MDPU Repository

Items where Division is "Фахові видання" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Ф | Я
Number of items: 22.

Є

Єрмак, Г. В. and Горбань, Я. С. (2018) Розвиток особистості дитини на основі християнських моральних цінностей. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. (58-59). pp. 260-264.

А

Атрошенко, Т. Ю. (2018) Координація впливів на особистість учня підліткового віку як одна з умов формування його соціального досвіду. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (65). pp. 9-13. ISSN 2311-5491

Атрошенко, Т. Ю. (2018) Рівні сформованості соціального досвіду в учнів підліткового віку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 233-238. ISSN 2219-5203

В

Волков, О. Г. (2018) Телеологія педагогічного дискурсу: ейдос Платона й ентелехія Аристотеля. Актуальні проблеми філософії та соціології (22). pp. 31-34. ISSN 2410-3071

Волкова, В. А. and Худякова, А. А. (2018) Роль позашкільних навчальних закладів у формуванні моральної відповідальності учнівської молоді. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 1 (82). pp. 86-90. ISSN 2413-1865

Г

Георгадзе, Т. О. (2018) Сім`я як джерело захисту і впливу на формування сімейних цінностей сучасної української молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (61). pp. 45-48. ISSN 2311-5491

Гузь, В. В. and Жейнова, С. С. and Таган, Л. В. (2018) Організаційно-педагогічні умови ефективної взаємодії дошкільного закладу з сім’єю. Молодь і ринок (3). pp. 27-30. ISSN 2308-4634

Д

Добровольська, Л. П. and Окса, М. М. (2018) Інновації у навчанні в досвіді А. С. Макаренка. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки (2). pp. 60-68. ISSN 2412-9208

Ж

Житнік, Т. С. (2018) Активність особистості як категорія свідомої професійної діяльності. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки (3). pp. 88-91. ISSN 2522-1477

Журавльова, Л. С. (2018) Термінологічне поле логопедичних досліджень: сутність понять, пов’язаних з мовленнєвим розвитком дітей. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2). pp. 60-67. ISSN 2219-5203

Журавльова, Л. С. (2018) Комплексний аналіз порушень письма у дітей молодшого шкільного віку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1). pp. 78-83. ISSN 2219-5203

К

Канарова, О. В. (2018) Взаємодія педагогів дошкільного навчального закладу з родинами як умова формування ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 2 (LXXXII). pp. 72-76. ISSN 2413-1865

Кочкурова, О. В. and Меркулова, Н. В. (2018) Тренінг розвитку професійної ідентичності як засіб професійного становлення майбутніх вчителів початкових класів. Наука і освіта (4). pp. 165-171.

Л

Ляпунова, В. А. and Волкова, В. А. (2018) Стан сформованості емпатії дітей старшого дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (58-59). pp. 142-148.

Ляпунова, В. А. and Волкова, В. А. (2018) Стан сформованості емпатії у дітей старшого дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (58-59). pp. 142-148.

Ляпунова, В. А. and Волкова, В. А. (2018) Психолого-педагогічні умови формування моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 3 (82). pp. 102-113. ISSN 2413-1865

М

Майгутяк, Н. П. and Солонська, А. А. (2018) Формування патріотичних почуттів у старших дошкільників. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (19). pp. 88-92. ISSN 2219-5203

Меркулова, Н. В. and Панасенко, К. О. (2018) Формування комунікативної компетенції дітей-вимушених переселенців як педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (58-59). pp. 265-271.

Мільчевська, Г. С. and Єрьоміна, Л. Є. (2018) Тьютор як трансформація традиційних ролей педагога. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 1 (60). pp. 81-85. ISSN ISSN 1992-5786 (Submitted)

Мільчевська, Г. С. and Петухова, К. (2018) Організація соціально-виховної роботи з підлітками в дитячому закладі оздоровлення й відпочинку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (21). pp. 27-33.

Ф

Федорова, О. В. and Георгадзе, Т. О. (2018) Формування християнських сімейних цінностей в учнів основої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (21). pp. 45-50. ISSN 2219-5203

Я

Яковенко, І. О. and Чорна, В. В. (2018) Філософський діалог як передумова відкриття в собі «істинної людини» (за Г. Сковородою). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (2). pp. 199-207. ISSN 2412-9208

This list was generated on Mon Dec 11 15:18:12 2023 EET.