MDPU Repository

Items where Author is "Мальцева , І. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 28.

Article

Мальцева, І. А. and Пюрко, В. Є. (2017) Захисно-гістологічні реакції евгалофітів північно-західного Приазов’я. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХХVІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр., 31. pp. 3-6.

Мальцев, Є. І. and Коноваленко, Т. В. and Баранцова, І. О. and Мальцева, І. А. and Мальцева, К. І. (2017) Prospects of using algae in biofuel production. Regulatory Mechanisms in Biosystems (8 (3)). pp. 455-460. ISSN 2520-2588 (Online)

Шеховцева, О. Г. and Мальцева, І. А. (2015) Вплив вмісту іонів хлоридів і сульфатів у ґрунті урбоекосистем м. Маріуполя на склад і біомасу ґрунтових водоростей. Ecology and noospherology, 26 (1-2). pp. 99-106. ISSN 1726-1112

Мальцева, І. А. and Солоненко, А. М. and Мальцев, Є. І. (2014) Проблеми створення та реконструкції лісових насаджень на Півдні України. Лісове і садово-паркове господарство XXI сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 березня 2014 року). pp. 58-59.

Мальцева, І. А. (2014) Проблеми збереження, реконстукції та відновлення зелених насаджень міст степової зони України (на прикладі м. Мелітополя). Перспективу розвитку лісового та садово-паркового господарства: матеріали наук. конф.. pp. 176-178.

Щербіна, В. В. and Мальцева, І. А. (2013) Вплив пасторальної дигресії на грунтові водорості заповідних степових біогеоценозів. Gruntoznavstvo, 14 (1-2). pp. 29-39. ISSN 1684–9094

Дідович, С. В. and Мальцева, І. А. (2012) Ефективність застосування альгорізобактеріального консорціуму при вирощуванні бобових рослин. Біологічний вісник МДПУ (2). pp. 67-73. ISSN pISSN 2225-5486, eISSN 2226-9010

Баранова, О. О. and Квітко, М. О. and Мальцева, І. А. (2009) Альгоугруповання степових фітоценозів заказника «Балка Північна Червона» на Криворіжжі. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія, 1 (16). pp. 106-110.

Баранова, О. О. and Мальцева, І. А. (2009) Ґрунтові водорості хвостосховища та прилеглих територій на криворіжжі. Ґрунтознавство, 10 (3-4). pp. 93-98. ISSN 1684–9094

Воровка, В. П. and Коломійчук, В. П. and Мальцева, І. А. and Демченко, В. О. (2008) Меридіональні екокоридори Північного Приазов'я. Екологічний вісник (4). pp. 27-29.

Мальцева, І. А. (2007) Ґрунтові водорості у функціональній структурі біогеоценозів. Ґрунтознавство, 8 (3-4). pp. 71-79.

Нікорич, В. А. and Чорневич, Т. М. and Мальцева, І. А. (2006) Біогенність бурувато-підзолистих ґрунтів різних екосистем Передкарпаття. Ґрунтознавство, 7 (3-4). pp. 146-152.

Мальцева, І. А. (2005) Ґрунтові водорості заплавних лісів степової зони України. Екологія та ноосферологія, 16 (1-2). pp. 44-53.

Мальцева, І. А. (2005) Ґрунтові водорості байрачних лісів степової зони України. Екологія та ноосферологія, 16 (3-4). pp. 150-156.

Мальцева, І. А. and Дідур, О. О. (2004) Ґрунтові водорості вільхових біогеоценозів Присамарíя дніпровського. Екологія та ноосферологія, 15 (1-2). pp. 59-66.

Мальцева, І. А. (2004) Ґрунтові водорості Великомихайлівського лісового масиву (Дніпропетровська обл.). Ґрунтознавство, 5 (1-2). pp. 71-78.

Мальцева, І. А. (2003) Ґрунтові водорості як структурний елемент Великоанадольського лісового культурбіогеоценозу. Ґрунтознавство, 4 (1-2). pp. 66-72.

Мальцева , І. А. and Мальцев , Є. І. (2015) Зміна морфометричних показників проростків пшениці та ячменю при дії іонів плюмбуму та купруму та їх діагностичне значення. Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем: матер. ІІ Міжнар. конф. (9 жовтня 2015 р.). pp. 124-125.

Пюрко, В. Є. and Мальцева , І. А. (2016) Роль внутрішньовидової конкуренції в моноценозах Halochenium strobilaceum (Pall.) Bieb. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (14 грудня 2016 року). pp. 152-154.

Мальцева, І. А. and Адаменко, Ю. П. and Жогло, Т. І. and Писанець, З. Г. and Мальцев, Є. І. (2008) Вплив надлишку плюмбуму і купруму на ґрунтові водорості. Екологія та ноосферологія, 19 (1-2). pp. 134-137.

Conference or Workshop Item

Мальцева, І. А. and Мальцев, Є. І. and Брен, О. Г. and Ярова, Т. А. and Павленко, О. М. and Яковійчук, О. В. (2019) Algae as indicators of the ecological state of marine ecosystems in the coastal part of the Azov Sea. In: VI International Conference "Advances in Modern Phycology", Kyiv.

Teaching Resource

Солоненко, А. М. and Мальцева, І. А. and Жиряков, О. Ю. and Канарова, О. В. and Логвіна-Бик, Т. А. and Ляпунова, В. А. and Мілько, Н. Є and Сопіна, Я. В. and Стотика, І. Г. and Тарасенко, Т. В. and Титаренко, Н. Є. (2018) Методичні рекомендації до створення навчально-методичного комплексу з дисципліни. Вид. 5-е, доп. [Teaching Resource]

Мальцева, І. А. and Подорожний, С. М. and Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. (2013) Методичні рекомендації до виконання курсових робіт із дисциплін напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Мальцева, І. А. and Подорожний, С. М. and Васін, В. А. and Пюрко, О. Є. (2013) Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Мальцева, І. А. (2012) Методичні розробки до практичних занять з курсу «Ботаніка. Водорості». [Teaching Resource]

Мальцева, І. А. and Солоненко, А. М. and Васін, В. А. and Подорожний, С. М. and Пюрко, О. Є. (2012) Методичні вказівки до виконання дипломної роботи(проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 7.09010303 «Садово-паркове господарство». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Подорожний, С. М. and Мальцева, І. А. and Пюрко, О. Є. (2009) Робочий зошит з польової практики. Ботаніка. [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Мальцева, І. А. (2006) Практичні роботи з систематики рослин. Водорості: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Dec 7 01:02:36 2019 EET.