MDPU Repository

Items where Author is "Тарасенко, Т. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Article

Куликова, Л. А. and Тарасенко, М. Р. and Тарасенко, Т. В. (2019) Відображення культурного компоненту в англомовній лексиці. Science, Research, Development, 22. pp. 32-35. ISSN 978-83-66030-15-2

Тарасенко, Т. В. and Сідоренко, А. (2019) The main peculiarities of self-realization and self-development of the university students in the process of learning. Science, research, development. Pedagogy: monografia pokonferencyjna, 2 (13). pp. 14-16.

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2019) Особливості становлення видо-часових форм перфекта в германських мовах. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 30 (3). pp. 172-176. ISSN ISSN 2663-6069 (Print) ISSN 2663-6077 (Online)

Тарасенко, Т. В. and Де Граеве, О. (2018) Formation of the future philologist’s language culture. Science, research, development. Pedagogy: monografia pokonferencyjna, (11). pp. 15-17.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2018) Особливості перетворень при перекладі автентичного англомовного тексту. Новітні тенденції у сучасних наукових дослідженнях: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф.. pp. 36-41.

Тарасенко, Т. В. and Горлова, О. О. (2018) Formation of tolerant attitude towards foreign culture in teaching english. Science, research, development. Pedagogy (2). pp. 11-12.

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. (2018) The ways of overcoming misunderstanding cross-cultural communication. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (21). pp. 40-44. ISSN ISSN 2219-5203

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2017) Лінгвокультурний феномен як компонент іншомовної комунікативної компетентності. Naukowa i praktyczna nauka światowa: problemy i innowacje pedagogika. pp. 86-89.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2017) Конотація як національно-культурний експонент мови. Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej. pp. 110-112.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2017) Діалог культур у теорії міжкультурної комунікації та практиці викладання іноземних мов. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 42-46. ISSN 2219-5203

Тарасенко, Т. В. (2017) Пути преодоления языковых барьеров семантического характера в межкультурной коммуникации. W dialogu jęzuków i kultur, VI. 428 -438. ISSN 978-83-926356-9-7

Коноваленко, Т. В. and Тарасенко, Т. В. (2017) Традиційна та інноваційна методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови в Україні. Children and Schools, 39 (4 (2)). pp. 1265-1271. ISSN 1532-8759

Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Гурова, Т. Ю (2017) Роль та місце англійської мови у світі: історія та перспективи. Literatura, socjologia i kulturo-znawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbior artykułow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30.01.2017-31.01.2017. pp. 58-67.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2017) Діалог культур у теорії міжкультурної комунікації та практиці викладання іноземних мов. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 42-46. ISSN ISSN 2219-5203

Тарасенко, Т. В. (2016) Мовні лакуни у міжкультурній комунікації. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки (X). pp. 68-75. ISSN ISSN 2412-933Х

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. and Ткач, М. В. (2015) Використання кейс-технологій на заняттях. Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 95-98.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2015) Технології дистанційного навчання. Pedagogika. Problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria, 1. pp. 119-121.

Тарасенко, Т. В. (2014) Специфіка розвитку професійно значущих якостей особистості майбутнього вчителя-філолога. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (36). pp. 405-410.

Monograph

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Баранцова, І. О. and Денисенко, Н. В. and Гармаш, О. Л. and Гуров, Сергій and Гурова, Тетяна and Мілько, Н. Є and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. and Байтерякова, Наталія and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Камишова, Т. М. and Насалевич, Т. В. (2018) Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві: колективна монографія. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Денисенко, Н. В. and Гармаш, О. Л. and Баранцова, І. О. and Мілько, Н. Є. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Котлярова, В. Ю. and Насалевич, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. (2017) Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Teaching Resource

Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу "Міжкультурна комунікація". [Teaching Resource]

Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до курсу "Історія основної іноземної мови". [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Мальцева, І. А. and Жиряков, О. Ю. and Канарова, О. В. and Логвіна-Бик, Т. А. and Ляпунова, В. А. and Мілько, Н. Є and Сопіна, Я. В. and Стотика, І. Г. and Тарасенко, Т. В. and Титаренко, Н. Є. (2018) Методичні рекомендації до створення навчально-методичного комплексу з дисципліни. Вид. 5-е, доп. [Teaching Resource]

Куликова, Л. А. and Насалевич, Т. В. and Тарасенко, Т. В. (2017) Методичні рекомендації до оформлення курсових і дипломних робіт з теоретичних курсів та методики вивчення англійської мови для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Dec 5 23:54:25 2019 EET.