MDPU Repository

Items where Author is "Білогур, В. Є."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Article

Білогур, В. Є. (2021) Збільшення ролі спортивного менеджменту в умовах економічного спаду внаслідок пандемії. Наукове сьогодення: ювілейний збірник, присвячений 60-річчю природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького. pp. 198-204.

Білогур, В. Є. (2021) Спортивний менеджмент як чинник мінімізації негативних наслідків пандемії COVID-19. Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю створення кафедри менеджменту організацій та управління проектами. pp. 30-36. ISSN ISBN 978-966-992-635-7

Білогур, В. Є. (2021) Спортивний менеджмент як управління спортивними процесами в умовах глобалізаційних змін цивілізації та суспільства. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.). pp. 110-115.

Білогур, В. Є. (2021) Освітня політика у галузі спорту в умовах пандемії COVID-19 як чинник реалізації функції соціально відповідальної держави. Наукове сьогодення: стан та перспективи регіональних досліджень: матеріали Регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю природничо-географічного факультету, 19 травня 2021 року. pp. 130-133.

Білогур, В. Є. (2018) Сучасна парадигма спорту як знаково-комунікативної і символічної системи в сучасну добу інформатизації. IMPERATIVES OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN PROMOTING NATIONAL COMPETITIVENESS Proceedings of the 1 stInternational Scientific and Practical Conference December 13-14, 2018. pp. 217-219.

Білогур, В. Є. (2017) Концепт спорту у ракурсі теоретико-методологічних засад спортивного менеджменту - антропології, онтології та арт-терапії. Гуманітарний вісник ЗДІА (71). pp. 26-34. ISSN 2072-7941

Білогур, В. Є. (2017) Спорт як субстанція людської життєдіяльності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю заснування Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 4-5 квітня 2017 р.). pp. 214-216.

Білогур, В. Є. (2017) Концепт спорту у ракурсі теоретико-методологічних засад спортивного менеджменту – антропології, онтології та арт-терапії. Гуманітарний вісник ЗДІА (71). pp. 26-34. ISSN 2072-7941

Білогур, В. Є. and Іваненко, В. В. (2017) Формування концепції самореалізації особистості у спорті в умовах трансформаційних змін: теоретичні і праксеологічні виміри. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 1 (21-3). pp. 266-278. ISSN ISBN 978-966-2760-71-2

Білогур, В. Є. (2016) Філософська антропологія, психоаналіз і арт-терапія спорту та спортивної особистості. Філософська антропологія, психоаналіз та арт-терапія: перспективність взаємодії: підхід філософської антропології як метаантропології: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 берез. 2016 р.. pp. 65-67.

Білогур, В. Є. (2016) Спортивний менеджмент як новий науковий напрямок та дисципліна. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії (64). pp. 178-190. ISSN 2072-7941

Білогур, В. Є. (2016) Філософія спорту епохи постмодернізму: соціально-філософський контекст. Гуманітарний вісник ЗДІА (65). pp. 221-231. ISSN 2072-7941

Білогур, В. Є. (2016) Теоретико-методологічна рефлексія спорту як ареалу людиновимірності спортивної діяльності та можливості гуманізації як соціальної практики. Гуманітарний вісник ЗДІА (66). pp. 112-122. ISSN 2072-7941

Білогур, В. Є. (2015) Дуалістичний характер природи спортивної людини в умовах сучасної цивілізації. Філософські проблеми сучасності: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 19-21.

Білогур, В. Є. and Ушаков, В. С. (2015) Шляхи формування соціально-професійної спрямованості майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», V (60) (36). pp. 72-81. ISSN 978-617-7380-06-0

Білогур, В. Є. (2015) Становлення і розвиток парадигми філософії спорту в умовах глобалізації. Гуманітарний вісник ЗДІА (60). pp. 78-89. ISSN 2072-7941

Білогур, В. Є. (2013) Аналіз рівня розвиненості ціннісних орієнтацій студентів-економістів у трансформаційному суспільстві. Гуманітарний вісник ЗДІА (53). pp. 113-120. ISSN 2072-7941

Monograph

Христова, Т. Є. and Білогур, В. Є. (2020) Публічне управління та адміністрування у цифровому суспільстві. 2.Управління освітою у сфері фізичного виховання та спорту. Other. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь, Мелітополь.

Христова, Т. Є. and Білогур, В. Є. (2020) Публічне управління та адміністрування у цифровому суспільстві. 2. Управління освітою у сфері фізичного виховання та спорту. Other. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Білогур, В. Є. (2017) Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності розвитку. Формування концепції людинотворчої сутності спорту як основи формування цілісності особистості на етапі сучасного розвитку суспільства. Other. ЗДІА, Запоріжжя.

Conference or Workshop Item

Білогур, В. Є. (2019) Розвиток інтелекту особистості як стимуляція креативності та критичного осмислення в умовах інформатизації. In: Міжнародна науково-практична конференція "Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства", 27-28, Запоріжжя.

Білогур, В. Є. and Ковальчук, О. В. (2019) До питання тілесного здоров'я в умовах функціонування фізкультурно-спортивної діяльності як соціально - філософського аспекту. In: Міжнародний науково-практичний форум: Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції, 21-22, Мелітополь.

Teaching Resource

Карабанов, Є. О. and Христова, Т. Є. and Білогур, В. Є. (2019) Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня для студентів спеціальності 014.11 «Середня освіта (фізична культура)». [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Dec 10 02:06:41 2022 EET.