagogical skills of future geography teachers in environmental education at school. Herald pedagogiki. Nauka i praktyka (50). pp. 20-21. ISSN 2450-8160

S

Sakun, Mykola and Hryshko, Svitlana and Nepsha, Olexandr and Tambovtsev, Gennady (2019) Anthropogenic transformation of the geographical environment of the city of Melitopol and Melitopol region. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (4(48)). pp. 85-89. ISSN 2524-0986

Sazhniev, М. (2019) The political nature of Ukraine’s russification and construction of the term russian-speaking ukrainian as a destructive ethnocultural factor. Polish journal of science, 5 (22). pp. 3-9. ISSN 3353-2389

І

Іванова В. М., Непша О. В., Шелудько О. М. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Зрошення з Каховського магістрального каналу як елемент еколого-меліоративного навантаження на ґрунтові ресурси Запорізької області". 85771.

Іванова, В. М. and Тамбовцев, Г. В. (2019) Особливості професійної майстерності викладача закладу вищої освіти. Актуальные научные исследования в современном мире, 4 (9(53)). pp. 95-99. ISSN 2524-0986

Іванова, В. М. and Тамбовцев, Г. В. (2019) Формування екологічної культури майбутніх учителів географії в процесі вивчення дисциплін фізико-географічного циклу. Актуальные научные исследования в современном мире, 6 (11(55)). pp. 91-96. ISSN 2524-0986

Іванова В.М., Тамбовцев Г.В., Непша О.В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття «Распространение неблагоприятных природных экзогенных геологических процессов на территории Запорожской области". 91517.

Іванова В. М., Тамбовцев Г. В., Непша О. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Распространение неблагоприятных природных экзогенных геологических процессов на территории Запорожской области". 91517.

Іванова, В. М. and Шелудько, О. М. (2019) Європейський порядок моніторингу вод в Україні. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25- 26 квітня 2019 року). pp. 26-27.

Іванова, В. М. and Шелудько, О. М. (2019) Навчальна практика з геології як умова формування екологічної компетентності майбутніх вчителів географії. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 20-22.

Іванова, В. М. and Шелудько, О. М. and Непша, Я. Ю. (2019) Робота зі статистичним матеріалом під час вивчення соціально-економічної географії в школі. Актуальные научные исследования в современном мире, 6 (11(55)). pp. 97-102. ISSN 2524-0986

Іванова, Валентина and Іванова, Світлана and Непша, Олександр (2019) Педагогічні умови формування знань про природу у дітей дошкільного віку. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 77-79.

Іванова, Валентина and Непша, Олександр and Сапун, Тетяна (2019) Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти. Основні показники морфометрії та гідрологічного режиму річок Північно-Західного Приазов’я. Other. Посвіт, Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг.

Іванова, Валентина and Сугоняк, Яна (2019) Шляхи формування екологічного світогляду та екологічної культури майбутніх вчителів географії. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри. pp. 223-225.

А

Антоненко, В. А. and Василюк, Л. А. and Непша, О. В. (2019) Основні показники динаміки водокористування та водовідведення в Херсонській області. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 75-80.

Б

Балабатько, Н. В. and Непша, О. В. (2019) Регіональні відмінності рівня антропогенної трансформації сільськогосподарських угідь в межах Херсонської області. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (3(47)). pp. 83-88. ISSN 2524-0986

Блищик, М. and Опашко, Г. and Рішко, А. and Непша, О. В. (2019) Моніторинг навколишнього природного середовища в Запорізькій області. ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих учених, магістрантів та студентів підсумками наукових досліджень (2018 р.) (VI). pp. 22-24.

Білик, І. І. and Тамбовцев, Г. В. and Непша, О. В. (2019) Природні рекреаційні ресурси північного узбережжя Азовського моря в межах Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (3(47)). pp. 89-94. ISSN 2524-0986

В

Вінніченко, Д. В. and Непша, О. В. (2019) Картографічна грамотність як складова географічної культури учнів. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу, (28 листоп. 2019 р., м. Володимир-Воли). pp. 348-350.

Г

Гришко, Б. О. (2019) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у торгівельній діяльності. Сучасний рух науки: тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (3-4 жовтня 2019 р., м. Дніпро), 1. pp. 471-475.

Гришко, С. В. and Мирошниченко, Л. В. (2019) Землі водного фонду Гуляйпільського району в системі місцевої екологічної мережі. Пріоритетні напрямки розвитку науки і освіти: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 10 груд. 2019 р.: зб. тез. pp. 6-8.

Гришко, С. В. and Непша, О. В. (2019) Проблеми формування екологічної культури студентської молоді в сучасному суспільстві. Екологія: зб. наук. пр. VІІ-го Всеукр. з'їзду екологів з міжнародною участю, (25- 27 вересня, 2019). p. 190.

Гришко, С. В. and Непша, О. В. and Непша, Я. Ю. (2019) Психолого-педагогічні основи формування еколого-орієнтованих вмінь учнів при вивченні курсу «Загальна географія». Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 21-22 листоп. 2019 р.. pp. 32-34.

Гришко, С. В. and Непша, О. В. and Непша, Я. Ю. and Вінніченко, Д. В. (2019) Гідрогеолого-меліоративний стан зрошуваних земель Мелітопольського та Якимівського районів Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (10(54)). pp. 6-12. ISSN 2524-0986

Гришко, С. В. and Непша, О. В. and Непша, Я. Ю. and Вінніченко, Д. В. (2019) Гідрогеологічні умови залягання підземних вод басейну річки Молочна. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (9(53)). pp. 30-35. ISSN 2524-0986

Гришко, С. В. and Непша, Я. Ю. (2019) Сучасний екологічний стан атмосферного повітря в Запорізькій області. Інноваційні процеси в науці та освіті : матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (23 жовтня 2019 року). pp. 6-8.

Гришко, С. В. and Непша, Я. Ю. (2019) Навчальні екскурсії як форма організації навчально-виховного процесу при вивченні географії. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу, (28 листоп. 2019 р., м. Володимир-Воли). pp. 332-334.

Гришко, С. В. and Передерій, Д. М. and Блищик, M. В. and Скірко, К.О. (2019) Гідрогеолого-меліоративний стан зрошуваних земель Василівського, Михайлівського та Токмацького районів Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (11(55)). pp. 40-47. ISSN 2524-0986

Гришко, С. В. and Сапун, Т. О. (2019) Державне законодавство України у сфері захисту озонового шару. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25- 26 квітня 2019 року). pp. 20-21.

Гришко, Світлана and Зав’ялова, Тетяна and Тамбовцев, Геннадий (2019) Сучасний геокологічний стан ґрунтів м. Мелітополь та Мелітопольського району Запорізької області. Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти. pp. 260-271.

Гришко, Світлана and Непша, Олександр (2019) Значення водозахисних лісонасаджень в екологічній стабільності агроландшафтів Мелітопольського району Запорізької області. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр.. pp. 39-44.

Д

Донченко Л.М., Іванова В.М., Непша О.В., Сапун Т.О. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукова стаття "Роль і місце виробничої практики в професійному становленні майбутніх учителів географії". 92307.

Донченко, Л. М. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Формування педагогічних умінь студентів природничо-географічних факультетів з екологічного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 8-14.

Донченко, Л. М. and Непша, О. В. and Іванова, В. М. (2019) Ботієвська ВЕС – об’єкт індустріального туризму в Запорізькій області. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 131-136.

Ж

Жук, Д. В. and Непша, О. В. (2019) Формування екологічної свідомості студентів педагогічних закладів вищої освіти. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу, (28 листоп. 2019 р., м. Володимир-Волинс). pp. 531-534.

З

Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2019) Глосарій термінів та понять з курсу «Основи наукових досліджень». ТОВ Колор Принт, Мелітополь. ISBN 978- 966-2489-84-2

Зав’ялова, Тетяна and Непша, Олександр and Прохорова, Лариса (2019) Хижняк Андрій Андрійович – фундатор географічної науки в Запорізькій області. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 217-219.

И

Иванова, В. М. and Тамбовцев, Г. В. and Непша, А. В. (2019) Распространение неблагоприятных природных экзогенных геологических процессов на территории Запорожской области. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (2(46)). pp. 89-94. ISSN 2524-0986

Иванова, В. М. and Трегуб, И. Ю. (2019) Экологические проблемы поверхностных вод Запорожской области. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 90-92.

К

Кожаєва, А. С. (2019) Фактори, що обумовлюють розвиток абразійно-зсувних берегів на північному узбережжі Азовського моря. Актуальні проблеми вітчизняної науки: зб. стат. студентів природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького (2). pp. 61-70.

Кондратенко, А. І. and Сапун, Т. О. (2019) Формування дослідницької компетенції слухачів Малої академії наук в секції географії. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 23-26.

Л

Левада, О. М. and Заєць, О. С. (2019) Сучасний стан поверхневих вод Нижньосірогозького району Херсонської області. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 40-44.

Левада, О. М. and Наход, М. В. (2019) Сучасний геоекологічний стан географічного середовища в м. Миколаїв. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 31-34.

Левада, О. М. and Неволько, Д. М. (2019) Техногенез і геодинаміка як фактори впливу на геологічне середовище м. Дніпро. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 35-39.

Н

Непша, А. В. and Сапун, Т. А. and Герасимчук, С. Н. (2019) Морфология речных долин и балок континентальной части участка Мариуполь-Бердянск как фактор геоморфогенеза. Актуальные научные исследования в современном мире, 27 (2(46)). pp. 99-104. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. (2019) Шкільна геологічна екскурсія як засіб екологічного та національно-патріотичного виховання. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 122-123.

Непша, О. В. (2019) Аксіологічний та культурологічний підходи до національно-патріотичного виховання учнів старшої школи в туристично-краєзнавчій діяльності. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 25-29.

Непша, О. В. and Балабатько, Н. В. (2019) Антропогенна трансформація сільськогосподарських земель Херсонської області. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 52-54.

Непша, О. В. and Бессараб, В. А. (2019) Формування здорового способу життя учнівської молоді в Україні. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 трав. 2019 р.. pp. 238-241.

Непша, О. В. and Вінніченко, Д. В. (2019) Сучасний геокологічний стан поверхневих вод Запорізької області. Інноваційні процеси в науці та освіті: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (23 жовтня 2019 року). pp. 9-11.

Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства з навчальною практикою». [Teaching Resource]

Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства з навчальною практикою». [Teaching Resource]

Непша, О. В. and Лемішко, Р. Ю. (2019) Вплив харчової промисловості на стан атмосферного повітря у Запорізькій області. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 55-58.

Непша, О. В. and Онищенко, С. С and Передерій, Д. М. (2019) Організація спостережень в природі в шкільному курсі географії. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (10(54)). pp. 22-26. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Парінцев, Д. К. (2019) Особливості геолого-геоморфологічної будови берегової зони Каркінітської затоки Чорного моря. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 57-60.

Непша, О. В. and Передерій, Д. М. and Рішко, А. Р. (2019) Вплив геолого-тектонічної будови на регіональні умови формування підземних вод в Запорізькій області. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (4(48)). pp. 80-84. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. (2019) Словник-довідник до вивчення назв мінералів і гірських порід. ТОВ Колор Принт, Мелітополь. ISBN 978-966-2489-83-5

Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Геоекологічні проблеми зрошуваних земель на півдні України. Актуальные научные исследования в современном мире, 27 (1(45)). pp. 38-43. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Скірко, К. О. and Блищик, M. В. and Передерій, Д. М. (2019) Використання, охорона та відтворення лісів в Запорізькій області. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (11). pp. 48-54. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Шамрицька, Т. М. (2019) Національний природний парк «Меотида»: історія створення, структура, сучасний стан. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 59-63.

Непша, О. В. and Яременко, О. М. (2019) Геоекологічний стан ґрунтів Генічеського району Херсонської області. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 91-97.

Непша, Олександр (2019) Які ж вимоги ставляться до підготовки вчителів географії в сучасних умовах? Вільна країна.

Непша, Олександр (2019) Патріотичне виховання молоді – одне з найважливіших завдань освітнього процесу в сучасній Україні. Вільна країна.

Непша, Олександр (2019) Онтогенетичне визначення поняття «екологічна освіта». Вільна країна.

Непша, Олександр (2019) Навчання освоєнню життєвих просторів. Вільна країна.

Непша, Олександр (2019) Потенціал шкільного курсу географії у проведенні національно-патріотичного виховання учнів. Вільна країна.

Непша, Олександр and Кожаєва, Аліна (2019) Геолого-геоморфологічна характеристика Ботієвської ділянки абразійно-зсувної ділянки північного узбережжя Азовського моря. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18 лютого 2019 р.) (21). pp. 16-22. ISSN 2523-4900

Непша, Олександр and Передерій, Дар'я (2019) Водозахисні заходи для попередження несприятливого впливу сільського господарства на водні об'єкти (на прикладі басейну річки Молочна). Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр.. pp. 139-142.

Непша, Олександр and Передерій, Дар'я and Рішко, Аліна (2019) Геоекологічний стан географічного середовища Запорізької області та шляхи його оптимізації. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2019 р.) (22). pp. 33-38. ISSN 2523-4900

Непша, Олександр and Писаренко, Кирило and Писаренко, Оксана (2019) До історії дослідження підземних вод м. Мелітополь та Мелітопольського району. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 28-30.

Непша, Олександр and Прохорова, Лариса (2019) Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти. Фактори, які визначають стабільність акумулятивних форм берегової зони Північного Приазов’я. Other. Посвіт, Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг.

Непша, Олександр and Прохорова, Лариса and Зав’ялова, Тетяна (2019) Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІ: Контексти ідентичності й свободи в освіті та науці. Методичні підходи до роботи з картографічними посібниками на уроках географії. Other. Посвіт, Конін-Ужгород-Київ.

Нємчин, С. Є. and Сажнєв, М. Л. (2019) Загальна характеристика В’язівського природно-сільськогосподарського району Запорізької області. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 травня 2019 року. pp. 64-69.

О

Онищенко, С. and Шелудько, О. and Сугоняк, Я. and Іванова, В. М. (2019) Стале виробництво та споживання в Запорізькій області. Інноваційні агротехнології: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих учених, магістрантів та студентів підсумками наукових досліджень 2018 року (6). pp. 35-38.

П

Панченко, А. Ю. and Тамбовцев, Г. В. and Непша, О. В. (2019) Особливості геолого-геоморфологічної будови Приазовської низовини та Приазовської височини. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (3(47)). pp. 95-100. ISSN 2524-0986

Подоляк, П. and Прохорова, Л. А. (2019) Чинники ґрунтово-ерозійних процесів Запорізької області. ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих учених, магістрантів та студентів підсумками наукових досліджень 2018 року (VI). pp. 39-41.

Прохорова, Л. А. (2019) Етичний аспект формування екологічної свідомості. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 128-130.

Прохорова, Л. А. (2019) Екологічна освіта в шкільному курсі географії. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 69-73.

Прохорова, Л. А. and Волк, Н. (2019) Геоекологічні умови розвитку та функціонування Азово-Чорноморського басейну як єдиної геологічної системи. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 23-25.

Прохорова, Л. А. and Гришко, С. В. and Непша, О. В. (2019) Основні принципи побудови шкільного курсу географії в Україні. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 214-219.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Формування основ наукового світогляду учнів під час вивчення шкільного курсу географії. Інноваційні процеси в науці та освіті : матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (23 жовтня 2019 року). pp. 45-46.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Основні риси геолого-геоморфологічної будови басейну річка Молочна. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 52-56.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Заходи по зниженню впливу автотранспорту на довкілля міста Мелітополь. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (м. Херсон, 3-4 жовтня 2019 р.). pp. 205-207.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Дидактичні умови формування геолого-геоморфологічних навичок і умінь учнів на уроках географії. Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи: колективна монографія. pp. 190-199.

Прохорова, Лариса and Непша, Олександр and Зав’ялова, Тетяна (2019) Проблеми формування геолого-геоморфологічних понять у шкільному курсі географії. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри. pp. 234-236.

Прохорова, Лариса and Непша, Олександр and Зав’ялова, Тетяна (2019) Формування екологічного світогляду молоді в системі загальносвітня школа-заклад вищої освіти. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр.. pp. 147-151.

Прохорова, Лариса and Смирнова, Ганна (2019) Агрогосподарська діяльність в умовах ризикованого землеробства (на прикладі ПАТ «Агро-Союз» Синельниковського району Дніпропетровської області). Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 25-28. (In Press)

Підлозний, І. В. and Патенко, В. О. (2019) Загальна характеристика грунтового покриву Михайлівського району Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (3(47)). pp. 75-79. ISSN 2524-0986

Підлозний, І. В. and Сугоняк, Я. В. (2019) Фізико-географічна характеристика території Запорізької області. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (11). pp. 61-66. ISSN 2524-0986

Підлозний, І. В. and Сугоняк, Я. В. (2019) Основні несприятливі геолого-геоморфологічні процеси в Північно-Західному Приазов’ї. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (11). pp. 55-60. ISSN 2524-0986

С

Сажнєв, М. Л. (2019) Думки росіян про Польщу в складі РІ. Вільна Країна.

Сажнєв, М. Л. (2019) Культурний розвиток. Вільна Країна.

Сажнєв, М. Л. (2019) Вибори. Думки. Вільна Країна.

Сажнєв, М. Л. (2019) Президентські вибори 2019. Вільна Країна.

Сакун М.М., Гришко С.В., Непша О.В., Тамбовцев Г.В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Anthropogenic transformation of the geographical environment of the city of Melitopol and Melitopol region". 91658.

Сапун, T. O. and Блищик, M. В. (2019) Проблема підтоплення міста Бердянськ. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (5(49)). pp. 80-85. ISSN 2524-0986

Сапун, T. O. and Блищик, М. В. (2019) Морфометрична характеристика озера Велике міста Бердянськ. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (5(49)). pp. 86-88. ISSN 2524-0986

Сапун, T. А. (2019) Гидрогеологические исследования Гуляйпольского месторождения железистых кварцитов. Actual Questions and Innovations in Science. Proseedings. pp. 85-89. ISSN 978-601-341-174-3

Сапун, Т. O. and Блищик, M. В. (2019) Історія геологічного розвитку Херсонської області. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (5 (49)). pp. 68-74. ISSN 2524-0986

Сапун, Т. О. (2019) Голоценові відклади території м. Бердянськ. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (4(48)). pp. 90-92. ISSN 2524-0986

Сапун, Т. О. and Блищик, M. В. (2019) Металічні корисні копалини Херсонської області. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (5(49)). pp. 75-79. ISSN 2524-0986

Сердюк, А. М. and Антоненко, В. А. and Василюк, Л. А. and Чорнобай, В. В. (2019) Формування екологічної культури учнів в шкільному курсі географії. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 74-76.

Т

Тамбовцев, Г. В. and Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2019) Шкільні краєзнавчо-географічні екскурсії по вивченню геологічних об’єктів. Актуальные научные исследования в современном мире, 27 (1(45)). pp. 44-49. ISSN 2524-0986

Тамбовцев Г. В., Іванова В. М., Непша О. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Шкільні краєзнавчо-географічні екскурсії по вивченню геологічних об’єктів". 91574.

Тамбовцев, Г. В. and Донцова, К. С. and Комар, І. О. (2019) Практичні заходи щодо охорони ґрунтів Херсонської області. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 97-103.

Тамбовцев, Г. В. and Зав’ялова, Т. В. and Сапун, Т. О. (2019) Екологічний вплив на геологічне середовище Запорізької області ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат». Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 147-148.

Тамбовцев, Г. В. and Непша, О. В. and Сакун, М. М. (2019) Водозахисні заходи від несприятливого впливу сільського господарства на водні об’єкти (на прикладі басейну річки Молочна). Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 81-85.

Тамбовцев, Г. В. and Непша, О. В. and Сапун, Т. О. (2019) Гідроекологеологічні умови підземних вод м. Дніпрорудне Запорізької області. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 61-65.

Тамбовцев Г. В., Непша О. В., Сапун Т. О. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Гідроекологеологічні умови підземних вод м. Дніпрорудне Запорізької області». 91660.

Тамбовцев, Г. В. and Пушкарьов, О. М. (2019) Основні демографічні показники в Херсонській області. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 77-80.

Тамбовцев, Геннадій Вілійович and Тис, Ніна (2019) Гідрогеологічні умови формування підземних вод України. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18 лютого 2019 р.) (21). pp. 22-27. ISSN 2523-4900

Тарасюк, А. В. and Тамбовцев, Г. В. and Непша, О. В. (2019) Оборотне водоспоживання в Запорізькій області як елемент раціональне водокористування. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (3(47)). pp. 101-106. ISSN 2524-0986

Х

Хмура, О. О. and Сажнєв, М. Л. (2019) Сучасний стан водокористування та водовідведення у Запорізькій області. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 травня 2019 року. pp. 86-90.

Ш

Шиян, Л. and Тамбовцев, Г. В. (2019) Географія поширення несприятливих природно-техногенних явищ на території Херсонської області. Інноваційні агротехнології: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих учених, магістрантів та студентів підсумками наукових досліджень 2018 р. (6). pp. 50-52.

This list was generated on Tue Apr 16 10:47:39 2024 EEST.