MDPU Repository

Items where Author is "Канарова, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

Канарова, О. В. (2019) Ігрові технології як засіб активізації інтелектуального розвитку дітей старшого дошкільного віку. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. (1). pp. 203-214. ISSN 2077-1827

Канарова, О. В. and Перегіняк, В. С. (2019) Природа рідного краю як засіб формування екологічної культури у дітей старшого дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (63). pp. 50-54. ISSN 1992-5786

Канарова, О. В. and Худякова, А. А. (2019) Інноваційні методи екологічного виховання дітей дошкільного віку. Інновації в освіті: сучасні методики та їх практичне застосування. pp. 81-84.

Канарова, О. В. and Худякова, А. А. (2019) Педагогічні технології виховання дитини дошкільного віку в Україні та європейських державах. Тенденції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі. pp. 8-10.

Канарова, О. В. (2018) Взаємодія педагогів дошкільного навчального закладу з родинами як умова формування ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки, 2 (LXXXII). pp. 72-76. ISSN 2413-1865

Канарова, О. В. and Щігрова, А. М. (2018) Проблема формування гуманних стосунків у старших дошкільників в психологопедагогічній теорії та практиці. Science, research, development. Pedagogy (11). pp. 80-83. ISSN 978-83-66030-70-1

Канарова, О. В. and Шабалдіна, А. Ю (2018) Розвиток творчих здібностей старших дошкільників як педагогічна проблема. Science, Research, Development (11). pp. 84-87. ISSN 978-83-66030-15-2

Кривуля, І. М. and Канарова, О. В. (2018) Вллив релігії на процес соціалізації дитини. Етика релігій і конфесійне ціннісне розмаїття: матеріали І Всеукр. форуму-презентації. pp. 95-98. ISSN ISBN 978-617-7566-32-7

Канарова, О. В. and Чернуха, О. О. (2018) Ігра як засіб патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика. pp. 11-13.

Канарова, О. В. and Корчинська, Д. Ю. (2018) Розвиток зв`язного мовлення дітей молодшого дошкільного віку засобами жанрів усної народної творчості. Сучасні іновації у сфері педагогіки та психології. pp. 20-22.

Кулік, Н. Ф. and Канарова, О. В. (2018) Генезис і сучасний стан формування моральних цінностей у дітей дошкільного віку. Етика релігій і конфесійне ціннісне розмаїття: матеріали І Всеукр. форуму-презентації. pp. 101-105. ISSN ISBN 978-617-7566-32-7

Канарова, О. В. and Опалатенко, К. (2017) Особливості організації індивідуального підходу до виховання гуманних взаємин старших дошкільників з однолітками. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 91-95. ISSN 2219-5203

Канарова, О. В. (2017) Компетентністний підхід в управлінні дошкільним навчальним закладом як чинник формування толерантних стосунків у колективі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 53 (106). pp. 153-159. ISSN 1992-5786

Канарова, О. В. (2017) Особливості релігійно-морального виховання дітей дошкільного віку. Сучасний вимір психології та педагогіки. pp. 97-99.

Канарова, О. В. and Семенюта, О. В. (2017) Українська народна казка як засіб формування зв`язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку. Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки. pp. 24-28.

Меркулова, Н. В. and Канарова, О. В. (2017) Генезис та сучасний стан професійної підготовки тьюторів. Збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. (75). pp. 154-157.

Канарова, О. В. and Мойсеєнко, А. В. (2016) Вплив предметно-розвивального середовища на формування морально-свідомої особистості дитини дошкільного віку. Новината за напреднали наука: материали за 11-а Междун. науч. практ. конф., 7. pp. 28-32.

Канарова, О. В. and Бескоровайна, А. О. (2016) Умови формування комунікативних умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 1 (LXXII). pp. 63-66. ISSN 2413-1865

Канарова, О. В. and Николаєнко, Ю. (2016) Моральна особистість як наслідок розвитку морально-вольових якостей дітей дошкільного віку. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ-тів і молодих учених, 2 груд. 2016 р.. pp. 112-114. ISSN ISBN 978-617-7566-12-9

Яковенко, І. О. and Чорна, В. В. and Канарова, О. В. (2016) Основы христианской этики в творческом наследии Дмитрия Туптала. Инновационная наука, 2 (6). pp. 282-284. ISSN 2410-6070

Канарова, О. В. and Степанова, А. В. (2015) Проблеми виховання емоційної свідомості дітей дошкільного віку. Проблеми та перспективи розвитку освіти. pp. 16-18.

Канарова, О. В. and Панкова, В. Ю. (2015) Формування пізнавальної активності у старших дошкільників засобами діалогічної взаємодії. VEDA A VZNIK - 2015 (9). pp. 25-29.

Канарова, О. В. (2015) Роль вихователя у формування толерантності дітей дошкільного віку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (14). pp. 106-110. ISSN 2219-5203

Канарова, О. В. (2015) Реалізація системного підходу в управлінні сучасним дошкільним навчальним закладом. Молодь і ринок, 11 (130). pp. 106-110. ISSN 2308-4634

Канарова, О. В. and Степаненко, А. (2015) Обдарованість дітей старшого дошкільного віку. Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення. pp. 123-125.

Канарова, О. В. (2015) Педагогічні умови ефективного виховання толерантних взаємостосунків у дітей старшого дошкільного віку. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення та перспективи, 2. pp. 159-161.

Канарова, О. В. and Чернуха, О. О. (2015) Роль трудового виховання у формуванні особистості дитини дошкільного віку. Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі. pp. 82-85.

Канарова, О. В. and Сироткіна, А. В. (2015) Розвиток уваги дітей дошкільного віку. Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення. pp. 120-122.

Канарова, О. В. (2015) Формування правової компетентності майбутніх педагогічних працівників дошкільного навчального закладу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 45 (98). pp. 111-116.

Канарова, О. В. (2014) Проблема виховання духовних цінностей у дітей дошкільного віку в історико-педагогічних дослідженнях. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (13). pp. 45-49. ISSN 2219-5203

Канарова, О. В. and Шевченко, Г. (2014) Використання нетрадиційних технік малювання у вихованні духовносі дітей дошкільного віку. Християнська етика в історії України і сучасний діалог світоглядно-духовних ідентичностей. pp. 68-71.

Monograph

Троїцька, О. М. and Троіцька, Т. С. and Чорна, А. В. and Яковенко, І. О. and Канарова, О. В. and Аверіна, К. С. and Єрьоміна, Л. Є. and Мільчевська, А. С. (2018) Діалог між представниками релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов'я. Other. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Thesis

Канарова, О. В. (2017) Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутній вихователів до формування толерантності дітей у дошкілних навчальних закладах: дис. ... доктора пед. наук: спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.08 – дошкільна педагогіка. Post-Doctoral thesis, МДПУ імені Б. Хмельницького.

Teaching Resource

Солоненко, А. М. and Мальцева, І. А. and Жиряков, О. Ю. and Канарова, О. В. and Логвіна-Бик, Т. А. and Ляпунова, В. А. and Мілько, Н. Є and Сопіна, Я. В. and Стотика, І. Г. and Тарасенко, Т. В. and Титаренко, Н. Є. (2018) Методичні рекомендації до створення навчально-методичного комплексу з дисципліни. Вид. 5-е, доп. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Jan 19 15:50:12 2020 EET.