MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра методики викладання германських мов" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | H | K | N | R | T | Б | Г | Е | К | Л | М | Н | Т | Х
Number of items: 48.

B

Barantsova, Irina and Milko, Natalia and Denisenko, Nadezhda and Diuzhikova, Tatiana and Tkach, Marina and Kotlyarova, Viktoria and Murtaziev, Ernest (2020) Methodological guidelines of dialogization of cultural and educational practices. Fudan journal of the humanities and social sciences. pp. 5-19. ISSN FDHS-D-19-00094 (Submitted)

Barantsova, Irina and Tkach, Marina (2020) Assessment techniques in english language teaching in the system of higher education. Science and practice of today: abstracts of ix international scientific and practical conference. pp. 440-442. ISSN 978-1-63649-920-8

Barantsova, Iryna (2020) Teaching socio-cultural communication in modern education. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (25). pp. 9-15. ISSN 2219-5203

Barantsova, Iryna and Tkach, Maryna (2020) Assessment techniques in English language teaching in the system of higher education. Science and practice of today: abstracts of IX international scientific and practical conference. pp. 440-442. ISSN 978-1-63649-920-8

H

Hostishcheva, Nataliia and Riabukha, Tetiana (2020) Expressive reading in TEFL practice. Art technologies in language teaching at university. Young researchers in the global world: modern Perspectives: book of papers of the 2020 international forum for young researchers.. pp. 213-214.

K

Konovalenko, T. V. (2020) Modern philology: promising and priority areas for scientific researches. The human realm perception in Salman Rushdie’s novel “Two years, eight months and twenty-eight nights”. Other. Liha-Pres, Lviv-Toruń.

Konovalenko, Tetiana and Nadolska, Yuliia (2020) Development of future foreign language teachers' information and media skills. Media and digital literacy in language Education: 6th International symposium. pp. 97-102. ISSN 978-9975-3490-0-0

Konovalenko, Tetiana and Nadolska, Yuliia (2020) Development of future foreign language teachers’ information literacy and digital skills in Ukrainian context. E3S Web of Conferences, 166. ISSN 2267-1242

N

Nadolska, Y. A. and Konovalenko, T. V. (2020) Development of future foreign language teachers’ information literacy and digital skills in Ukrainian context. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (166). pp. 1-6.

R

Rutkovska, Olena and Barantsova, Iryna (2020) Culture teaching in english language classes. Topical aspects of modern science and practice: abstracts of i international scientific and practical conference. pp. 219-223. ISSN 978-1-64945-866-7

T

Tarasenko, T. V. and Klyuchnik, I. O. (2020) Formation of the future philologists’ professional competence of as a pedagogical problem. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (53). pp. 145-147. ISSN 2450-8160

Б

Баранцова, І. О. (2020) Особливості перекладу англомовних драматичних творів. Сучасний рух науки: зб. наук. матеріалів ХLVI міжнар. інтернет-конф.. pp. 5-9.

Баранцова, І. О. (2020) Особливості перекладу англомовних рекламних текстів. Perspective directions for the development of science and practice. pp. 125-127. ISSN ISBN - 978-1-64871-426-9

Баранцова, І. О. and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є (2020) Мотиваційний компонент системи формування міжкультурної компетентності студентів. MULTIDISCIPLINARY RESEARCH: abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. pp. 267-272. ISSN ISBN - 978-1-63684-350-6

Баранцова, І. О. and Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. (2020) The intercultural dialogue as the basis of the theoretical and methodological support of the spiritual development of a person. Eastern-European Scientific Journal, 5 (57). pp. 4-8. (In Press)

Баранцова, І. О. and Ткач, М. В. and Котлярова, В. Ю. (2020) The intercultural dialogue as the basis of personality development. Modern approaches to the introduction of science into practice. pp. 43-46. ISSN ISBN 978-1-64871-895-3

Баранцова, І. О. and Ткач, М. В. and Котлярова, В. Ю. and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є. (2020) Основи перекладознавства: навчальний посібник. МДПУ.

Г

Гостіщева, Н. О. and Рябуха, Т. В. (2020) Використання мобільних додатків для розвитку лексичних навичок іншомовної комунікації. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Бердянськ, 12 травня 2020 р.). pp. 117-121.

Е

Епіфанцева, Л. А. and Надольська, Ю. А. (2020) Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн: навчальний посібник. ФОП Однорог Т.В, Мелітополь. ISBN 978-617-7823-27-7

К

Коноваленко, Т. В. (2020) Химерна й магічно-реалістична проза В. Дрозда та С. Рушді. Закарпатські філологічні студії, 3 (13). pp. 203-209. ISSN 2663-4880 (print) 2663-4899

Коноваленко, Т. В. and Бєднов, О. А. (2020) Особливості відтворення англійських юридичних термінів українською мовою. Мова. Свідомість. Концепт (10). pp. 135-139. ISSN 978-617-7055-81-4

Коноваленко, Т. В. and Максимов, О. С. (2020) Модернізація методичної складової фахової підготовки вчителя в педагогічному ЗВО. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 1 (2). pp. 78-86. ISSN 2307-4906

Коноваленко, Т. В. and Семікін, М. О. (2020) Історія функціонування абревіації в сучасній англійській мові. Мова. Свідомість. Концепт (10). pp. 34-37. ISSN 978-617-7055-81-4

Коноваленко, Тетяна (2020) Пам’ять у романі Тоні Моррісон «Beloved». Художні феномени в історії та сучасності («Пам’ять та ідентичність»): тези доповідей VI міжнар. наук. конф., 03-04 квіт. 2020 р.. pp. 56-57.

Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. (2020) Своєрідність конверсії в поетиці роману «Мартін іден». In: V Міжнародна науково-практична конференція.

Л

Лебєдєва, О. А. (2020) Особливості дистанційного навчання іноземних мов. WayScience, 1. pp. 576-577.

Лебєдєва, О. А. (2020) Методичні рекомендації до мовленнєвої практики з німецької мови для здобувачів першого рівня вищої освти (бакалавр) з дисципліни «Практичний курс німецької мови з мовленнєвою практикою та курсовою роботою». [Teaching Resource]

Лебєдєва, О. А. (2020) Формування у студентів-філологів іншомовних мовленнєвих навичок під час вивчення творів малої німецькомовної прози. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць, 1 (3 (36)). pp. 111-118. ISSN ISSN 2522-4360 (Print) ISSN 2522-4379 (Online)

Лебєдєва, О. А. (2020) Blended learning – змішане навчання як антикризовий формат освіти. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження. pp. 85-87.

М

Мальцева, Г. В. (2020) Використання моделей змішаного навчання у викладанні англійської мови у вищому навчальному закладі. Herald pedagogiki. Nauka i praktyka. pp. 4-5. ISSN 2450-8160

Матюха, Г. В. and Занін, О. М. (2020) Сучасний стан використання англомовної преси в освітньому процесі з англійської мови в старшій школі. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 25–26 вересня 2020 р.).. pp. 156-160.

Матюха, Г. В. and Кравченко, О. О. (2020) Підготовка старшокласників до виконання завдань ЗНО з читання англійською мовою. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 25–26 вересня 2020 р.). pp. 160-164.

Н

Надольська, Ю. А. (2020) Методичні рекомендації до практичних занять з методики навчання німецької мови як другої іноземної. [Teaching Resource]

Надольська, Ю. А. (2020) Газетно-публіцистичний текст як один із засобів інтенсифікації навчального процесу з іноземної мови. Humanitarian paradigm, 1 (3). pp. 69-77. ISSN 2663-5186

Надольська, Ю. А. and Єпіфанцева, Л. А. and Фесенко, Є. В. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99233 "Навчальний посібник "Sprechen Sie Deutsch!". Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Надольська, Ю. А. and Вишнева-Ільїна, К. С. (2020) Інфо-медійна грамотність в контексті навчання іноземної мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали V vіжнар. наук.-практ. конф., 25-26 вересня 2020 р.. pp. 180-188. ISSN 978-617-7055-74-6

Надольська, Ю. А. and Віхляєва, А. С. (2020) Країнознавча компетенція на заняттях з німецької мови крізь призму відеофільму. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 вересня 2020 р.. pp. 175-180. ISSN 978-617-7055-74-6

Надольська, Ю. А. and Віхляєва, А. С. (2020) Навчання німецької мови в старшій школі крізь призму відеофільму. Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі. pp. 50-54.

Надольська, Ю. А. and Коноваленко, Т. В. and Мінкова, О. Ф. (2020) Словник –довідник з методики викладання іноземної мови. ФОП Однорог Т. В., Мелітополь, Мелітополь. ISBN 978-617-7823-40-6

Надольська, Ю. А. and Чуприна, А. О. (2020) Культурно-мовні характеристики прислів’їв та афоризмів у німецькій та українській мовах. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (10). pp. 52-58. ISSN 978-617-7055-81-4

Т

Тарасенко, Т. В. and Васильченко, К. О. (2020) Student’s self-development and self-realization in the process of professional training. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (52). pp. 35-36. ISSN 2450-8160

Тарасенко, Т. В. and Віхляєва, А. С. (2020) Іншомовний професійний дискурс як основа комунікативної поведінки майбутнього філолога. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: V міжнародна науково-практична конференція. pp. 242-246.

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. and Баранцова, І. О. (2020) History and culture of Еnglish-speaking countries. Unit 1. English as a language of intercultural communication. In: UNSPECIFIED Видавництво МДПУ, Мелітополь.

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. and Баранцова, І. О. (2020) Unit 1. English as a language of intercultural communication. In: History and culture of Еnglish-speaking countries. Видавництво МДПУ, Мелітополь, pp. 1-10.

Тарасенко, Тетяна and Коноваленко, Тетяна and Тарасенко, Марія (2020) Роль іншомовної освіти у формуванні міжкультурної толерантності особистості. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 1 (24). pp. 11-18.

Ткач, М. В. and Лут, М. М. and Єлізарова, З. І. (2020) Роль та структура самостійної навчальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови. Мова.Свідомість.Концепт: зб. наук. статей (10). pp. 158-162. ISSN ISBN 978-617-7823-15-4

Х

Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. (2020) Формування навичок іншомовної комунікації в умовах дистанційного навчання. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 25‒26 вересня 2020 р.. pp. 259-265.

Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. (2020) Он-лайн ресурси як інструменти реалізації технології змішаного навчання у викладанні англійської мови. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka, 61 (11). pp. 11-14. ISSN 2450-8160

This list was generated on Fri Jun 14 12:48:48 2024 EEST.