MDPU Repository

Аналіз зарубіжного досвіду з проблеми організації та змісту інклюзивної освіти

Журавльова, Л. С. (2014) Аналіз зарубіжного досвіду з проблеми організації та змісту інклюзивної освіти. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. пр. (26). pp. 109-112. ISSN 2310-0893

[img] Text
Zhuravlyova_1.pdf

Download (424kB)

Abstract

У статті розглянуті питання інклюзивної освіти, яка спрямована не тільки на традиційні освітні досягнення, але й на забезпечення повноцінного соціального життя, найбільш активної участі в колективі всіх його членів, зокрема дітей з особливостями психофізичного розвитку. Зазначено, що інклюзивна освіта є закономірним етапом, який пов‘язаний з переосмисленням суспільства і державою свого ставлення до людей з особливостями психофізичного розвитку, з визнанням їхніх прав на надання рівних з іншими можливостей в різних сферах життя, включаючи освіту. В усіх розвинутих країнах люди з порушеннями психофізичного розвитку сприймаються як рівні, як повноправні члени суспільства. Тож державна політика в нашій країні має бути спрямована на захист прав таких людей відповідно до міжнародних правил і стандартів. Підкреслюється необхідність пошуку ефективних шляхів організації і проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку. В європейських країнах інклюзивна модель освіти розвивалася протягом десятиліть. Автор акцентує увагу, що надзвичайно важливим є вивчення міжнародного досвіду. Подано аналіз зарубіжного досвіду з проблеми організації та змісту інклюзивної освіти, оскільки важливим напрямом удосконалення вітчизняної системи освіти є вивчення та впровадження основних досягнень практики європейських країн. В статье рассмотрены вопросы инклюзивного образования, которое направлено не только на традиционные образовательные достижения, но и на обеспечение полноценной социальной жизни, наиболее активного участия в коллективе всех его членов, в том числе детей с особенностями психофизического развития. Отмечено, что инклюзивное образование является закономерным этапом, который связан с переосмыслением обществом и государством своего отношения к людям с особенностями психофизического развития, с признанием их прав на предоставление равных с другими возможностей в разных сферах жизни, включая образование. Во всех развитых странах люди с нарушениями психофизического развития воспринимаются как равные, как полноправные члены общества. Поэтому государственная политика в нашей стране должна быть направлена на защиту прав людей в соответствии с международными правилами и стандартами. Подчеркивается необходимость поиска эффективных путей организации и проведения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими особенности психофизического развития. В европейских странах модель инклюзивного образования развивалась на протяжении десятилетий. Автор акцентирует внимание, что необходимо изучать международный опыт. Представлен анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержания инклюзивного образования, поскольку важным направлением совершенствования отечественной системы образования является изучение и внедрение основных достижений практики европейских стран.

Item Type: Article
Subjects: L Освіта > L Освіта (Загальне)
Divisions: Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти > Кафедра дошкільної освіти і соціальної роботи
Depositing User: А.А. Солонська
Date Deposited: 03 Oct 2019 12:50
Last Modified: 03 Oct 2019 12:50
URI: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7554

Actions (login required)

View Item View Item