MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра методики викладання германських мов" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | G | K | M | Г | Ж | К | М | П | Т | Х
Number of items: 23.

B

Barantsova, I. and Tarasenko, T. and Tkach, M. and Kotliarova, V. (2022) The formation of linguistic competence of university students. Theoretical and science bases of actual tasks. pp. 317-321.

Borodin, Yevgeniy and Zhorniak, Andrii and Podplota, Svitlana (2022) Social Integration of Persons with Disabilities in Ukraine. Copernicus Political and Legal Studies, 1 (4). pp. 94-105. ISSN 2720-6998

C

Chemerys, Hanna Yu. and Demirbilek, Muhammet and Briantseva, Hanna and Sharov, Sergii and Podplota, Svitlana (2022) Fundamentals of UX/UI design in professional preparation of the future bachelor of computer science. Computer Science, Physics, and Engineering AIP Conference Proceedings 2453, 030025.

G

Goncharova, Olga and Maslova, Alina and Kirsanova, Svitlana and Rutkovska, Alona and Yehorova, Yulia (2022) Virtual learning anxiety: A case study of Pedagogical University (Ukraine). Review of Education (10). pp. 1-11.

K

Konovalenko, Tetiana V. and Nadolska, Yuliia A. and Serdiuk, Olga Yu. and Poyasok, Tamara B. and Striuk, Andrii M. (2022) Digital and ICT literacy skills as one of the key competences of future foreign language teachers. AET 2020: Symposium on Advances in Educational Technology, November 12-13, 2020, Kyiv, Ukraine (2). pp. 253-263. ISSN 978-989-758-558-6

M

Maslova, Alina and Goncharova, Olga (2022) Teaching the EU common values in the context of war in Ukraine. Working Paper. Series 'Meeting New Challenges in Education'. pp. 52-56.

Maslova, Alina and Koval, Oksana and Kotliarova, Viktoriia and Tkach, Maryna and Nadolska, Yulii (2022) On the Way to Successful Learning and Teaching: Constructive Feedback. Journal of Higher Education Theory and Practice (22 (6)). pp. 113-122.

Г

Гончарова, О. А. and Маслова, А. В. (2022) Мультилінгвальні практики у вивченні іноземних мов. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя – Мелітополь, 13–14 жовтня 2022 р.. pp. 147-151.

Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. and Зіненко, Н. В. (2022) Методичні рекомендації з вивчення колокацій англійської мови "English Collocations in Use" [Introduction]. [Teaching Resource]

Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. and Матюха, Г. В. (2022) Використання подкастів у навчанні англійської мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (12). pp. 134-138. ISSN 978-617-7055-81-4

Ж

Жорняк, А. М. and Подпльота, С. В. (2022) Стратегія сучасного розвитку України: синтез правових, освітніх та економічних механізмів. Розділ 3.1. Державна політика зарубіжних країн щодо соціальної інтеграції осіб з інвалідністю: досвід для України. Other. ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», Чернігів.

К

Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. (2022) Методичні рекомендації для самостійної робот з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів І курсу філологічного факультету спеціальностей «014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)» та «035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» [Вступ]. [Teaching Resource]

Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. and Котлярова, А. В. (2022) Інформаційні технології як складова професійно орієтованої методики навчання іноземних мов. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (12). pp. 138-141.

М

Маслова, А. В. and Гончарова, О. А. (2022) Формування толерантності здобувачів початкової освіти в процесі вивчення іноземної мови. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності, 29-30 вересня 2022 р.: збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції. pp. 230-233.

Маслова, А. В. and Гончарова, О. А. (2022) Зміцнення провідних Європейських цінностей в українській педагогічній освіті в умовах війни. Додатковий том вітчизняного видання наукових публікацій ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", 91 (ІІ). pp. 109-116.

Маслова, А. В. and Гончарова, О. А. (2022) Підвищення якості вищої педагогічної іншомовної освіти як результат рефлексії в освітньому процесі. 2.5. Підготовка магістрантів педагогічних спеціальностей до роботи з англомовною науковою статтею. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Маслова, Аліна and Гончарова, Ольга (2022) Мультилінгвальна освіта та європейські цінності у підготовці вчителя іноземних мов. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Вінниця, 6-7 липня 2022 р. (11). pp. 365-368.

П

Подпльота, Svitlana and Жорняк, Andrii (2022) Art education and its importance in the formation of creative personality. Design, Visual Art & Creativity: Modern Trends and Technologies : Proceedings of Ist International Scientific and Practical Conference (12th of December 2022). pp. 30-34.

Подпльота, С. В. (2022) Розвиток міжкультурної комунікаційної компетентності під час викладання англійської мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя – Мелітополь, 13–14 жовтня 2022 р.). pp. 292-296.

Подпльота, С. В. (2022) Іноземні студенти у міжкультурному просторі закладу вищої освіти. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. pp. 304-306.

Подпльота, Світлана (2022) Форми та методи морального виховання у тьюторських практиках Англії. Viae Educations. Studies of Education and Didactics (1 (3)). pp. 43-53. ISSN 2956-2856

Т

Ткач, М. В. and Котлярова, В. Ю. (2022) Розмежування частин мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (12). pp. 50-54.

Х

Харченко, Тетяна and Гостіщева, Наталя (2022) Мікронавчання як інноваційна технологія у викладанні англійської мови. Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії: матеріали VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. pp. 297-299. ISSN 2522-4743

This list was generated on Fri Jun 14 12:35:46 2024 EEST.