MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | S | Г | С
Number of items: 15.

H

Horban, D. D. (2021) Reactivity of students` tissue blood flow during the test with bated breath. German International Journal of Modern Science (15). pp. 4-7. ISSN 2701-8369

S

Sidoryak, N. G. and Rozova, E. V. (2021) Age peculiarities of the cardiovascular system and blood microcirculation in students under the influence of dosed physical training. Вестник Карагадинского университета. Серия: Биология. Медицина. География (2). pp. 76-83. ISSN L 2518-7201

Sidoryak, Natalia Georgievna and Putiy, Yulia Vladimirovna and Rozova, Ekaterina Vsevolodovna (2021) Investigation of structural-functional changes and features of genes - candidate expression in tissues of medulla oblongata and striatum under experimental parkinsonism. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІIІ міжнародної Інтернет-конференції, 19-21 січня 2021 року. pp. 116-123.

Г

Горбань, Д. (2021) Зміни показників капілярного кровотоку при локальній гіперемії. International independent scientific journal (29). pp. 9-12. ISSN 3547-2340

Горбань, Д. and Селіванова, Є. and Козловська, Ю. (2021) Взаємозв’язок конституціональних особливостей людини та їх типу вищої нервової діяльності. Молодь і поступ біології: ХVIІ міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів (Львів, 19–21 квітня 2021). p. 204.

Горбань, Д. Д. (2021) Актуальність впровадження дисципліни безпека життєдіяльності в освітній процес. In: ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України", 13 жовтня 2021 р., Київ.

Горбань, Д. Д. (2021) Особливості мікроциркуляції крові у тварин при дії стресових факторів. In: Міжнародна науково-практична конференція "Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини", 21-22 жовтня 2021 року, Полтава.

Горбань, Д. Д. (2021) Визначення показників тканинного кровотоку у щурів при функціональних пробах. In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук", 11 листопада 2021 р., Луцьк.

Горбань, Д. Д. and Горлачова, А. О. (2021) Показники тканинного кровотоку у осіб юнацького віку. Актуальні питання медико-біологічних і фармацевтичних наук: І Всеукраїнська студентська науково-практична конференція (Житомир, 24–25 березня 2021 року) (1). pp. 18-21.

Горна, О. І. and Райтарчук, С. В. and Шликов, Є. С. (2021) Фізична реабілітація молодших школярів з порушенням постави. In: I Міжнародна наукова інтернет-конференція "Актуальні проблеми фізіології та реабілітації", 30 листопада 2021 р., Черкаси.

С

Сидоряк, Наталья Георгиевна (2021) Коррегирующее действие физической нагрузки на некоторые показатели гликолиза и перекисного окисления липидов при хронической гемической гипоксии слабой степени тяжести. Formation of innovative potential of world science: I International Scientific and Theoretical Conference, 7 May, 2021 (1). pp. 121-122.

Сидоряк, Наталья Георгиевна and Розова, Наталия Васильевна and Дятлова, Екатерина Всеволодовна (2021) Адаптация кардиореспираторной системы к физической дозированной нагрузке. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІIІ міжнародної Інтернет-конференції, 19-21 січня 2021 року. pp. 114-116.

Сидоряк, Наталья Георгиевна and Шкуринская, Дарина Степановна and Головко, Андрей Николаевич and Вьюницкий, Владимир Петрович (2021) Реакция сердечно-сосудистой системы студенток на психоэмоциональную нагрузку. International scientific journal "Grail of Science" (9). pp. 164-169. ISSN 2710-3056

Станішевська, Тетяна Іванівна and Горна, Оксана Іванівна and Горлачова, Аліна Олександрівна (2021) Взаємозв’язок типу вищої нервової системи студентів з їх конституціональними особливостями. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІIІ міжнародної Інтернет-конференції, 19-21 січ. 2021 р.. pp. 126-128.

Сутягіна, Ю. М. and Горбань, Д. Д. and Мохненко, А. О. and Лісняк, Ю. М. (2021) Донозологічна діагностика фізичного здоров’я дітей. In: I Міжнародна наукова інтернет-конференція "Актуальні проблеми фізіології та реабілітації", 30 листопада 2021 р., Черкаси.

This list was generated on Sat Aug 20 06:26:37 2022 EEST.