MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра методики викладання германських мов" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 22.

Насалевич, Т.В. and Луханова, А.М. (2015) Емоції як об’єкт лінгвістичних досліджень. MATERIA?Y XI MI?DZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI «STRATEGICZNE PYTANIA ?WIATOWEJ NAUKI - 2015» (13). pp. 46-49.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2015) Проблема міжкультурної взаємодії у процесі навчання іноземної мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (5). pp. 224-227.

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. (2015) Навчання студентів культури презентації на заняттях з іноземної мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (5). pp. 234-238.

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. (2015) Професійно орієнтоване домашнє читання як засіб формування лексичної компетенції студентів мовного ВНЗ. Materials of the XI International Scientific and Practical Conference «Cutting-Edge Sscience». pp. 40-42.

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. (2015) Методичні аспекти навчання іноземної мови за допомогою мультимедійних технологій. Zbior artyku?ow naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Pedagogika. Naukowe Wyszukaj" (30.10.2015 - 31.10.2015). pp. 58-60.

Котлярова , В. Ю. and Ткач, М. В. (2015) Навчання ділового листування студентів у процесі вивчення курсу «Ділова іноземна мова». Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (58). pp. 124-130. ISSN 2519-2558

Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. (2015) Організація самостійної роботи студентів з іноземної мови. Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология , 49 (2). pp. 136-141.

Гурова, Тетяна (2015) Правове виховання як засіб формування правової культури майбутніх вчителів в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу на прикладі вивчення англійської мови. Порівняльно-педагогічні студії, 4 (26). pp. 56-62. ISSN 2306-5532

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2015) Технології дистанційного навчання. Pedagogika. Problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria, 1. pp. 119-121.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. and Ткач, М. В. (2015) Використання кейс-технологій на заняттях. Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 95-98.

Матюха, Г. В. (2015) Методика викладання іноземної мови і світової літератури у вищих навчальних закладах: курс лекцій. [Teaching Resource]

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Використання інноваційних методів управління мовленнєвою діяльністю майбутніх філологів на практичних заняттях з іноземної мови. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. pp. 295-301.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Лексико-стилістичні засоби художньої виразності в романі Дена Брауна «Янголи та Демони». Мова. Свідомість. Концепт: матеріали IV Міжнар. наук.-метод. конф. (5). pp. 51-53.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Організація іншомовної практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11 верес. 2015 р.. pp. 162-164.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Поетикальні особливості в романі Дена Брауна «Янголи та Демони». Філологія і культурологія. Сучасна наука. Новий погляд. pp. 49-50.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Використання інноваційних методів управління мовленнєвою діяльністю майбутніх філологів на практичних заняттях з іноземної мови. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. pp. 295-301.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Поетикальні особливості в романі Дена Брауна «Янголи та Демони». Literatura I kulturoznawstwo. Wspoczesna nauka. Nowy wygld: zbior raportow naukowych. pp. 49-50.

Надольська, Ю. А. (2015) Комунікативні та творчі можливості практичних занять з німецької мови у ВНЗ. Мова і культура, 1 (176). pp. 523-528.

Насалевич, Т. В. (2015) Композиционно-стилистические особенности пейзажной и городской лирики Алика Белогловского. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки (6). pp. 254-260.

Насалевич, Т. В. (2015) Раскрытие образа в жанре социальной фантастики (на материале романа Дэниэла Киза «Flowers for algernon»). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): зб. наук. пр. (2 (16)). pp. 180-183.

Насалевич, Т. В. and Стояновська, Т. Л. (2015) Лексичні особливості персонажного мовлення у романі М. Д. Стейплз «The pearly queen». Science without Borders – 2015: materials of the XI International Scientific and Practical Conference, 14. pp. 66-69.

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. (2015) Teaching Pronunciation in Current TEFL Practice. Science and Education in the Modern World: proceedings of the 4 International Sciences Congress, 5-7 January 2015, 2. pp. 204-209.

This list was generated on Mon Jul 22 16:31:38 2024 EEST.