MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | S | Y | А | Б | В | Г | Л | М | П | Т | Я
Number of items: 39.

M

Maltsev, Y. I. and Konovalenko, T. V. and Barantsova, I. A. and Maltseva, I. A. and Maltseva, K. I. (2017) Prospects of using algae in biofuel production. Regulatory mechanisms in biosystems, 8 (3). pp. 455-460. ISSN 2520-2588

Maltsev, Y. I. and Maltseva, I. A. and Solonenko, A. N. and Bren, A. G. (2017) Use of soil biota in the assessment of the ecological potential of urban soils. Biosystems Diversity, 25 (4). pp. 257-262. ISSN ISSN 2519-8513 (Print) ISSN 2520-2529 (Online)

Maltseva, I. A. and Pyurko, V. E. (2017) Protective and histological reactions of Evhalophytes of Northern-Western Priazov'ya. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю , 10-12 жовтня 2017 року. pp. 22-25.

Maltseva, S. Yu. and Maltsev, Ye. I. (2017) New findings in urban flora of Northern Azov Sea region. Ukrainian Journal of Ecology, 7 (2). pp. 55-58.

S

Shcherbyna, V. V. and Maltseva, I. A. and Maltsev, Y. I. and Solonenko, A. N. (2017) Post-pyrogenic changes in vegetation cover and biological soil crust in steppe ecosystems. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8 (4). pp. 633-638. ISSN ISSN 2519-8521 (Print) ISSN 2520-2588 (Online)

Y

Yarovoi, S. A. and Arabadzhi, L. I. and Solonenko, A. M. and Bren, O. G. and Maltsev, Ye. I. and Matsyura, A. V. (2017) Diversity of Сyanoprokaryota in sandy habitats in Pryazov National Natural Park (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 7 (2). pp. 91-95.

Yarovyi, S. O. and Arabadzhi, L. I. and Solonenko, A. M. and Bren, O. G. and Maltsev, E. I. and Matsyura, A. V. (2017) Diversity of Cyanoprokaryota in sandy habitats in Pryazov National Natural Park (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 7 (2). pp. 91-95.

А

Арабаджи, Л. І. and Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. and Мальцев, Є. І. (2017) Різноманіття Сyanoproсaryota піщаних намивних ґрунтів Приазовського національного природного парку. Матеріали XIV з’їзду Українського ботанічного товариства (м. Київ, 25–26 квітня 2017 р.). p. 82.

Б

Бредіхіна, Ю. Л. and Туровцева, Н. М. (2017) Використання рослинного матеріалу для створення сюжетних фітокомпозицій. Садово-паркове мистецтво: досягнення та перспективи: матер. наук.-практ. інтернет-конф., 7 листоп. 2017 р.. pp. 13-16.

Брен, О. Г. and Зіненко, А. О. and Мануілова, М. Г. (2017) Bміст йонiв феруму у пелоїдах родовищ Бердянської та Таганрозької заток. In: IV Мiжнародної науково-практичної конференцiї "Екологiя - фiлософiя iснування людства", 17 травня 2017 р., Мелiтополь.

Брен, О. Г. and Овчинникова, М. С. and Ордян, Л. Л. (2017) Використання монтуючих середовищ при виготовленні постійних мікропрепаратів. In: Конференція "Сучасний світ як результат антропогенної діяльності", 2017, Мелітополь.

Брен, Олександр Геннадійович and Мануілова, Марія Геннадіївна and Зіненко, Анастасія Олексіївна (2017) Гранулометричний склад пелоїдiв родовищ Бердянської затоки. Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції Заповідна справа у Степовій зоні України до 90-річчя від створення Надморських заповідників (Урзуф, 14-15 березня 2017 року), 2. pp. 323-325.

В

Вельчева, Л. Г. (2017) Групова форма організації навчання у шкільному курсі біології. Настоящи изследвания и развитие - 2017: материали за XIII междунар. науч.-практ. конф., 17-25 януари 2017, 5. pp. 50-52.

Вельчева, Л. Г. and Кальченко, В. and Пюрко, О. Є. (2017) Інтерактивна технологія навчання. Areas of scientific thought - 2017: materials of XIII international research and practice conference, 8. pp. 13-14.

Вельчева, Л. Г. and Покопцева, Л. А. and Герасько, Т. В. (2017) Индуцирование генотипической изменчивости кукурузы методом отдаленной гибридизации с теосинте. Efektivni nastroje modernich ved - 2017: materialy XIII Mezinarodni vedecko-prakticka konference, 11. pp. 63-65.

Г

Герасько, Т. В. and Вельчева, Л. Г. and Нежнова, Н. Г. (2017) Ураження кучерявістю листків персика за органічної технології вирощування в умовах південного степу України. Таврійський науковий вісник (98). pp. 46-50.

Л

Логвина-Бык, Т. А. and Бык, Н. В. (2017) Методические идеи В.В.Половцова в области биологического и экологического образования. Методика обучения биологии и экологии: истоки и перспективы развития: сб. статей Герценовских чтений, посвященных вкладу В.В.Половцова в развитие методики обучения биологии и экологии (3). pp. 39-45.

Логвіна-Бик, Т. А. (2017) Створення квітників як шлях до формування біологічного мислення. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю, 10-12 жовтня 2017 року. pp. 139-141.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2017) Охорона навколишнього середовища шлях до нового буття людини. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 109-113. ISSN 978-966-2489-61-3

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2017) Проектування професійно-методичної підготовки майбутніх учителів біології. Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 22-24 вересня 2014). pp. 30-31.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2017) Технології вирощування квітково-декоративних культур відкритого грунту. Колесніковські читання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. присвяченої пам'яті професора О.І. Колеснікова, 30-31 жовтня 2017 р.. pp. 30-32.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2017) Розробка квітників як умова відтворення ресурсів для життя людини у сприятливому навколишньому середовищі. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих вчених. pp. 19-21.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. and Степанюк, А. В. (2017) Професійно-методична підготовка студентів-біологів у педагогічному закладі вищої освіти. Тернопільські біологічні читання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 20-22 квітня 2017 року). pp. 381-384.

М

Мальцев, Є. І. and Мальцева, С. Ю. and Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. (2017) Use of soil biota in the assessment of the ecological potential of urban soils. Biosystems Diversity, 4 (25). pp. 257-262.

Мальцева, І. А. and Пюрко, В. Є. (2017) Захисно-гістологічні реакції евгалофітів північно-західного Приазов’я. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХХVІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр., 31. pp. 3-6.

Мальцева, И. А. and Мальцев, Е. И. and Солоненко, А. Н. (2017) Водоросли почв дубрав степной зоны Украины. Аlgologia, 27 (3). pp. 323-336. ISSN ISSN 0868-854 (Print) ISSN 2413-5984 (Online).

Мальцева, С. Ю. (2017) Аналіз адвентивної фракції урбанофлор Північного Приазов’я (Україна). Чорноморський ботанічний журнал, 13 (2). pp. 152-159.

Мальцева, С. Ю. and Мальцев, Є. І. and Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. (2017) Anthropogenic transformation of the flora of urbanoecosystems of the Northern Pryazov territories. Biosystems Diversity, 25 (3). pp. 222-227. ISSN 2519-8513

Мальцева, С. Ю. and Мальцев, Є. І. and Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. (2017) Anthropogenic transformation of the flora of urbanoecosystems of the Northern Pryazov territories. Biosystems Diversity, 3 (25). pp. 222-227. ISSN 2519-8513

П

Павленко, О. М. (2017) Вплив електромагнітних полів на організм людини. Соціально-економічний розвиток України: цивілізаційний вибір: зб. наук. пр.. pp. 41-45.

Подорожний, С. М. and Міліч, В. М. (2017) Інвентаризація представників роду Рорulus в центральній частині міста Мелітополя. Всеукраїнська інтернет-конференція з міжнародною участю "Сучасний світ як результат аетропогенної діяльності" 10-12 жовтня 2017 року. pp. 183-184.

Пюрко, О. Є. and Вельчева, Л. Г. and Пюрко, В. Є. and Туровцева, Н. М. (2017) Морфо-метрична характеристика мінливості листків беріз в умовах техногенного забруднення Запорізької області. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХХVІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр., 37. pp. 6-10.

Пюрко, О. Є. and Підгірна, Г. (2017) Морфо-гістологічна характеристика вегетативних органів роду Salvia в Запорізькій області. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХХІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр. (31). pp. 6-9.

Пюрко, О. Є. and Самокіш, Т. Ф. and Земська, С. Ю. and Кравченко, М. О. and Філіповіч, Т. В. (2017) Еколого-захисні перебудови рослин-галофітів в умовах Запорізької області. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю, 10-12 жовтня 2017 року. pp. 16-18.

Пюрко, О. Є. and Туровцева, Н. М. and Аксеітов, Р. (2017) Специфічність гістолого-адаптаційних перебудов вегетативних органів родини Rosaceae. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХХVІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр.. pp. 243-246.

Пюрко, О. Є. and Туровцева, Н. М. and Бокренко, Я. І. and Підгірна, Г. М. and Мірзоєва, А. Т. and Шапілов, Ю. А. and Зубко, А. А. (2017) Біоекологічна специфічність проростання насіння інтродукованих рослин в Запорізькій області. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю, 10-12 жовтня 2017 року. pp. 20-22.

Т

Туровцева, Н. М. and Торбанова, К. О. and Пюрко, О. Є. (2017) Стійкість сортів порічок проти антракнозу. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю, 10-12 жовтня 2017 року. pp. 27-29.

Я

Ярова, Т. А. and Арабаджи, Л. І. (2017) Высшие водные растения Приазовского национального природного парку. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю, 10-12 жовтня 2017 року. pp. 25-27.

Яровий, С. О. and Арабаджи, Л. І. and Брен, О. Г. and Мальцев, Є. І. and Мацюра, О. В. (2017) Diversity of Cyanoprokaryota in sandy habltats in Pryazov National Natural Park (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 2 (7). pp. 91-95.

This list was generated on Sat Aug 20 06:07:16 2022 EEST.