MDPU Repository

Items where Author is "Баранцова, І. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Article

Баранцова, І. О. and Ткач, М. В. and Котлярова, В. Ю. (2021) Особливості граматичних структур англомовних наукових текстів та способи їх перекладу. Trends in science and practice of today: Abstracts of XXVIII International Scientific and Practical Conference. pp. 360-366.

Баранцова, І. О. (2021) Граматичні труднощі при перекладі науково-технічних текстів. Філологічні трактати, 6 (1). pp. 85-90.

Баранцова, І. О. and Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. (2021) Прийоми реалізації педагогічного артистизму. Trends of development modern science and practice. pp. 307-310.

Баранцова, І. О. and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є (2020) Мотиваційний компонент системи формування міжкультурної компетентності студентів. MULTIDISCIPLINARY RESEARCH: abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. pp. 267-272. ISSN ISBN - 978-1-63684-350-6

Баранцова, І. О. (2020) Особливості перекладу англомовних драматичних творів. Сучасний рух науки: зб. наук. матеріалів ХLVI міжнар. інтернет-конф.. pp. 5-9.

Баранцова, І. О. and Ткач, М. В. and Котлярова, В. Ю. (2020) The intercultural dialogue as the basis of personality development. Modern approaches to the introduction of science into practice. pp. 43-46. ISSN ISBN 978-1-64871-895-3

Баранцова, І. О. (2020) Особливості перекладу англомовних рекламних текстів. Perspective directions for the development of science and practice. pp. 125-127. ISSN ISBN - 978-1-64871-426-9

Баранцова, І. О. and Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. (2020) The intercultural dialogue as the basis of the theoretical and methodological support of the spiritual development of a person. Eastern-European Scientific Journal, 5 (57). pp. 4-8. (In Press)

Баранцова, І. О. and Ткач, М. В. (2019) Multicultural education and its importance for society. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: proceedings of the XII International scientific and practical conference, 1. pp. 3-5.

Черняк, Є. Б. and Білецька, М. В. and Баранцова, І. О. and Мітлицька, В. А. and Підварко, Т. О. (2019) Transformation of sound cipher complexes in the history of musical art and their specific manifestations in the work of composers of the XVII-XXI centuries. Journal of history culture and art research, 8 (2). pp. 301-309. ISSN 2147-0626

Баранцова, І. О. (2018) Modern Trends in Intercultural Education. Children and Schools, 40 (4 (2)). pp. 411-417. ISSN ISSN 1532-8759

Баранцова, І. О. and Єременко, Д. В. and Єременко, Л. В. (2018) Основні тенденції розвитку світової літератури першої половини ХХ ст. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 121-133.

Баранцова, І. О. and Гогунська, І. В. and Заболотна, Д. Д. (2018) Етногенез українського народу і культура міжетнічних відносин. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 397-401.

Баранцова, І. О. and Кальченко, В. Н. (2018) Вираження елементів комічного в художньому тексті. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 133-138.

Баранцова, І. О. (2018) Інтеркультурність як основа сучасного освітнього простору. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку. pp. 11-16.

Баранцова, І. О. (2018) Innovative aspects of intercultural communication in the process of foreign language learning. International Scientific Gerald (8). pp. 56-62.

Баранцова, І. О. (2017) Полікультурна освіта особистості та міжкультурна комунікація. Вісник. Серія: Педагогічні науки (156). pp. 163-166.

Мальцев, Є. І. and Коноваленко, Т. В. and Баранцова, І. О. and Мальцева, І. А. and Мальцева, К. І. (2017) Prospects of using algae in biofuel production. Regulatory Mechanisms in Biosystems (8 (3)). pp. 455-460. ISSN 2520-2588 (Online)

Баранцова, І. О. (2016) Формування інтеркультурної компетентності майбутнього вчителя в процесі його професійної підготовки. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 17 березня 2016 р.. pp. 24-28.

Баранцова, І. О. (2014) Професійно-педагогічний світогляд майбутнього вчителя і педагогічна дійсність. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 10 (2). pp. 38-42.

Баранцова, І. О. (2014) Культурологічна спрямованість розвитку педагогічного вищого навчального закладу. Перспективы развития науки. pp. 22-25.

Ткач, М. В. and Баранцова, І. О. (2014) Комунікативна спрямованість дисциплін мовного циклу та їх дидактичні можливості у формуванні міжкультурної компетенції студентів. Мова. Свідомість. Концепт, 1. pp. 292-295.

Баранцова, І. О. (2005) Проектування соціокультурної компетентності як засіб підвищення рівня якості іншомовної освіти. Наука і освіта (7-8). pp. 4-6. ISSN 2311-8366

Book Section

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. and Баранцова, І. О. (2020) History and culture of Еnglish-speaking countries. Unit 1. English as a language of intercultural communication. In: UNSPECIFIED Видавництво МДПУ, Мелітополь.

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. and Баранцова, І. О. (2020) Unit 1. English as a language of intercultural communication. In: History and culture of Еnglish-speaking countries. Видавництво МДПУ, Мелітополь, pp. 1-10.

Ткач, М. В. and Денисенко, Н. В. and Баранцова, І. О. and Мілько, Н. Є. (2019) Part 1. Morphology. In: Теоретичний курс основної іноземної мови (граматика): навчальний посібник для студентів філологічного факультету. ТОВ"Колор Принт",2019, МДПУ імені Богдана Хмельницького, pp. 1-29. ISBN ISBN 978-966-2489-81-1

Тарасенко, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Коноваленко, Т. В. and Баранцова, І. О. (2016) Unit 1. The relevance of cross-cultural communication in the modern world. The subject, object and tasks of the discipline. In: Міжкультурна комунікація: навчальний посібник. МДПУ, Мелітополь, pp. 1-12.

Monograph

Баранцова, І. О. and Тарасенко, Т. В. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Матюха, Г. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. and Коноваленко, Т. В. and Мілько, Н. Є. and Денисенко, Н. В. and Акулова, Н. Ю. (2021) Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Баранцова, І. О. and Гармаш, О. Л. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю. and Денисенко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Мілько, Н. Є. and Насалевич, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Акулова, Н. Ю. and Надольська, Ю. А. and Байтерякова, Н. Ю. and Зіненко, Н. В. and Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. and Гончарова, О. А. and Авраменко, К. В. and Камишова, Т. М. and Лемещенко-Лагода, В. В. and Ванденко, О. А. and Корець, А. and Пчела, Ю. В. and Карпінська, М. О. and Стояновська, Т. Л. (2019) Нові перспективи в англійській філології та навчання англійській мові. Other. ТОВ «Колор Принт».

Матюха, Г. В. and Коноваленко, Т. В. and Гармаш, О. Л. and Баранцова, І. О. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Авраменко, К. В. and Тарасенко, Т. В. and Насалевич, Т. В. and Куликова, Л. А. and Байтерякова, Н. Ю. and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Ткач, М. В. and Надольська, Ю. А. and Стояновська, Т. Л. and Корець, А. and Денисенко, Н. В. and Карпінська, М. О. and Лемещенко-Лагода, В. В. and Пчела, Ю. В. and Ванденко, О. А. and Акулова, Н. and Камишова, Т. М. (2019) New Perspectives in English Philology and Teaching English = Нові перспективи в англійській філології та у навчанні англійської мови. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. (In Press)

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Баранцова, І. О. and Денисенко, Н. В. and Гармаш, О. Л. and Гуров, Сергій and Гурова, Тетяна and Мілько, Н. Є and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. and Байтерякова, Наталія and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Камишова, Т. М. and Насалевич, Т. В. (2018) Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві: колективна монографія. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Денисенко, Н. В. and Гармаш, О. Л. and Баранцова, І. О. and Мілько, Н. Є. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Котлярова, В. Ю. and Насалевич, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. (2017) Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Матюха, Г. В. and Коноваленко, Т. В. and Гармаш, О. Л. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є and Баранцова, І. О. and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Авраменко, К. В. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Чорна, О. О. (2017) Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Book

Котлярова, В. Ю. and Баранцова, І. О. and Ткач, М. В. (2021) Сучасна література англомовних країн. Вступ. ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні», Мелітополь, Мелітополь. (In Press)

Баранцова, І. О. and Ткач, М. В. and Котлярова, В. Ю. and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є. (2020) Основи перекладознавства: навчальний посібник. МДПУ.

Баранцова, І. О. (2018) Перекладознавство. МДПУ, Мелітополь.

Other

Баранцова, І. О. and Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Гармаш, О. Л. and Байтерякова, Н. Ю. and Авраменко, К. В. and Мілько, Н. Є. and Денисенко, Н. В. and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н.О. and Гурова, Т. Ю. and Харченко, Т. І. and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. and Надольська, Ю. А. and Кулікова, Л. А. and Камишова, Т. М. and Насалевич, Т. В. and Гуров, С. Ю. and Акулова, Н. Ю. and Тарасенко, Т. В. (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102780 Колективна монографія «Нові перспективи в англійській філології та навчанні англійської мови». Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

Матюха, Г. В. and Харченко, Т. І. and Коноваленко, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Насалевич, Т. В. and Денисенко, Н. В. and Баранцова, І. О. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №86800 "Підручник "English For Upper Graduates". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Коноваленко, Т. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Баранцова, І. О. and Гармаш, О. Л. and Гостіщева, Н. О. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Куликова, Л. А. and Матюха, Г. В. and Мілько, Н. Є. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Ткач, М. В. and Харченко, Т. І. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85327 "Колективна монографія "Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Коноваленко, Т. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Баранцова, І. О. and Гармаш, О. Л. and Гостіщева, Н. О. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю. and Денисенко, Н. В. and Зіненко, Н. В. and Камишова, Т. М. and Котлярова, В. Ю. and Куликова, Л. А. and Матюха, Г. В. and Мілько, Н. Є. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Ткач, М. В. and Харченко, Т. І. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85328 "Колективна монографія "Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Коноваленко, Т. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Баранцова, І. О. and Гармаш, О. Л. and Гостіщева, Н. О. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Куликова, Л. А. and Матюха, Г. В. and Мілько, Н. Є. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Ткач, М. В. and Харченко, Т. І. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85327 "Колективна монографія «Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Тарасенко, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Коноваленко, Т. В. and Баранцова, І. О. (2017) Свідоцтво про авторське право на твір №70089 "Навчальний посібник "Міжкультурна комунікація". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

This list was generated on Sat Dec 10 01:47:24 2022 EET.