MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | А | Б | В | Д | Л | М | П | С | Т | Я
Number of items: 29.

A

Arabadzhi, L. I. and Solonenko, A. M. and Bren, O. G. and Holubev, М. І. (2016) Cyanoprocaryota of Tubalskyi Estuary (Azov sea basin). Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (3). pp. 414-418.

А

Андреева, С. А. and Куликовский, М. С. and Мальцев , Е. И. and Подунай, Ю. А. and Гусев, Е. С. (2016) Молекулярно-генетическое исследование диатомовых водорослей из родов Diadesmis и Humidophila (Bacillariophyceae). Ботанический журнал, 101 (6). pp. 621-627.

Арабаджи, Л. І. (2016) До вивчення Cyanoprocariota засолених грунтів Приазовського національного природного парку. Фундаментальные и прикладные ислледования в биологии и экологии: матер. IV Междунар. науч. конф. студ., асп. и мол. уч. (12-14 апреля 2016) . pp. 98-99.

Арабаджи , Л. І. (2016) Різноманіття ціанопрокаріот в деяких водоймах Приазовського національного природного парку. Біологічні дослідження – 2016: матер. всеукр. наук.-практ. конф. мол. вч. і студ. (10-11 березня 2016 року). pp. 82-84.

Арабаджи, Л. І. (2016) До вивчення Cyanoprocariota Тубальського лиману Приазовського національного природного парку. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Ч. 1: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 жовтня 2016). pp. 22-24.

Арабаджи, Л. І. (2016) До вивчення Cyanoprocariota верхів'я Утлюцького лиману Приазовського національного природного парку. Шевченківська весна 2016: Біологічні науки: матер. ХIV Міжнар. наук. конф. студ., асп. та мол. вчен. (6-8 квітня м. Київ ). pp. 33-34.

Арабаджи, Л. І. (2016) До вивчення синьозелених водоростей намивних піщаних грунтів Приазовського національного природного парку. Молодь і поступ біології: матер. ХІІ Міжнар. наук. конф. студ. і асп. (19-21 квітня 2016 р.). pp. 80-81.

Арабаджи, Л. І. (2016) До вивчення Cyanoprocariota Тащенакського поду Приазовського національного природного парку. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Ч. І: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород 8-9 квітня 2016 р.). pp. 37-38.

Арабаджи, Л. І. and Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. and Голубєв, М. І. (2016) Cyanoprocaryota of Tubalsкyi Estuary (Azov sea basin). Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 3 (6). pp. 414-418.

Б

Брен , О. Г. and Яровий , С. А. and Ярова, Т. А. (2016) Результати п'ятирічних ботанічних досліджень Приазовського Національного природного парку. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України: матер. наук.-практ. конф. (7-8 липня 2016 р.). pp. 143-146.

Брен, О. Г. and Яровий, С. А. and Ярова, Т. А. (2016) Лікарські рослини Приазовського національного природного парку. Екологія - філософія людства: зб. наук. пр. учасників ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 травня 2016 р.). pp. 11-12.

Бредіхіна, Ю. Л. and Вельчева , Л. Г. and Васін, В. А. (2016) Флористичний аналіз спонтанного рослинного покриву парку ім. Горького (м. Мелітополь). Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (14 грудня 2016 року). pp. 101-102.

Брен, О. Г. and Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. (2016) Результати п’ятирічних ботанічних досліджень Приазовського національного природного парку. In: Науково-практична конференція «Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття – як складова екологічного та патріотичного виховання населення України», 7-8 липня 2016 р., Святогірськ.

Брен, О. Г. and Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. (2016) Лiкарськi рослини Приазовського нацiонального природного парку. In: ІІ Науково-практична конференція "Екологія – філософія існування людства", 2016 р., Мелітополь.

В

Васін, Віктор (2016) Вирощування гібридів сортотипу Шантане. Плантатор, 1 (25). pp. 46-50.

Д

Діхтяр , А. В. and Туровцева, Н. М. (2016) Особливості використання гербіцидів в умовах Оріхівського району. Еврика, 1 (3). pp. 31-33.

Л

Логвина-Бык, Т. А. and Бык, Н. В. (2016) Методическая подготовка будущих учителей биологии в педагогическом университете. Биологическое и экологическое образование в школе и вузе: теория, методика, практика: сб. стат. Междунар. науч.-практич. конф. (Санкт-Петербург, 22 – 24 ноября 2016 года) (15). pp. 164-167.

Логвіна -Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2016) Формування свідомості школяра як основа для вирішення актуальних проблем природничої освіти. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній та вищій школі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 16 вересня 2016 р.). pp. 66-67.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2016) Традиційні та інноваційні підходи до викладання біології. Вплив досягнень психологічних і педагогічнх наук на розвиток сучасного суспільства: матеріали міжнар. наук.-паркт. конф. (Харків, 11-12 березня 2016). pp. 14-18.

М

Мальцева, С. Ю. (2016) Біоекологічний аналіз адвентивної фракції урбанофлор Північного Приазов’я (Україна). Чорноморський ботанічний журнал, 12 (2). pp. 124-131.

П

Пюрко, О. Є. and Христова, Т. Є. and Мусієнко, М. М. (2016) Еколого-фізіологічні аспекти метаболізму Solanum tuberosum L. та її значення для людини. Зміст. Discussion Paper. ТОВ "Колор-принт", Київ, Мелітополь.

Пюрко, О. Є. and Туровцева, Н. М. and Пюрко, В. Є. (2016) Проектні пропозиції щодо благоустрою та озеленення скверу поблизу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (14 грудня 2016 року). pp. 125-126.

Пюрко, В. Є. and Мальцева , І. А. (2016) Роль внутрішньовидової конкуренції в моноценозах Halochenium strobilaceum (Pall.) Bieb. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (14 грудня 2016 року). pp. 152-154.

С

Самокіш, Т. Ф. and Пюрко , О. Є. (2016) Структурна характеристика ксерофітних рослин Запорізької області. Еврика: наук.-прак. жур., 1 (3). pp. 79-81.

Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. (2016) Методичні розробки до лабораторних занять з курсу «Лісова меліорація». [Teaching Resource]

Т

Туровцева, В. А. and Туровцева, Н. Н. and Шкиндер-Бармина, А. Н. (2016) Результаты селекционной работы с вишней и дюками на Мелитопольской опытной станции садоводства имени М. Ф. Сидоренко ИС НААН. Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів. pp. 68-79.

Я

Яровий , С. О. and Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. (2016) Аналіз вивчення флори Приазовського національного природного парку за час його існування. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр. учасників ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 травня 2016 р.). pp. 90-92.

Яровий, С. О. and Арабаджи, Л. І. (2016) До вивчення Cyanoprokaryota деяких водойм Приазовського національного природного парку. Ecology and noospherology (27). pp. 110-116. ISSN 1726-1112

Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. (2016) Аналiз вивчення флори Приазовського нацiонального природного парку за час його iснування. In: Мiжнародна науково-практична конференція "Екологiя - фiлософiя iснування людства", 26 травня 2016 р., Мелiтополь.

This list was generated on Sat Aug 20 04:54:23 2022 EEST.