МДПУ репозиторій

Елементи, в яких автор: "Абдураман, А. Ш."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття
Число елементів: 9.

Стаття

Абдураман, А. Ш. та Ушаков, В. С. (2019) Специфика применения информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания предмета «Физическая культура». Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). с. 22-24.

Абдураман, А. Ш. та Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. (2019) Сутність професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. Актуальные научные исследования в современном мире, 4 (1(45)). с. 38-43. ISSN 2524-0986

Абдураман, А. Ш. та Донець, І. А. та Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2018) Місце та значення територій природно-заповідного фонду міста Мелітополь та Мелітопольського району у фізичній рекреації студентської молоді. Мелітопольські краєзнавчі читання: зб. матеріалів ІV відкритої регіональної наук.-практ. конф. (21 грудня 2018 р.). с. 31-35.

Абдураман, А. Ш. та Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. та Проценко, А. А. та Ушаков, В. С. (2015) Здоров’язберігаючі технології в роботі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка. с. 188-190.

Абдураман, А. Ш. (2014) Здоров'я як потреба студентської молоді. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 112-113.

Абдураман, А. Ш. та Іваненко, В. В. та Непша, О. В. та Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2012) З досвіду організації позаурочної роботи студентів на педагогічній практиці в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 26-27 квітня 2012 р.). с. 7-9.

Мищенко, А. Д. та Трачев, В. М. та Абдураман, А. Ш. (2006) К обоснованию системы подготовки волейболистов. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). с. 210-213.

Абдураман, А. Ш. та Котова, О. В. та Непша, О. В. та Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2011) Особливості рекреаційного природокористування в межах об’єктів природно-заповідного фонду Запорізької області. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. праць. с. 9-13.

Абдураман, А. Ш. та Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. та Проценко, А. А. (2013) Особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячих оздоровчих закладах. Біосфера Землі ХХІ століття: матеріали всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів. с. 135-137.

Цей список був створений у Sun Mar 24 00:57:23 2019 EET.