MDPU Repository

Items where Author is "Іваненко, В. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 26.

Article

Суханова, Г. П. and Іваненко, В. В. (2021) Методичні особливості занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи з серцево-судинними захворюваннями. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 19-21 січня, 2021 року). pp. 128-130. ISSN ISBN 978-617-7882-05-2

Іваненко, В. В. and Окса, М. М. (2020) Організаційно методичні та методологічні основи формування здорового способу життя студентів у процесі занять фізичною культурою. Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, problemy, perspektywy. Том III: Konstatacje i dialogi w przestrzeniach nauki i edukacji / Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том III: Констатації та діалоги в просторі науки та, 3. pp. 104-115.

Іваненко, В. В. and Окса, М. М. (2020) Організаційно методичні та методологічні основи формування здорового способу життя студентів у процесі занять фізичною культурою. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи, 3. pp. 130-141.

Іваненко, В. В. (2020) Складники та шляхи реалізації професійної надійності викладача фізичного виховання закладу вищої освіти в сучасних умовах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (68). pp. 14-18. ISSN 1992-5786

Іваненко, В. В. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2020) Особливості формування здоров’язбережувального освітнього середовища на заняттях з фізичного виховання в закладі вищої освіти. Інноваційна педагогіка, 2 (21). pp. 210-214. ISSN 2663-6085

Іваненко, В. В. (2020) Особистісно-орієнтована освіта як умова формування професійної компетентності фахівця в галузі фізичної культури. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет- конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 68-69.

Іваненко, В. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2019) Педагогічні умови формування здорового способу життя молоді засобами козацької педагогіки майбутніми вчителями фізичної культури. Інноваційна педагогіка, 1 (11). pp. 146-150. ISSN 2663-6085

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. (2019) «Фінт» як один з основних технічних елементів у баскетболі. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25-26 квіт. 2019 р.: зб. тез. pp. 213-214.

Іваненко, В. В. (2019) Формування професійно-педагогічної культури фахівців фізичного виховання та спорту. Актуальные научные исследования в современном мире, 4 (1(45)). pp. 59-64. ISSN 2524-0986

Іваненко, В. В. (2019) Спрямування змісту міжпредметних зв'язків у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (63). pp. 65-69. ISSN 1992-5786

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. (2018) Спортивно-орієнтоване фізичне виховання студентів закладів вищої освіти. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (8(40)). pp. 39-44. ISSN 2524-0986

Іваненко, В. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя учнівської молоді на традиціях українського козацтва. Science, research, development. Pedagogy (29.04.2018-30.04.2018, Barcelona) (4). pp. 52-55.

Іваненко, В. В. (2018) Вплив занять баскетболом і фізичною культурою на процес формування всебічно розвиненої особистості. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. pp. 52-54.

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2018) Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх вчителів фізичної культури. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 березня 2018 р.. pp. 19-21.

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. (2018) Вплив занять баскетболом на процес формування всебічно розвиненої особистості. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 року). pp. 48-49.

Іваненко, В. В. and Карабанов, Є. О. (2018) Інноваційний підхід у підготовці волейболістів. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). p. 28.

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. (2018) Як зберегти своє здоров'я? Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація: зб. ст., тез і доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 105-107.

Іваненко, В. В. and Непша, О. В. (2018) Рефлексія у розвитку професійно-педагогічної культури фахівців фізичного виховання та спорту. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. pp. 95-99.

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2017) Особливості навчально-тренувального процесу в жіночому баскетболі. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (8 грудня 2017 р.). pp. 142-144.

Іваненко, В. В. and Ганюкова, І. (2017) Чинники підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків на традиціях українського козацтва. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи (13). pp. 81-86.

Іваненко, В. В. (2017) Психологічна культура як важлива умова формування професійної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання. Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІ Всеукр. наук.–практ. конф. (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.), 2. pp. 158-161.

Білогур, В. Є. and Іваненко, В. В. (2017) Формування концепції самореалізації особистості у спорті в умовах трансформаційних змін: теоретичні і праксеологічні виміри. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 1 (21-3). pp. 266-278. ISSN ISBN 978-966-2760-71-2

Іваненко, В. В. and Проценко, А. А. (2015) Формування спортивних цінностей в умовах сучасних світоглядних оріентацій. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 3 (36). pp. 62-70. ISSN ISBN 978-617-7009-28-2

Іваненко, В. В. (2014) Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 164-169.

Абдураман, А. Ш. and Іваненко, В. В. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2012) З досвіду організації позаурочної роботи студентів на педагогічній практиці в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 26-27 квітня 2012 р.). pp. 7-9.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Іваненко, В. В. (2016) Здоров'я як потреба і цінність людини в сучасному суспільстві. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали регіональної наук.-пр. конф. cтудентів і молодих учених (02 грудня 2016 р.). pp. 180-182.

This list was generated on Sat Nov 26 14:28:35 2022 EET.