MDPU Repository

Items where Author is "Данченко, О. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Article

Майборода, Д. О. and Данченко, О. О. and Здоровцева, Л. М. and Федорко, А. С. and Данченко, М. М. and Загорко, Н. П. (2020) Екстракт вівса як технологічний засіб підвищення якості м’яса гусей. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні науки, 1 (20). pp. 203-212. ISSN 2078-0877

Федорко, А. С. and Данченко, О. О. and Яковійчук, О. В. (2020) Прооксидантно-антиоксидантна рівновага у тканинах серця і мозку гусей за ембріонального та раннього постнатального онтогенезу. Наукові доповіді НУБіП України, 3 (85). pp. 1-11. ISSN 2223-1609

Данченко, О. О. and Здоровцева, Л. М. and Данченко, М. М. and Майборода, Д. О. and Коляденко, В. В. and Федорко, А. С. and Гапоненко, Т. М. (2019) Вплив екстракту вівса посівного на псування гарбуза при зберіганні. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 3 (19). pp. 200-205. ISSN ISSN 2078-0877

Данченко, О. О. and Кошелев, О. І. and Галько, Т. І. and Ніколаєва, Ю. В. and Яковійчук, О. В. and Здоровцева, Л. М. and Данченко, М. М. (2019) Особливості впливу екстракту вівса посівного на жирнокислотний склад ліпідів м’язових тканин гусей. Науковий журнал "Медична та клінична хімія", 21 (3(80)). p. 301. ISSN ISSN 2410-681Х

Федорко, А. С. and Яковійчук, О. В. and Гапоненко, Т. М. and Данченко, О. О. and Данченко, М. М. (2019) Вплив вікасолу на окисно-відновні процеси міокарду гусей. Питання біоіндикації та екології, 24 (1). pp. 133-144.

Яковійчук, О. В. and Данченко, О. О. and Данченко, М. М. and Федорко, А. С. and Кулик, І. О. (2019) Жирнокислотний склад міокарду гусей за дії вікасолу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 77 (3). pp. 32-38. ISSN 2078-2357

Яковійчук, О. В. and Данченко, О. О. and Данченко, М. М. and Федорко, А. С. and Гапоненко, Т. М. (2019) Вплив вікасолу на активність дегідрогеназ циклу кребса та стан системи антиоксидантного захисту м’язів шлунка гусей. Біоресурси і природокористування, 11 (5-6). pp. 15-24. ISSN 2078-9912

Данченко, О. О. and Яковійчук, О. В. and Здоровцева, Л. М. and Данченко, М. М. and Майборода, Д. О. (2018) Особливості процесів пероксидного окиснення та змін жирнокислотного складу ліпідів сьомги при зберіганні. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2 (8). ISSN 2220-8674

Данченко, О. О. and Кошелев, О. І. and Здоровцева, Л. М. and Данченко, М. М. and Яковійчук, О. В. and Галько, Т. І. and Майборода, Д. О. and Шатохіна, А. В. and Міліч, В. М. (2018) Вплив екстракту вівса на процеси ліпопероксидації тканинах печінки гусей та їхні птерилографічні показники у постнатальному онтогенезі. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів ІІ-ї Всеукр. наук. інтернет-конф.. pp. 103-105.

Данченко, О. О. and Здоровцева, Л. М. and Данченко, М. М. and Рубан, Г. В. (2018) Особливості впливу вітаміну Е на антиоксидантну активність скелетних м’язів гусей у передзабійному періоді. Аграрна наука та харчові технології, 2 (101). pp. 3-13.

Яковійчук, О. В. and Данченко, О. О. and Дзюба, В. О. and Арестенко, В. В. and Бабан, В. (2018) Специфічність функціонування дегідрогеназ циклу Кребса мязової тканини гусей в онтогенезі. Біологічний вісник МДПУ (1). pp. 47-52. ISSN 2225-5486

Яковійчук, О. В. and Данченко, О. О. and Рубан, Г. В. and Федорко, А. С. and Ніколаєва, Ю. В. (2017) Особливості підтримки балансу окисно-відновних реакцій у тканинах гусей наприкінці ембріонального та в ранньому постнатальному періоді онтогенезу. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 106-114.

Рубан, Г. В. and Яковійчук, О. В. and Галько, Т. І. and Данченко, О. О. (2017) Особливості антиоксидантного впливу вітаміну Е на окисні процеси у м’ясі гусей. Біологія тварин, 19 (3). pp. 82-87. ISSN 16810015

Прісс, О.П. and Данченко, О. О. and Євлаш, В. В. and Жукова, В. Ф. and Верхоланцева, В. О. and Степаненко, Д. С. (2017) Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впродовж зберігання огірків. Технологічний аудит та резерви виробництва, 36 (4/3). pp. 35-41.

Федорко, А. С. and Яковійчук, О. В. and Ніколаєва, Ю. В. and Данченко, О. О. (2016) Особливості змін жирнокислотного складу ліпідів мязових тканин гусей в ембріональному і ранньому постнатальному онтогенезі. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (73). pp. 221-225.

Данченко, О. О. and Здоровцева, Л. М. and Пащенко, Ю. П. and Яковійчук, О. В. and Рубан, Г. В. (2014) Тканинна специфічність адаптивної відповіді на оксидативний стрес у гусей. The Ukrainian biochemical journal, 86 (5). p. 231.

Conference or Workshop Item

Яковійчук, О. В. and Майборода, Д. О. and Дзюба, В. О. and Умерова, А. К. and Данченко, О. О. (2017) Активність деяких ензимів циклу Кребса у гладкій м’язовій тканині шлунку гусей за дії розчину менадіону. In: Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю "Сучасний світ як результат антропогенної діяльності".

Бугонько, І. Ю. and Яковійчук, О. В. and Шатохіна, О. В. and Філатова, А. В. and Данченко, О. О. (2017) Вплив розчину біофлавоноїдів вівса посівного на активність дегідрогеназ циклу Кребса у міокарді гусей в постнатальному онтогенезі. In: Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю "Сучасний світ як результат антропогенної діяльності".

Яковійчук, О. В. and Бугонько, І. Ю. and Данченко, О. О. and Майборода, Д. О. and Дзюба, В. О. (2017) Активність сукцинатдегідрогенази та 2-оксоглутаратдегідрогенази у м’язових тканинах гусей за дії розчину менадіону в період раннього постнатального онтогенезу. In: ІІI міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічної науки».

Яковійчук, О. В. and Бугонько, І. Ю. and Данченко, М. М. and Данченко, О. О. (2016) Особливості змін жирнокислотного складу міокарду як субстрату окисних процесів у гусей в умовах гіпо- та гіпероксії. In: ІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічної науки».

Яковійчук, О. В. and Майборода, Д. О. and Данченко, О. О. (2016) Вплив розчину біофлавоноїдів вівса посівного (av?na sativa) на активність дегідрогеназ циклу Кребса у м’язових тканинах гусей в постнатальному онтогенезі. In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин".

Other

Федорко, А. С. and Данченко, О. О. and Яковійчук, О. В. (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106448 "Науковий твір "Прооксидантна-антиоксидантна рівновага у тканинах серця і мозку гусей за ембріонального та раннього постнатального онтогенезу". Українский інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ)..

Федорко, А. С. and Яковійчук, О. В. and Ніколаєва, Ю. В. and Данченко, О. О. (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №101989 "Науковий твір "Особливості змін жирнокислотного складу ліпідів м'язових тканин гусей в ембріональному і ранньому постнатальному онтогенезі". Українский інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ).

Федорко, А. С. and Данченко, О. О. and Ніколаєва, Ю. В. and Яковійчук, О. В. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98825 "Науковий твір "Fatty acid composition of tissue lipids goslings and goose embryons". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

This list was generated on Sat Dec 10 07:25:13 2022 EET.