MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | V | Б | В | Л | М | П | С | Т | Ш | Я
Number of items: 24.

M

Maltsev, Ye. I. (2015) Влияние разных штаммов рода Nostoc Vaucher ex Bornet et Flahault на рост и развитие. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 5 (3). pp. 148-154. ISSN 2225-5486

V

Vel'cheva, L. G. and Gnativ, E. V. and Vasin, V. A. (2015) Екологічний моніторинг стану дубового гаю селища В'ячеславка. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 5 (1). pp. 115-122. ISSN 2225-5486

Б

Бредіхіна, Ю. Л. (2015) Растительность газонов г. Мелитополя. Актуальные проблемы лесного комплекса: сб. науч. трудов (41). pp. 182-185.

Брен, О. Г. (2015) Проектна пропозиція створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Студентський гай». In: ІІ Науково-практична конференція "Екологія – філософія існування людства", 22-23 травня 2015 р., Мелітополь.

В

Васін, В. А. and Вельчева, Л. Г. and Писанець, З. Г. and Бредіхіна, Ю. Л. (2015) Практикум з лісової селекції: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Мелітополь.

Вельчева, Л. Г. (2015) Методика викладання біології у вищіх навчальних закладах: навчальний посібник. МДПУ ім.Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Вельчева, Л. Г. and Данилів, Н. І. (2015) Ліхеноіндикація стану навколишнього середовища. Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami - 2015: Matеrialy XI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 10. pp. 6-8.

Вельчева, Л. Г. and Ковтун, К. Є. (2015) Формування екологічної компетентності студентів засобами навчальної екологічної стежки арборетуму. Wyksztalcenie i nauka bez granic - 2015: materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 6. pp. 13-15.

Л

Логвіна-Бик , Т. А. and Шумейко, І. (2015) Розвиток особистості учня на уроках біології. Роль освіти у формуванш життєвих цінностей молоді: матер. всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (30 жовтня 2015 р.). pp. 216-217.

Логвина-Бык, Т. А. (2015) Школьная биология - основа для развития личности учащегося. Акутальные проблемы и результаты исследований в области биологического и экологического образования: матер. Междунар. науч.-практ. конф. (24-26 ноября 2015 г.) (14). pp. 119-122.

Логвіна-Бик , Т. А. and Окса, М. М. (2015) Свобода та рівність як складові людиновимірності та атрибут духовності й людського надбання. Virtus: Scientific Journal (3). pp. 18-22.

Логвіна-Бик , Т. А. and Бик , Н. В. (2015) Розвиток інтелектуальних вмінь студентів при навчанні дисциплін природничого циклу. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ITM* плюс – 2015». Ч. 2: матер. II Міжнар. наук.-метод. конф. (3–4 грудня 2015 року). pp. 71-72.

М

Мальцева , І. А. and Мальцев , Є. І. (2015) Зміна морфометричних показників проростків пшениці та ячменю при дії іонів плюмбуму та купруму та їх діагностичне значення. Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем: матер. ІІ Міжнар. конф. (9 жовтня 2015 р.). pp. 124-125.

Мальцев , Є. І. (2015) Влияние разных штаммов рода Nostoc Vaucher ex Bornet et Flahault на рост и развитие Pisum sativum L. Біологічний вісник, 5 (3). pp. 148-154.

Мальцева, С. Ю. and Солоненко, А. М. and Мальцев, Є. І. (2015) Сучасний стан дерево-чагарникових насаджень дендропарку МДПУ імені Богдана Хмельницького. Науковий вісник НЛТУ України (25.10). pp. 120-125.

Мальцев , Є. І. (2015) Альгоугруповання різних біогеоценотичних горизонтів Старо-Бердянського лісу. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія "Біологія", 2 (35). pp. 87-92.

Мальцева, С. Ю. (2015) Охраняемые и редкие виды в урбанофлоре Геническа. Біологічний вісник МДПУ, 1 (1). pp. 105-114. ISSN 2226-9010

Мальцева, С. Ю. and Солоненко, А. М. (2015) Урбанофлора міста Приморськ (Запорізька область). Чорноморський ботанічний журнал, 11 (4). pp. 433-437.

П

Павленко, О. М. (2015) Застосування інформаційних технологій для реалізації методики аналізу еколого-економічної ефективності природоохоронної діяльності. Екологія-філософія існування людства: зб. наук. пр. ІІ наук.-практ. конф.. pp. 23-27.

С

Солоненко, Анатолій Миколайович (2015) Водорості гіпергалійних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря та їх участь в утворенні мулових сульфідних пелоїдів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біологічних наук.: 03.00.05. Post-Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

Солоненко, Анатолій Миколайович (2015) Водорості гіпергалійних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря та їх участь в утворенні мулових сульфідних пелоїдів: дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.05. Post-Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

Т

Туровцева, Н.М. and Хаджакулова, А.А. (2015) Стійкість нектарину до грибних хвороб. Materialy XI mezinarodni vedecko-prakticka konference "Efektivni nastroje modernich ved - 2015". pp. 51-53.

Ш

Шеховцева, О. Г. and Мальцева, І. А. (2015) Вплив вмісту іонів хлоридів і сульфатів у ґрунті урбоекосистем м. Маріуполя на склад і біомасу ґрунтових водоростей. Ecology and noospherology, 26 (1-2). pp. 99-106. ISSN 1726-1112

Я

Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. (2015) Ботанiчнi дослiдження Приазовського нацiонального природного парку. In: ІІ Науково-практична конференція "Екологія – філософія існування людства", 22-23 травня 2015 р., Мелітополь.

This list was generated on Sat Aug 20 05:48:48 2022 EEST.