MDPU Repository

Items where Author is "Ребар, І. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Article

Абдуллаєв, А. К. огли and Ребар, І. В. (2021) Твopчa cиcтeмa «тpeнep–учeнь». Наукове сьогодення: стан та перспективи регіональних досліджень: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Мелітополь, 19 травня 2021 р.). pp. 124-129.

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2021) Інтерактивні методи навчання як засіб формування загальних та професійних компетенцій студентів ЗВО. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору: матеріали VIІ науково-практичної конференції, 23 квіт. 2021 р.. pp. 48-52.

Христова, Т. Є. and Ребар, І. В. and Абдуллаєв, А. К. (2021) Схема професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 3 (74). pp. 178-182. ISSN 1992-5786

Абдуллаєв, А. К.огли and Ребар, І. В. (2021) Методика розвитку швидкісно-силових якостей юних борців вільного стилю 12-13 років. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 19-21 січня, 2021 року). pp. 70-72. ISSN ISBN 978-617-7882-05-2

Купрєєнко, М. В. and Ребар, І. В. and Ушаков, В. С. (2020) Мотиваційно-ціннісне ставлення студенток педагогічного університету до занять з фізичного виховання. Філософські обрії сьогодення: зб. тез за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., (19 листопада 2020 р., Херсон). pp. 138-139.

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2020) Особливості організації та проведення фізичної підготовки борців вільного стилю. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет- конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 59-61.

Христова, Т. Є. and Ребар, І. В. and Старостенко, В. О. (2020) Педагогічні умови підвищення рівня професійної компетентності вчителя фізичної культури. Інноваційна педагогіка, 20 (3). pp. 118-122. ISSN ISSN 2663-6085

Проценко, А. А. and Ребар, І. В. (2019) Професійна діяльність учителя фізичної культури. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали IV Всеукр. нак.-практ. конф., 26 груд. 2019 р.. pp. 76-80.

Абдуллаєв, А. К. огли and Ребар, І. В. (2019) Особливості проведення практичних занять з вільної боротьби в неспортивних ЗВО. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25- 26 квіт. 2019 р.: зб. тез. pp. 209-210.

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2019) Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в сучасних умовах. Інноваційна педагогіка, 1 (10). pp. 67-70. ISSN 2663-6085

Абдуллаєв, А. К. огли and Ребар, І. В. (2019) Індивідуалізація засобів технічної підготовки борців вільного стилю на спеціально-підготовчому етапі річного циклу. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукр. електронної конф. (Вінниця, 30 січня 2019 р.) (21). pp. 130-135.

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2019) Тенденції розвитку спорту вищих досягнень та напрямки вдосконалення системи спортивної підготовки. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 20-22.

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2018) Педагогічний потенціал спортивної боротьби як засобу спортизації фізичного виховання студентів ВНЗ. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (8(40)). pp. 24-29. ISSN 2524-0986

Абдуллаев, А. К. and Ребар, І. В. and Нестеров, О. (2018) Місце і значення курсу «Спортивна боротьба з методикою викладання» в підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (21)). pp. 98-103. ISSN 2219-5203

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. and Нестеров, А. С. (2016) Педагогічні та морально-етичні аспекти фізичної культури і спорту. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 3 (LXIX). pp. 123-127. ISSN 2413-1865

Book Section

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2019) Організація та методика фізичного виховання студентів ЗВО засобами вільної боротьби. In: Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти: [монографія]. Посвіт, Конін; Ужгород; Мелітополь; Херсон; Кривий Ріг, pp. 226-239. ISBN 978-617-7401-25-3

Book

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2018) Теорія і методика викладання вільної боротьби: навч.-метод. посіб. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Абдуллаєв, А. К. and Ушаков, В. С. and Ребар, І. В. (2017) Олімпійський та професійний спорт: навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни «Олімпійський та професійний спорт» для студентів ВНЗ III-IV рівня акредитації спеціальності «Фізична культура». ФОП Силаєва О.В, Мелітополь.

Teaching Resource

Карабанов, Є. О. and Котова, О. В. and Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. and Проценко, А. А. and Ребар, І. В. and Рибачок, Р. О. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2020) Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура). [Teaching Resource]

Ушаков, В. С. and Ребар, І. В. (2020) Методика навчання легкоатлетичним вправам: методичні рекомендації для практичних і самостійних занять. [Teaching Resource]

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Історія фізичної культури". [Teaching Resource]

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. and Ушаков, В. С. (2018) Робочий зошит для практичних і семінарських занять «Історія фізичної культури і спорту» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності «фізичне виховання». [Teaching Resource]

Other

Христова, Т. Є. and Ребар, І. В. and Старостенко, В. О. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98585 "Наукова стаття "Педагогічні умови підвищення рівня професійної компетентності вчителя фізичної культури". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

This list was generated on Sat Dec 10 06:48:25 2022 EET.