MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра географії та туризму" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | S | А | В | Г | Д | П | С
Number of items: 22.

H

Hryshko, Svitlana (2015) The problems of interaction between forest and steppe. Географски науки и образование: сборник доклади четвърта международна конференция. pp. 7-10.

S

Sapun, T. (2015) The display of surface waters to the sedimentgenesis process or dairy and Utlutskyy estuaries. Сучасні напрями геологічних досліджень в Україні: зб. матеріалів молодіжної наук. конф. (25-26 листопада 2015, Київ, Україна). p. 50.

А

Арсененко, І. А. and Байтеряков, О. З. and Донець, І. А. and Стецишин, М. М. (2015) Проблеми і перспективи використання рекреаційно-туристичних (бальнеологічних ресурсів і лікувальних грязей) ресурсів Якимівського району Запорізької області. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 8-9 жовтня 2015 р.). pp. 9-11.

В

Воровка, Володимир (2015) Морська смуга як геоекотон. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка. pp. 28-32.

Г

Гришко, С.В. and Сапун, Т.О. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Геологія з основами геоморфології». [Teaching Resource]

Гришко, С. В. (2015) Проблеми типології та класифікації лісокультурних ландшафтів степового Приазов’я. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність (33). pp. 43-48.

Гришко, С. В. (2015) Сучасна ландшафтна структура Радивонівського лісового масиву. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Влодимира Гнатюка. Серія: Географія, 1 (38). pp. 56-64. ISSN 2311-3383

Гришко, С. В. (2015) Историко-географические аспекты формирования лесокультурных ландшафтов Северо-Западного Приазовья. Историческая география России: ретроспектива и современность комплексных региональных исследований (100-летие завершения издания томов серии «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества»): материалы V Междунар. конф. по исторической геогр., 2. pp. 144-147.

Гришко, С. В. (2015) Ґрунти Північно-Західного Приазов’я. Еврика. Науково-практичний журнал, 1 (1). pp. 31-34.

Гришко, Світлана (2015) Сучасна ландшафтна структура Алтагирського лісового масиву. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка, 23 квітня 2015. pp. 32-35.

Д

Даценко, Л.М. and Сапун, Т.О. (2015) Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Геологія з навчальною практикою» (для студентів І курсу природничо-географічного факультету). [Teaching Resource]

Даценко Л. М., Молодиченко В. В., Воровка В. П., Гришко С. В., Стецишин М. М., Прохорова Л. А., Сурядна Н. М., Непша О.В., Зав’ялова Т. В., Бондарець Д. С., Сапун Т. О. (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Хрестоматія «Фізична географія Запорізької області». 58197.

Даценко, Людмила and Зав’ялова, Тетяна (2015) Історико-географічні дослідження узбережжя та акваторії Азовського моря. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка, 23 квітня 2015. pp. 35-38.

П

Прохорова, Л. А. (2015) Психологическая комфортность как аспект характеристики урболандшафта. Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка. pp. 45-47.

Прохорова, Л. А. and Гришко, С. В. (2015) Методичні підходи до організації та проведення навчальної практики з геоморфології. Науковий вісник Чернівецького університету. Географія (744). pp. 43-46.

С

Сапун, Т. О. (2015) Геолого-геоморфологічні особливості долини річки Велий Утлюк. Еврика. Науково-практичний журнал. pp. 83-85.

Сапун, Т. О. (2015) Відображення стану поверхневих вод на процеси седиментогенезу Молочного та Утлюцького лиманів. Сучасні напрями геологічних досліджень в Україні: зб. матеріалів молодіжної наук. конф. (25-26 листопада 2015, Київ, Україна). pp. 42-43.

Сапун, Т. О. and Ордян, Л. Л. (2015) Сучасний гідрологічний баланс басейну р. Джекельня. Еврика. Науково-практичний журнал, 2 (2). pp. 138-140.

Сапун, Тетяна (2015) Геолого-геоморфологічні особливості долини річки Малий Утлюк. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка, 23 квітня 2015. pp. 51-54.

Стецишин, М. М. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2015) Господарське використання та охорона річок Північно-Західного Приазов’я. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (12-13 листопада 2015 р., Умань). pp. 119-121.

Стецишин, М. М. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2015) Господарське використання та охорона річок Північно-Західного Приазов’я. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (12-13 листопада 2015 р., Умань). pp. 119-121.

Стецишин, Микола (2015) Оптимізація зрошувальних агроландшафтів Мелітопольського району. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка, 23 квітня 2015. pp. 58-60.

This list was generated on Tue Apr 16 10:06:27 2024 EEST.