MDPU Repository

Items where Author is "Бєльчев, П. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book
Number of items: 39.

Article

Бєльчев, П. В. and Фортуна, Л. В. (2020) Методичні основи використання електронних освітніх ресурсів на уроках математики в основній школі. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (61). pp. 67-70.

Бєльчев, П. В. and Порубова, Т. П. (2020) Методика статистичної обробки результатів вимірювань у процесі проведення фізичного практикуму в загальноосвітніх школах. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (61). pp. 64-67.

Бєльчев, П. В. and Бовтута, С. С. (2020) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики в закладі середньої освіти ІІ ступеня. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1. pp. 15-17.

Бєльчев, П. В. and Сердюк, О. В. (2020) Методи моделювання у викладанні математики в закладі середньої освіти ІІ ступеня. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1. pp. 27-30.

Бєльчев, П. В. and Дегтяр, В. С. (2020) Використання сучасних наочних засобів на уроках математики учнів середньої школи. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1. pp. 20-23.

Бєльчев, П. В. and Глаговська, Є. І. (2020) Методика розв’язання задач з параметрами при вивченні лінійних рівнянь та квадратичних функцій в закладі середньої освіти ІІ ступеня. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1. pp. 18-20.

Бєльчев, П. В. and Ситнік, Я. Є. (2020) Poзвитoк пpoстopoвoї уяви шкoляpiв в пpoцeсi вивчeння oб’ємних фiгуp на уроках геометрії. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1. pp. 31-34.

Бєльчев, П. В. and Рикова, О. С. (2020) Впровадження STEM-освіти з фізики у навчанні старшокласників. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1. pp. 24-27.

Бєльчев, П. В. and Ларкін, В. О. (2019) Формування конструкторького мисення учнів при навчанні роототехніки. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 34-40. ISSN 978-617-7566-80-8

Бєльчев, П. В. and Раділова, Х. І. (2019) Методика застосування інтерактивної дошки у навчанні фізики. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 40-45. ISSN 978-617-7566-80-8

Бєльчев, П. В. and Сурженко, В. Є. (2019) Інтерактивні програмні засоби навчання та їх роль в процесі навчання учнів фізики. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 45-50. ISSN 978-617-7566-80-8

Бєльчева, Т. Ф. and Бєльчев, П. В. and Коробченко, А. А. (2019) Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації результатів педагогічної діяльності. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки (5). pp. 59-66. ISSN 2522-1477

Бєльчев, П. В. and Гнєзділова, А. О. (2019) Застосування технології доповненої реальності для графічної візуалізації навчальних завдань стереометрії. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 42-44. ISSN 978-617-7566-82-2

Бєльчев, П. В. and Єременко, І. М. (2019) Психолого-педагогічні особливості застосування технологій дистанційного навчання математики в процесі довузівської підготовки школярів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 44-47. ISSN 978-617-7566-82-2

Бєльчев, П. В. and Муртазієв, Е. Г. (2018) Виховання студентів вищих навчальних закладів в контексті сучасних вимог. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 82-87.

Бєльчев, П. В. and Глушко, Я. (2018) Вивчення кусу фізики за допомогою мультимедійних матеріалів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 10. pp. 23-25. ISSN 978-617-7566-33-4

Бєльчев, П. В. and Глушко, К. (2018) Формування у старшокласників умінь розв’язування фізичних задач із застосуванням нових інформаційних технологій. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 10. pp. 20-23. ISSN 978-617-7566-33-4

Бєльчев, П. В. and Атаманчук, О. М. (2018) Моніторинг навчальних досягнень школярів засобами нових інформаційних технологій у професійній діяльності вчителя. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 10. pp. 18-20. ISSN 978-617-7566-33-4

Бєльчев, П. В. (2018) Створення електронних навчальних ресурсів в Adobe Captivate. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 10. pp. 26-29. ISSN 978-617-7566-33-4

Павленко, А. І. and Бєльчев, П. В. (2017) Культорологічний вимір математичної освіти у професійній підготовці майбутніх вчителів математики в педагогічному університеті. Педагогічні науки та освіта: зб. наук. пр. Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 16-17. pp. 187-193.

Бєльчев, П. В. and Павленко, І. А. (2015) Роль і місце культурно-історичної складової змісту освіти у підготовці майбутніх вчителів математики в педагогічному університеті. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (7). pp. 15-20.

Бєльчев, П. В. (2014) Педагогічні умови формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів математики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 38 (91). pp. 85-92. ISSN 1992-5786

Бєльчев, П. В. (2014) Теоретичні основи використання «доповненої реальності» у якості дидактичного засобу навчання. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тем. вип. «Проблеми емпіричних досліджень у психології» (31). pp. 282-289.

Бєльчев, П. В. and Слонєвська, Д. К. (2014) Формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2 (53). pp. 21-31. ISSN 978-956-2760-18-7(2)

Бєльчев, П. В. (2014) Доповнена реальність як дидактичне забезпечення процесу навчання. Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология, 44 (1). pp. 36-43.

Бєльчев, П. В. and Хохотва, Ю. О. (2014) Самостійна робота студентів у ВНЗ: історичний аспект. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2 (5). pp. 36-43. ISSN 978 -966-2760-18-7(4)

Бєльчев, П. В. (2014) Культурологічна складова професійної підготовки учителя математики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 39 (92). pp. 72-77. ISSN 1992-5786

Бєльчев, П. В. and Бєсова, О. Г. (2014) Інваріантна та варіативна складова інформаційної компетентності майбутнього учителя математики. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2 (54). pp. 327-333. ISSN 978-956-2760-18-7(3)

Павленко, А. and Бєльчев, П. В. (2014) Навчальні задачі з фізики: критеріальна ознака творчості. Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science: proceedings of the 1st International academic conference, 25 June 2014, 2. pp. 128-130. ISSN 9780554271987

Бєльчев, П. В. (2014) Підготовка магістрів математики до використання QR–кодів у майбутній професійній діяльності. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2 (54). pp. 39-46. ISSN 978-956-2760-18-7(3)

Бєльчев, П. В. and Таблер, Т. І. (2013) Мультискрипт як засіб реалізації інформаційної компетентності майбутніх вчителів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 31 (3(45)). pp. 255-263. ISSN ISBN 978-966-8840-94-4(3)

Таблер, Т. І. and Бєльчев, П. В. (2012) Реалізація сучасних принципів навчання математики за допомогою інтерактивної дошки Smart Board. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 27 (4(37)). pp. 36-42. ISSN ISBN 978-966-8840-94-4(3)

Бєльчева, Т. Ф. and Бєльчев, П. В. (2012) Акмеологічні основи управління формуванням педагогічного професіоналізму студентів магістратури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 133-142. ISSN 2219-5203

Меркулова, Н. В. and Бєльчев, П. В. (2013) Теоретичні аспекти дослідження проблеми підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 31 (84). pp. 126-131. ISSN 1992-5786

Бєльчев, П. В. and Стрілець , О. В. (2016) Математична культура як визначальна складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики. Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів: матер. всеукр. дист. наук.-практ. конф.. pp. 28-32. ISSN 966163250-2

Бєльчев, П. В. and Сюсюкан, Ю. М. (2016) Формування медіаосвітньої компетентності майбутнього вчителя. Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів: матер. Всеукр. дистанційної наук.-практ. конф.. pp. 32-36.

Бєльчев, П. В. and Атаманчук, О. М. (2016) Контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за допомогою онлайн ресурсу plickers. Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів: матер. Всеукр. дистанційної наук.-практ. конф.. pp. 12-16. ISSN

Book

Бєльчев, П. В. and Бєльчева, Т. Ф. and Єрмак, Ю. І. and Коробченко, А. А. (2021) Виробнича (педагогічна) практика здобувачів третього рівня вищої освіти. ФОП Однорог Т. В.. (In Press)

Бєльчева, Т. Ф. and Бєльчев, П. В. and Елькін, М. В. and Ізбаш, С. С. (2016) Компетентнісний підхід до організації виробничої практики майбутніх викладачів вищої школи: навчальний посібник. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7346-39-4

This list was generated on Mon Dec 5 22:28:23 2022 EET.